Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)
Faculty of Medicine, Masaryk University
Committee for Information Technologies in Medicine, MU’s Faculty of Medicine
Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine and Faculty of Science, Masaryk University

MEFANET Journal
./hlavni/vyhledavani.php

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 0
SEARCHED IN CONTRIBUTION FULLTEXT: number of found contributions: 9

 

Molecular biology
.. terms "recombinant DNA technology", "DNA cloning",.. ..keywords: biology, mutagenesis, PCR, DNA, cloning, DNA ligation, transformation, plasmid.. ..keywords: biology, mutagenesis, PCR, DNA, cloning, DNA ligation, transformation, plasmid preparation, protein..

Metoda analýzy komet
.. analýzy komet umožňuje detekovat poškození DNA jednotlivých buněk. K široce využívaným aplik.. ..keywords: komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní stres, elektroforéza j..

Analysis of genomic and proteomic data
.. MASS spectrometry, 2-D gel eletrophoresis and DNA sequencing.The book discuss all the important.. ..keywords: proteomics, gene expression, dna, microarray, data analysis,regression,..

Protein preparation
.. methods to detect protein-protein and protein-DNA interactions as well as monitor motor activity.. ..keywords: and protein-DNA interaction methods, EMSA, pull-down, yeast 2..

Operační korekce prolapsu pochvy implantátem Nuvia
.. léčba POP využívá k podpoře struktur pánevního dna polypropylénové (PP) implantáty snižující riziko ..

Mikrobiologie on-line
.. latexová aglutinace, MIC, PCR - izolace DNA, PCR – elektroforéza, příprava ku..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. pokrok v technologiích detekce a mapování DNA sekvencí, rozvoj možností analýzy RNA, rozvoj pro..

Přínos telekonferenční techniky na neurochirurgickém operačním sále pro výuku neurověd
.. telemedicínského přenosu z operačního pole. Jedná se o jeden z prvních operačních sálů, který umožň..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. dat, jejich přesná registrace (MMR) a následná 3D fúze. Využití dat z více modalit, popřípadě z ..