Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)
Faculty of Medicine, Masaryk University
Committee for Information Technologies in Medicine, MU’s Faculty of Medicine
Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine and Faculty of Science, Masaryk University

AKUTNE.CZ - educational portal of emergency medicine
./hlavni/vyhledavani.php

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 0
SEARCHED IN CONTRIBUTION FULLTEXT: number of found contributions: 10

 

Selected chapters from orthopaedics
.. surgery for back pain, osteoporosis, scoliosis, spine deformities, and spine trauma. The material.. .. scoliosis, spine deformities, and spine trauma. The material provides the basic and essential.. .. present neural deficit, collapse of vertebra and spine instability. Progression of neural deficit is.. .. Shoulder arthroscopies are indicated in posttraumatic cases, in degenerative arthritis, rotator.. ..keywords: Surgery for back pain, Osteoporosis, Scoliosis, spine deformities, Spine.. ..keywords: Scoliosis, spine deformities, Spine trauma.. .. compress | 25.4.2016 4.2 MB anyone – Spine trauma | 25.4.2016 9.37 MB anyone – .. .. MB anyone – Spine trauma | 25.4.2016 9.37 MB anyone – Surgery..

Orthopaedics
.. back pain management, Spinal cord compression in spine tumours and injuries, Osteporosis, Treatment of.. .. Treatment of spinal deformities and Spine trauma.. .. with bone cement, tumour endoprostheses. In spine involvement diagnostics (X-ray, CT, MRI, bone.. .. including complications.  In Spine traumatology there are described diagnostics and.. ..keywords: arthroscopy, arthroscopic surgery, bone tumours, spine tumours, spine injuries, spinal cord.. .. MB anyone – Spinal cord compression in spine tumours and injuries | 2.8.2016 2.58.. .. MB anyone – Spine traumatology | 2.8.2016 4.63 MB anyone – ..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způso.. ..keywords: trauma, bronchoskopie, komplikace,.. .. diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem | 14.6.2017 1.62..

Algoritmy ošetření závažných úrazů
.. studenti, přestože traumatologie už dávno není neoddělitelnou součástí obec.. ..keywords: trauma.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Trauma management | 22.11.2006 5.73 MB registrovaný ..

Vybrané kapitoly z ortopedie
.. osteoporózu, skoliózy a deformity páteře, a trauma páteře. Prezentace jsou dostupné ve formátu pdf.. .. léčíme LTV, ortézami, těžké případy operací. Trauma páteře. Úrazy páteře dělíme na poranění kostní - .. ..keywords: kříži, Osteoporoza, Skoliózy a deformity páteře, Trauma.. .. páteře | 25.4.2016 22.43 MB kdokoli – Trauma páteře | 25.4.2016 9.44 M..

Selected chapters from paediatric surgery
.. minor surgery, neonatal surgery, introduction to traumatology, visceral traumatology, acute abdomen,.. .. brachial plexus paresis). Introduction to traumatology Specialty definition, epidemiology and.. ..keywords: surgery, neonatal surgery, introduction to traumatology, visceral traumatology, acute abdomen,.. .. MB MEFANET user – Introduction to traumatology | 26.10.2018 2.68 MB MEFANET..

Hypertext atlas of Neonatal Pathology
.. of prematurity Birth asphyxia Birth trauma Perinatal infection Stillbirth and..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
..keywords: accident,head injury,craniocerebral trauma,central venous catheter,basic life.. .. Craniocerebral trauma | 15.2.2013 anyone – Basic life..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
..keywords: nehoda,poranění hlavy,kraniocerebrální trauma,centrální žilní katétr,BLS, seps.. .. Kraniocerebrální trauma | 12.5.2012 kdokoli – Invazivní ..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. zajištěna dostatečná retence korunky, nedošlo k traumatizaci měkkých tkání a nebyla ohrožena vitalita pa..