Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Videoukázku není možné publikovat

V přípravě.

Nejčastější důvody:

a) Nelze publikovat z legislativních a etických důvodů

b) Nelze publikovat kvůli výslovnému přání autora. Řešením může být přímé kontaktování autora.