Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)
Faculty of Medicine, Masaryk University
Committee for Information Technologies in Medicine, MU’s Faculty of Medicine
Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine and Faculty of Science, Masaryk University

AKUTNE.CZ - educational portal of emergency medicine
./hlavni/vyhledavani.php

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 20

Histologický atlas LF MU

Histologický atlas LF MU

Tento Histologický atlas představuje anotovaný soubor mikrofotografií a elektronogramů určených k výuce kurzů obecné histologie a mikroskopické anatomie na Ústavu histologie a embryologie LF MU. Není zamýšlený jako vyčerpávající učebnice, ale jako doplněk k přednáškám, cvičením a jiným studijním materiálům. Preparáty, které jsou základem tohoto atlasu, vznikly na Ústavu histologie a embryologie LF MU v minulých desetiletích a představují unikátní studijní sbírku používanou mnoha generacemi studentů medicíny i dalších oborů. Jsme rádi, že tuto sbírku můžeme nyní zpřístupnit i dalším zájemcům o mikroskopickou stavbu lidského těla. 

 
author: Petr Vaňhara, Miroslava Sedláčková, Irena Lauschová, Jana Dumková, Veronika Sedláková, Svatopluk Čech, Aleš Hampl | section: Educational works | discipline: Histology, Embryology | published on: 22.6.2018 | last modified on: 21.9.2018 | Creative Commons License

Hypertextový atlas patologie

Hypertextový atlas patologie

Atlas vychází ze staršího Hypertextového atlasu dermatopatologie, který je postupně budován od roku 1998, kdy byla na Internet uploadována první verze. S tímto atlasem sdílí základní vlastnosti: XML formát zdrojových textů, programové vybavení pro konverzi zdrojových textů do HTML formátu a uživatelské rozhraní umožňující přístup uživatele k obrazům o vysokém rozlišení. Na rozdíl od atlasu dermatopatologického je Atlas patologie cílený na pregraduální výuku patologie. Atlas je budovaný v rámci e-learningového projektu a v rámci tohoto projektu bylo doplněno i počítačové vybavení učebny Ústavu patologie ve FN Brno.

 
author: Josef Feit, Věra Feitová, Karel Dvořák, Eva Hladká, Luděk Matyska | section: Multimedia | discipline: Pathology and Forensic Medicine | published on: 14.11.2005 | last modified on: 2.2.2010 | Creative Commons License

Hypertextový atlas dermatopatologie

Hypertextový atlas dermatopatologie

Hypertextový atlas dermatopatologie obsahuje tisíce klinických a histologických obrazů kožních chorob. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
author: Josef Feit, Josef Feit, Hana Jedličková, Zdeněk Vlašín, Günter Burg, Werner Kempf, Luděk Matyska | section: Multimedia | discipline: Dermatology, Pathology and Forensic Medicine | published on: 14.11.2005 | last modified on: 2.2.2010 | Creative Commons License

Hypertext atlas of Dermatopathology

Hypertext atlas of Dermatopathology

Hypertext Atlas of Dermatopathology contains thousands of clinical and histological images of skin diseases. Virtual microscope interface is used to access histological images available in very high resolution. The Atlas is available in English and Czech.

 
author: Josef Feit, Hana Jedličková, Zdeněk Vlašín, Günter Burg, Werner Kempf, Luděk Matyska | section: Multimedia | discipline: Dermatology, Pathology and Forensic Medicine | published on: 17.4.2008 | last modified on: 2.2.2010 | Creative Commons License

Hypertext atlas of Pathology

Hypertext atlas of Pathology

Hypertext Atlas of Organ Pathology contains teaching materials for pre-graduate students. It is under construction and in full version so far available in Czech language only. The English version contains only chapters with images to enable image sharing (see bellow). The interface is similar to the Atlas of Dermatopathology. Many macroscopic and microscopic images are available, as well as images from CT and MRI scanners and endoscopes.

 
author: Josef Feit, Věra Feitová, Karel Dvořák, Eva Hladká, Luděk Matyska | section: Multimedia | discipline: Pathology and Forensic Medicine | published on: 21.1.2010 | last modified on: 9.4.2010 | Creative Commons License

Hypertextový atlas fetální patologie

Hypertextový atlas fetální patologie

Atlas fetální a novorozenecké patologie je dílem kolektivu autorů Ústavu patologie LF MU a FN Brno pod vedením MUDr. Marty Ježové. Pro přístup k velkým histologickým obrazům využívá rozhraní virtuálního mikroskopu. Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem vývojových poruch. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
author: Marta Ježová, Sylva Hotárková, Katarína Múčková, Ondřej Souček, Pavel Vlašín, Josef Feit | section: Multimedia | discipline: Anatomy, Pathology and Forensic Medicine, Paediatrics, Neonatology | published on: 17.4.2008 | last modified on: 2.2.2010 | Creative Commons License

Hypertext atlas of Fetal Pathology

Hypertext atlas of Fetal Pathology

Hypertext Atlas of Fetal and Neonatal Pathology contains clinical and histological images of various form of developmental anomalies. Virtual microscope interface is used to access histological images available in very high resolution. The Atlas is available in English and Czech.

 
author: Marta Ježová, Sylva Hotárková, Katarína Múčková, Ondřej Souček, Pavel Vlašín, Josef Feit | section: Multimedia | discipline: Anatomy, Pathology and Forensic Medicine, Paediatrics, Neonatology | published on: 17.4.2008 | last modified on: 2.2.2010 | Creative Commons License

Hypertextový atlas vzácných lymfomů

Hypertextový atlas vzácných lymfomů

Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých vzácných hematologických a lymfatických malignit dětského věku. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
author: Josef Feit, Leoš Křen, Mojmír Moulis, Zdenka Křenová | section: Multimedia | discipline: Pathology and Forensic Medicine | published on: 21.1.2010 | last modified on: 2.2.2010 | Creative Commons License

Hypertext atlas of Rare Lymphomas

Hypertext atlas of Rare Lymphomas

Hypertext Atlas of Rare Lymphomas contains clinical and histological images of some rare hematologic/lymphatic malignancies of children. Virtual microscope interface is used to access histological images available in very high resolution. The Atlas is available in English and Czech.

 
author: Josef Feit, Leoš Křen, Mojmír Moulis, Zdenka Křenová | section: Multimedia | discipline: Pathology and Forensic Medicine | published on: 21.1.2010 | last modified on: 9.4.2010 | Creative Commons License

Hypertextový atlas novorozenecké patologie

Hypertextový atlas novorozenecké patologie

Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem patologie novorozence. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Patologie novorozence je odvětví patologie, které se věnuje časnému postnatálnímu vývoji.  Toto dílo je od roku 2009 vytvářeno kolektivem autorů z Ústavu patologie FN Brno. Přístup k atlasu je chráněn registračním formulářem. Po registraci, která je zdarma, je atlas veřejně přístupný. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
author: Marta Ježová, Sylva Hotárková, Katarína Múčková, Ondřej Souček, Pavel Vlašín, Josef Feit | section: Multimedia | discipline: Anatomy, Pathology and Forensic Medicine, Paediatrics, Neonatology | published on: 27.1.2010 | last modified on: 27.9.2011 | Creative Commons License

Hypertext atlas of Neonatal Pathology

Hypertext atlas of Neonatal Pathology

Hypertext Atlas of Neonatal Pathology contains clinical and histological images of various forms of neonatal pathology. Virtual microscope interface is used to access histological images available in very high resolution. The Atlas is available in English and Czech.

 
author: Marta Ježová, Sylva Hotárková, Katarína Múčková, Ondřej Souček, Pavel Vlašín, Josef Feit | section: Multimedia | discipline: Anatomy, Pathology and Forensic Medicine, Paediatrics, Neonatology | published on: 27.1.2010 | last modified on: 9.4.2010 | Creative Commons License

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka si klade za cíl rozšířit studijní materiály v oblasti morfonologie zubů člověka a její variability studentům oborů, ať již bakalářských či magisterských - primárně Antropologie na Přírodovědecké fakultě a také lékařských oborů na Lékařské fakultě – a obohatit tak výukové zdroje v oboru dentální antropologie a zubního lékařství. Atlas je vytvořen tak, aby se student seznámil jednak s anatomickou normou každého zubu a jednak se seznámil s možnými varietami dílčích zubů. Přestože je variabilita morfologie zubů člověka velmi pestrá a nelze ji zcela postihnout v rozsahu předkládaného atlasu, cílem bylo, aby student na základě anatomické normy a nabízené škály variet byl schopen určit typově lidský zub v praxi, ať již antropologické, či stomatologické, a měl tak prohloubenější a ucelenější znalosti v oblasti morfologie.

 
author: Jan Huták | section: Educational works | discipline: Dentistry | published on: 8.12.2011 | last modified on: 29.4.2014 | Creative Commons License

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně

Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem patologie kostní dřeně. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Cílem tohoto atlasu je přispět k rozšíření nabídky výukových materiálů, které se zabývají poměrně specifickou oblastí hematopatologie. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
author: Josef Feit, Mojmír Moulis | section: Multimedia | discipline: Pathology and Forensic Medicine | published on: 21.1.2010 | last modified on: 2.2.2010 | Creative Commons License

Hypertext atlas of Bone Marrow Pathology

Hypertext atlas of Bone Marrow Pathology

Hypertext Atlas of Bone Marrow Pathology Pathology contains clinical and histological images of various forms of bone marrow diseases. Virtual microscope interface is used to access histological images available in very high resolution. The Atlas is available in English and Czech. 

 
author: Josef Feit, Mojmír Moulis | section: Multimedia | discipline: Pathology and Forensic Medicine | published on: 21.1.2010 | last modified on: 23.2.2010 | Creative Commons License

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)

Interaktivní embryologický atlas člověka je obrazovým doplněním učebních textů embryologie. Atlas v české i anglické verzi přehledně ilustruje prenatální vývoj člověka a sleduje změny, ke kterým dochází v průběhu prvních dnů a týdnů po oplodnění. V atlase jsou použity zcela původní mikrofotografie, které jsou stručně a výstižně popsány, aby bylo dosaženo srozumitelnosti a snadnějšího pochopení vývojových přeměn probíhajících u člověka. Nově obsahuje interaktivní studijní cvičení, která doplňují informace získané při práci s atlasem. Pomůcka je určena zejména pro výuku LF:ZLHE0221c Histologie a embryologie I – cvičení, LF:VSHE0322c Histologie a embryologie II – cvičení, LF:ZLHE0322c Histologie a embryologie II – cvičení.

 
author: Jana Dumková, Marek Stehlík | section: Multimedia | discipline: Histology, Embryology | published on: 24.6.2013 | last modified on: 22.9.2015

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výuková publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro studenty Lékařské fakulty předmětu Patologické fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c, BVPF0321p), Nové trendy v Patologické fyziologii (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní medicíny.

 
author: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | section: Educational works | discipline: Physiology and Pathophysiology | published on: 25.9.2013 | last modified on: 18.10.2013 | Creative Commons License

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu

Ve výuce pregraduálních studentů medicíny lze jistě najít mnohočetné využití normálních, nepatologických zobrazovacích studií v rámci výuky nejen vlastní radiologie a nukleární medicíny, ale stejně dobře i při výuce anatomie, fyziologie, biofyziky, chirurgických i interních klinických oborů apod., protože teprve po zevrubném zvládnutí toho, jak vypadá normální zobrazovací vyšetření a jeho nepatologické varianty lze pokročit k posuzování patologických stavů a hodnocení jejich vážnosti.

 
author: Jan Křístek, Škorňová | section: Multimedia | discipline: Radiology and Imaging | published on: 2.12.2006 | last modified on: 27.9.2011 | Creative Commons License

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů je obrazovým doplněním učebních textů histologie. Elektronově mikroskopické snímky jsou zcela původní, jsou popsány a doplněny textem, který shrnuje morfologické a funkční charakteristiky dané oblasti. Jednotlivé kapitoly atlasu obsahují nejen základní medicínské informace, ale jsou přidány i recentní odborné informace. Atlas obsahuje zcela nové kapitoly z obecné histologie.

 
author: Jana Dumková | section: Educational works | discipline: Histology, Embryology | published on: 4.12.2018 | last modified on: 2.5.2019 | Creative Commons License

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Atlas bude sloužit k pre- i postgraduální výuce. Cílovou skupinou jsou především studenti lékařské fakulty a medicínsky orientovaných směrů bakalářského studia (ošetřovatelství, rehabilitace aj.), ale i lékaři a další pracovníci řady medicínských oborů: neurologie, psychiatrie, rehabilitace, geriatrie aj. Atlas však může najít uplatnění i mezi pregraduálními studenty a specialisty některých dalších oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou kognitivních poruch, zejména logopedie a psychologie. Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru projektu se na jeho tvorbě podílejí kliničtí neurologové, logoped a radiolog za technické spolupráce pracovníků Institutu biostatistiky a analýz.

 
author: Milena Košťálová, Josef Bednařík, Marek Mechl, Stanislav Voháňka, Ivo Šnábl | section: Educational works | discipline: Neurology | published on: 14.12.2005 | last modified on: 22.11.2011 | Creative Commons License

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Management retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoalveolární i maxillofaciální chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením retence třetích molárů je extrakce, u ostatních retinovaných zubů potom fenestrace (s nebo bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo extrakce.

 
author: Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Milan Machálka, Oliver Bulik, Daniel Schwarz | section: Multimedia, Educational works | discipline: Dentistry | published on: 19.2.2009 | last modified on: 19.2.2009 | Creative Commons License
SEARCHED IN CONTRIBUTION FULLTEXT: number of found contributions: 14

Go to page: 1 2

Virtuální mikroskop
.. atlasy budované na Ústavu patologie jsou k dispozici j.. .. daného obrazu a aktivovat šipky k těmto znakům. Atlasy jsou výsledkem spolupráce řady autorů, a to vče.. ..keywords: patologie, novorozenecká patologie, hypertextový atlas..

Obecná histologie
.. hypertextového Atlasu obecné histologie je uvést studující lékařství d.. .. atlas obecné histologie je primárně určen posluchačům m.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Hypertextový atlas obecné ..

Mikroskopická anatomie
.. text a atlas mikroskopické anatomie v nové verzi aplikace M.. .. L. Ilkovics http://www.med.muni.cz/histol/MedAtlas_2/medatlas.html UPOZORNĚNÍ: Obrazová do.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Atlas mikroskopicke anatomie (součást projektu M..

Mikrobiologie on-line
.. LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Mikrobiologický atlas, který obsahuje stovky makrofotografií i m.. .. zahrnují: Mikrobiologický atlas Protokoly k praktickým cvičením shodující se s.. ..keywords: atlas, bakteriologie, mykologie, parazitologie,..

Multimediální učební pomůcky
.. identifikace osoby. Ukázky: Hypertextový atlas novorozenecké patologie, Sexualita u nemocných s ..

Seminář RITM 2006: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny
.. Bednařík, CSc. představil dílo Multimediální atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí, kte.. .. doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc.: Digitální atlas EKG jako modelové řešení pro e lea..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Atlas Základy neuroanatomie a nervových d..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. atlasu Základní taxonomii atlasu tvoří stromová stru..

Jak na elektronické pedagogické publikace
.. I Hypertextová učebnice - př.: Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie Wiki u..

MEFANET 2008 introduced modern teaching methods applied at medical faculties
.. the creation of e-learning tools. The multimedia Atlas of Physiology and Pathophysiology designed by..