Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
RNDr. Jan Huták
janhutak(at)volny.cz
Institut biostatistiky a analýz
LF a PřF MU
Kamenice 3
Brno
Lékařská fakulta
telefon: +420 549 49 3154
fax: +420
adresa: Kamenice 126/3
61200 Brno

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka si klade za cíl rozšířit studijní materiály v oblasti morfonologie zubů člověka a její variability studentům oborů, ať již bakalářských či magisterských - primárně Antropologie na Přírodovědecké fakultě a také lékařských oborů na Lékařské fakultě – a obohatit tak výukové zdroje v oboru dentální antropologie a zubního lékařství. Atlas je vytvořen tak, aby se student seznámil jednak s anatomickou normou každého zubu a jednak se seznámil s možnými varietami dílčích zubů. Přestože je variabilita morfologie zubů člověka velmi pestrá a nelze ji zcela postihnout v rozsahu předkládaného atlasu, cílem bylo, aby student na základě anatomické normy a nabízené škály variet byl schopen určit typově lidský zub v praxi, ať již antropologické, či stomatologické, a měl tak prohloubenější a ucelenější znalosti v oblasti morfologie.


Výukový atlas zubů člověka se zabývá tématem morfologie zubů, její variability, anatomickými poměry zubů a chrupu, topografií zubů, vývojem zubů, mikroskopickou stavbou zubů, prořezáváním a anomáliemi zubů a to sice dočasného i stálého chrupu. Autor přistupuje k tématu s aspektem dentální antropologie i zubního lékařství.

Výukový atlas zubů člověka je tvořen dvěma základními částmi. První část, obsahuje vývoj, popis a morfologii zubů v různých aspektech. Na ni navazuje druhá část, kterou tvoří fotogalerie zubů, pořízených ze zdrojů sbírky autora (recentní zuby) a sbírky Ústavu antropologie PřF MU a kostnice kostela sv. Jakuba v Brně. Historické zuby jsou mnohdy postiženy neodmyslitelně „zubem“ času, klimatickými a jinými faktory ovlivněny během uložení (načervenalost kořenů zubů) a recentní zuby jsou také někdy odlišné od anatomického ideálního popisu (zubní kámen, stopy po extrakčních nástrojích, v jednom případě kompozitní plomba a v jednom případě plomba z amalgámu). Bylo i záměrem autora pořídit fotodokumentaci zubů reálných s individuálními proměnami, nejen genetickými, aby student byl schopen identifikovat typ zubu i za ztížených podmínek (stav zubu).

V textu jsou kapitoly diferencovány z důvodu terminologie se zaměřením na oblast zubního lékařství (ZL) a na oblast dentální antropologie (DA).

Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Výukový atlas zubů člověka Stáhnout - Výukový atlas zubů člověkaOtevřít v novém okně - Výukový atlas zubů člověka 29.4.2014 19.86 MB kdokoli Creative Commons License
Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Interaktivní obrazový atlas zubů Přejít - Interaktivní obrazový atlas zubůOtevřít v novém okně - Interaktivní obrazový atlas zubů 25.1.2012 kdokoli Creative Commons License

Klíčová slova: zub, dentální antropologie, variabilita morfologie zubů, chrup

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Garant

doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
ICT, IBA MU
telefon: +420 549 497866
e-mail: redakce.portal(at)med.muni.cz

Recenzenti

prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
Stomatologická klinika, Masarykova univerzita - Lékařská fakulta
telefon: 549 49 5815
e-mail: makukl(at)med.muni.cz

doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D
Ústav experimentální biologie, Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta
telefon: 549 49 3800
e-mail: drozdova(at)sci.muni.cz

MUDr. Jan Vokurka
Stomatologická klinika, Masarykova univerzita - Lékařská fakulta
telefon: 543 185 452
e-mail: jan.vokurka(at)fnusa.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 

počet uživatelů, kteří již hodnotili: 4
100.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jan Huták | pracoviště: Institut biostatistiky a analýz, Ústav antropologie | publikováno: 8.12.2011 | poslední úpravy: 29.4.2014
citace: Huták Jan: Výukový atlas zubů člověka. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online] 8.12.2011, poslední aktualizace 29.4.2014 [cit. 2019-08-23] Dostupný z WWW: <http://portal.med.muni.cz/clanek-569-vyukovy-atlas-zubu-cloveka.html>. ISSN 1801-6103.
 

Komentáře a diskuse

Vložit nový příspěvek:

Autor / e-mail: [ přihlášení/ověření uživatele ]
Titulek:
Text:
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme