Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie

Tento soubor výukových materiálů je věnován vybraným tématům z oblasti dětské chirurgie. Jedná se o malou chirurgii, chirurgii novorozence, obecnou traumatologii, viscerální traumatologii, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgii, plastickou chirurgii, onkochirurgii, vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu a zmíněn je i syndrom týraného dítěte.


Malá chirurgie

Převážně obrazový materiál k různým typům úrazů u dětí: dislokace hlavice kosti vřetenní, parafimóza, balanitida, perianální trombóza, sinus pilonidalis, poranění kolenních vazů, vyvrtnutí kotníku, paronychie, zánět, serom, pokousání psem, úrazy hlavy u batolat, spolknutí cizího tělesa.

Chirurgie novorozence

Za stručným úvodem do klasifikace vrozených vývojových vad (VVV) následuje textový i obrazový materiál popisující některé z nich: gastroschiza, omfalokéla, brániční kýla, nekrotizující enterokolitida, mekoniový ileus, porodní poranění novorozence (zlomenina kosti klíční, zlomenina kosti stehenní, zlomenina kosti pažní, paréza brachiálního plexu).

Obecná traumatologie

Definice oboru, epidemiologie a klasifikace úrazů, vysvětlení základních pojmů (polytrauma, monotrauma, sdružené poranění, závažné monotrauma), etiologie úrazů, popis systému péče o traumata. Textový a obrazový materiál popisující principy diagnostiky a léčby skeletálních poranění, problematiku týkající se růstových plotének, komplikaci zlomenin, kompartment syndrom, poranění měkkých tkání.

Viscerální traumatologie

Definice oboru, dělení poranění břicha a retroperitonea, etiologie poranění břicha, poranění sleziny, poranění jater, poranění pankreatu, poranění ledviny, poranění duodena, poranění žaludku, poranění jejuna a ilea, poranění tlustého střeva, poranění okruží, poranění bránice, poranění břišní stěny, poranění nadledviny, poranění při polytraumatu, porodní traumata. Prezentace obsahuje vybrané kazuistiky k některým typům poranění.

Náhlé příhody břišní

Převážně obrazový materiál k některým typům náhlých příhod břišních: ileokolická invaginace, akutní cholecystitida, peptický vřed, krvácení do GIT, akutní apendicitida.

Hrudní chirurgie

Definice oboru, šest vybraných kazuistik: pneumothorax, hemothorax, bronchogenní karcinom plic, kongenitální cystická adenomatoidní malformace, neuroblastom, deformita hrudníku.

Plastická chirurgie

Tři výukové prezentace + jedna prezentace se zajímavou kazuistikou:

Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku:Definice atestačního oboru plastické chirurgie. Typy vrozených vývojových vad, které může plastická chirurgie korigovat. Vrozené vývojové vady rukou, vrozené ptózy víček (BPES syndrom), cévní malformace (malformace s nízkým průtokem, malformace s vysokým průtokem), kombinované vaskulární malformace a hypertrofické syndromy, hemangiomy, lymfangiomy, velké pigmentové névy, epidermolysis bullosa congenita, hypospadie, rozštěpové vady, neonatální operace solidních nádorů.

Popáleniny:Etiologie popálenin, nejčastější příčiny, klasifikace. Přednemocniční, nemocniční, rehabilitační a rekonstrukční péče. Konzervativní terapie, chirurgická terapie. Hojení a komplikace po popálení. Prevence vzniku hypertrofických jizev a kontraktur. Principy a kontraindikace fyzioterapie. Sekundární rekonstrukční operace.

Lokální terapie popálenin:Textový i obrazový materiál vysvětlující principy konzervativní terapie a chirurgické terapie popálenin.

Kazuistika:Dvířkový lalůček jako efektivní rekonstrukce při léčbě hluboké elektrické popáleniny části ruky u téměř 2letého chlapce.

Onkochirurgie

Převážně obrazový materiál k některým typům zhoubných nádorů vyskytujících se v dětském věku: nefroblastom, feochromocytom, hepatoblastom, hepatocelulární karcinom, lymfom mediastina, rabdomyosarkom pánve, sakrokokcygeální teratom, familiární polypóza tračníku, Peutz–Jeghersův syndrom, neuroblastom.

Vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu

Převážně obrazový materiál obsahuje devět vybraných kazuistik: atrézie jícnu, hypertrofická pylorostenóza, atrézie duodena, atrézie žlučových cest, cysta choledochu, atrézie tenkého a tlustého střeva, Laddův syndrom, Hirschsprungova choroba, anorektální malformace (atrézie anu).

Syndrom týraného dítěte

Doporučený postup při podezření na týrání dítěte, okolnosti vedoucí k podezření na týrání, RTG diagnostika u syndromu týraného dítěte, zákonné povinnosti, Münchhausenův syndrom v zastoupení, riziko neopodstatněného obvinění nevinných rodičů vs. riziko ponechání dítěte v ohrožujícím prostředí.

Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Malá chirurgie Stáhnout - Malá chirurgieOtevřít v novém okně - Malá chirurgie 26.10.2018 2.7 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
pdf Chirurgie novorozence Stáhnout - Chirurgie novorozenceOtevřít v novém okně - Chirurgie novorozence 26.10.2018 4.9 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
pdf Obecná traumatologie Stáhnout - Obecná traumatologieOtevřít v novém okně - Obecná traumatologie 26.10.2018 2.66 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
pdf Viscerální traumatologie Stáhnout - Viscerální traumatologieOtevřít v novém okně - Viscerální traumatologie 26.10.2018 12.5 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
pdf Náhlé příhody břišní (obecně) Stáhnout - Náhlé příhody břišní (obecně)Otevřít v novém okně - Náhlé příhody břišní (obecně) 26.10.2018 799.68 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
pdf Náhlé příhody břišní u dětí Stáhnout - Náhlé příhody břišní u dětíOtevřít v novém okně - Náhlé příhody břišní u dětí 26.10.2018 4.93 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
pdf Hrudní chirurgie Stáhnout - Hrudní chirurgieOtevřít v novém okně - Hrudní chirurgie 26.10.2018 2.57 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
pdf Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku Stáhnout - Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věkuOtevřít v novém okně - Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku 26.10.2018 22.51 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
pdf Popáleniny Stáhnout - PopáleninyOtevřít v novém okně - Popáleniny 26.10.2018 29.63 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
pdf Lokální terapie popálenin Stáhnout - Lokální terapie popáleninOtevřít v novém okně - Lokální terapie popálenin 26.10.2018 3.7 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
pdf Dvířkový lalůček jako efektivní rekonstrukce při léčbě hluboké elektrické popáleniny části ruky u téměř 2letého chlapce – kazuistika Stáhnout - Dvířkový lalůček jako efektivní rekonstrukce při léčbě hluboké elektrické popáleniny části ruky u téměř 2letého chlapce – kazuistikaOtevřít v novém okně - Dvířkový lalůček jako efektivní rekonstrukce při léčbě hluboké elektrické popáleniny části ruky u téměř 2letého chlapce – kazuistika 26.10.2018 2.96 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
pdf Dětská onkochirurgie Stáhnout - Dětská onkochirurgieOtevřít v novém okně - Dětská onkochirurgie 26.10.2018 13.8 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
pdf Dětská onkochirurgie – poznámky (částečně v angličtině, částečně v češtině) Stáhnout - Dětská onkochirurgie – poznámky (částečně v angličtině, částečně v češtině)Otevřít v novém okně - Dětská onkochirurgie – poznámky (částečně v angličtině, částečně v češtině) 26.10.2018 72.02 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
pdf Vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu Stáhnout - Vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktuOtevřít v novém okně - Vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu 26.10.2018 12.74 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
pdf Syndrom týraného dítěte Stáhnout - Syndrom týraného dítěteOtevřít v novém okně - Syndrom týraného dítěte 26.10.2018 7.67 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Chirurgie novorozence – brániční kýla Přejít - Chirurgie novorozence – brániční kýlaOtevřít v novém okně - Chirurgie novorozence – brániční kýla 26.10.2018 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 

Klíčová slova: malá chirurgie, chirurgie novorozence, obecná traumatologie, viscerální traumatologie, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgie, vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku, popáleniny, dětská onkochirurgie, syndrom týraného dítěte

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno

level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Ladislav Plánka, Jana Bartošková, Štěpánka Bibrová, Robert Doušek, Matej Husár, Yvona Kaloudová, Břetislav Lipový, Robert Macháček, Jan Škvařil, Jitka Vokurková | pracoviště: Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie | publikováno: 25.10.2018 | poslední úpravy: 4.12.2018
citace: Plánka Ladislav, Jana Bartošková, Štěpánka Bibrová, Robert Doušek, Matej Husár, Yvona Kaloudová, Břetislav Lipový, Robert Macháček, Jan Škvařil, Jitka Vokurková: Vybrané kapitoly z dětské chirurgie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online] 25.10.2018, poslední aktualizace 4.12.2018 [cit. 2019-08-25] Dostupný z WWW: <http://portal.med.muni.cz/clanek-677-vybrane-kapitoly-z-detske-chirurgie.html>. ISSN 1801-6103.
 

Komentáře a diskuse

Vložit nový příspěvek:

Autor / e-mail: [ přihlášení/ověření uživatele ]
Titulek:
Text:
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme