Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)
Faculty of Medicine, Masaryk University
Committee for Information Technologies in Medicine, MU’s Faculty of Medicine
Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine and Faculty of Science, Masaryk University

AKUTNE.CZ - educational portal of emergency medicine
./hlavni/vyhledavani.php

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 1

Selected chapters from paediatric Surgery

Selected chapters from paediatric surgery

This set of educational materials is dedicated to selected topics in the area of paediatric surgery: minor surgery, neonatal surgery, introduction to traumatology, visceral traumatology, acute abdomen, thoracic surgery, plastic surgery, surgical oncology and congenital malformations of the gastrointestinal tract; moreover, the battered child syndrome is mentioned as well.

 
author: Ladislav Plánka, Jana Bartošková, Štěpánka Bibrová, Robert Doušek, Matej Husár, Yvona Kaloudová, Břetislav Lipový, Robert Macháček, Jan Škvařil, Jitka Vokurková | section: Multimedia | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics, Paediatrics, Neonatology | published on: 26.10.2018 | last modified on: 4.12.2018 | Creative Commons License
SEARCHED IN CONTRIBUTION FULLTEXT: number of found contributions: 13

Go to page: 1 2

Orthopaedics
.. and injuries, Osteporosis, Treatment of spinal deformities and Spine.. .. of bone tumour pain management, LBP - Low Back Pain, Surgeries in low back pain management,.. .. and orthotic possibilities of bone tumour pain management, LBP - Low Back Pain, Surgeries in.. .. CT, MRI of spine tumours and severe injuries. Surgery timing depends on dynamic of neural deficit.. .. possibilities of surgical treatment of spine deformities, spondylolysis, spondylolistesis, spine.. .. and combined), orthotic care. In LBP - Low Back Pain there are described pathogenesis,.. .. and orthotic possibilities of bone tumour pain management there are described management of.. ..keywords: arthroscopy, arthroscopic surgery, bone tumours, spine tumours, spine injuries,.. ..keywords: injuries, spinal cord compression, spinal deformities, osteoporosis, diagnostics, conservative.. .. MB anyone – Treatment of spinal deformities | 2.8.2016 13.06 MB anyone – .. .. MB anyone – LBP - Low Back Pain | 2.8.2016 3.83 MB anyone – .. .. and orthotic possibilities of bone tumour pain management | 2.8.2016 1.86 MB anyone – ..

Selected chapters from orthopaedics
.. of bone tumour pain, spinal cord compression, surgery for back pain, osteoporosis, scoliosis, spine.. .. tumour pain, spinal cord compression, surgery for back pain, osteoporosis, scoliosis, spine.. .. from orthopaedics, namely arthroscopy, low back pain, treatment of bone tumour pain, spinal cord.. .. from orthopaedics, namely arthroscopy, low back pain, treatment of bone tumour pain, spinal cord.. .. of neural deficit is clear indication of surgery. X-rays of the whole spine in two planes, MRI of.. .. the most common. Prevailing knee surgeries are for meniscal lesions and crutiates ligaments.. .. rotator cuff lesions and instabilities. Low back pain could be acute or chronical. The cause of.. .. cuff lesions and instabilities. Low back pain could be acute or chronical. The cause of low.. ..keywords: of bone tumour pain, Spinal cord compression, Surgery for back pain, Osteoporosis, Scoliosis, spine.. ..keywords: tumour pain, Spinal cord compression, Surgery for back pain, Osteoporosis, Scoliosis, spine.. ..keywords: Low back pain, Treatment of bone tumour pain, Spinal cord.. ..keywords: Low back pain, Treatment of bone tumour pain, Spinal cord.. .. trauma | 25.4.2016 9.37 MB anyone – Surgery for back pain | 25.4.2016 15.95.. .. MB anyone – Surgery for back pain | 25.4.2016 15.95.. .. MB anyone – Surgery for back pain | 25.4.2016 15.95 MB anyone – .. .. MB anyone – Surgery for back pain | 25.4.2016 15.95 MB anyone – ..

Kapitoly z ortopedie
.. u nádorů a úrazů páteře, osteoporózu, léčení deformit páteře a traumatologie p.. .. léčení kostní nádorové bolesti, LBP - Low Back Pain - bolesti v kříži, možnosti operačního léčen.. .. léčení kostní nádorové bolesti, LBP - Low Back Pain - bolesti v kříži, možnosti operačního léčení bol.. .. indikace a možnosti operačního léčení u deformit páteře, spondylolýzy, spondylolistézy, zán.. .. a léčbu. Výukové texty týkající se LPB - Low Back Pain - Bolesti v kříži obsahují patogenezu, dia.. .. léčbu. Výukové texty týkající se LPB - Low Back Pain - Bolesti v kříži obsahují patogenezu, dia.. ..keywords: nádory páteře, úrazy páteře, míšní komprese, deformity páteře, patologie bederní páteře, oste.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Léčení deformit páteře | 15.4.2009 49.85 MB uživatel vz.. .. vzdělávací sítě MEFANET – LBP - Low Back Pain - Bolesti v kříži | 14.4.2009 1.75 MB.. .. sítě MEFANET – LBP - Low Back Pain - Bolesti v kříži | 14.4.2009 1.75 MB uživatel vz..

Paediatric ENT
.. of ear diseases Basics of ear surgery Nose Comments on..

Pediatric otorhinolaryngology
.. otorhinolaryngology is the basic text with informations about the embryology, clinical anatomy.. .. of ear diseases Basics of ear surgery Nose Comments to.. .. anatomy of external neck Congenital malformation of external neck Inflammations of.. ..keywords: otorhinolaryngology, head and neck surgery..

Practicals in Pharmacology
.. in dermatology, otorhinolaryngology, surgery, ophthalomology and for treatments of the CNS,.. .. an introduction to general principles and rules for prescription of drugs in various pharmaceutical..

Řešení podpory výuky v oblasti zpracování medicínské obrazové informace v rámci projektu MeDiMed
.. a dlouhodobé archivace medicínských obrazových informací, tak zejména podporu výuky v této oblasti. By.. .. in Brno", Computer Assisted Radiology and surgery, Elsevier publ, 2005, Berlin, Germany, ISSN.. .. a dlouhodobé archivace medicínských obrazových informací, tak zejména podporu výuky v této oblasti. B..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. the correct procedures which are necessary for the management of acute situations. This.. .. Process flowcharts and algorithmic flowchart form an integral part of modern textbooks and are.. .. the solution of an acute condition. Software background of algorithm creation Our algorithms have.. .. Acute postoperative pain management | 15.2.2013 anyone – ..

Telekonference ve výuce předmětů radiologie a klinická anatomie
.. ISDN linky již proběhlo. Rutinní zahrnutí této formy výuky začína od prosince 20.. .. CARS (Computer Assisted Radiology and Surgery). Propojená pracoviště nabízejí studentům pregr.. .. 1495 [3] Kalyanpur A., Neklesa VP., Pham DT., Forman HP., Stein ST., Brink JA.,..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, pp. 98–100, 2006. [4] Dostál O., .. .. kontrolu a správu celého prostředí, které lze konformovat podle filozofie a akademických záměrů uni..