Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)
Faculty of Medicine, Masaryk University
Committee for Information Technologies in Medicine, MU’s Faculty of Medicine
Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine and Faculty of Science, Masaryk University

MEFANET Journal
./hlavni/vyhledavani.php

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 5

pediatric oncology for medical students – e-learning programme

Pediatric oncology for medical students – e-learning programme

The electronic textbook "Pediatric oncology for medical students” provides a comprehensive overview of the age-specific differences between pediatric tumors and tumors of the adult age, importance of the age for diagnosis of cancer in childhood, factors influencing treatment decisions and the risks of anticancer therapy.. General section of the textbook provides a concise overview of the fundamental differences between pediatric and adult oncology, age specific clinical presentation of of the most common pediatric tumors, basic diagnostic procedures and treatment modalities of malignant diseases and last but not least the importance of organisation and centralisation of pediatric oncology on national and international level. Special section of the textbook offers an overview of the common and rare malignant tumors in children from epidemiology, etiology, clinical presentation, diagnostic procedures, differential diagnosis to treatment modalities and prognosis. The third section is devoted to emergencies and acute toxicity of anticancer treatment in pediatric oncology. The last section of the textbook offers the review of the most common late consequences and late effects in childhood cancer survivors. The textbook is designed as a basic information of principles and practices in pediatric oncology for pregradual students of medical faculty. The main goal of textbook is the understanding and basic knowledges of the pediatric tumors. Another aim of the textbook is to learn students how to work with literature and literature database search.
 

 
author: Viera Bajčiová, Pavel Mazánek, Karel Zitterbart | section: Multimedia | discipline: Oncology, Radiation Therapy, Paediatrics, Neonatology | published on: 25.1.2016 | last modified on: 4.12.2018 | Creative Commons License

pediatric otorhinolaryngology

Pediatric otorhinolaryngology

Tutorial text Pediatric otorhinolaryngology is the basic text with informations about the embryology, clinical anatomy and physiology, investigations practice by the ORL diseases for study of otorhinolaryngology. Text is divided in chapters for the preparing for examination in otorhinolaryngology.

 
author: Ivo Šlapák, Dalibor Janeček, Lukáš Lavička a kol. | section: Multimedia, Educational works | discipline: Otorhinolaryngology, Paediatrics, Neonatology | published on: 15.4.2009 | last modified on: 4.12.2018 | Creative Commons License

pediatric Orthopaedics

Pediatric Orthopaedics

Pediatric orthopedics is an important part of the Orthopedics. This branch of medicine has a long-term tradition in the Czech Republic and Czech orthopedists have an important place in the worldwide history, thanks to prof. Frejka, prof. Pavlik and many others. In these study materials medical students can find some core topics of a pediatric orthopedics - a frequently occurring deformities and diseases of childhood. They can also serve as an basic review of the most common orthopedics diseases.

 
author: Jiří Jochymek | section: Multimedia | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | published on: 7.4.2016 | last modified on: 4.12.2018

DIOS - Dose Intensity as oncology Standard

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard

Projekt DIOS byl zahájen v roce 2006 s primárním cílem posílit informovanost odborné veřejnosti, která souvisí s významem sledování intenzity dávky protinádorové chemoterapie. Dalším cílem bylo zpracovaní plně elektronické verze chemoterapeutických režimů tak, aby mohla paralelně doplňovat Zásady cytostatické léčby vydávané Českou onkologickou společností ČLS JEP. Hlavní výhodou je nejen snadná aktualizace, ale také možnost přímého využití pro praktické i výukové účely. Elektronické standardy lze rovněž použít jako vzor pro databáze nemocničních informačních systémů.

 
author: Daniel Klimeš, Ladislav Dušek, Jindřich Fínek, Miroslav Kubásek, Jana Koptíková, Lenka Šnajdrová, Petr Brabec, Jan Novotný Rostislav Vyzula, Jitka Abrahámová, Luboš Petruželka | section: Educational works | discipline: Oncology, Radiation Therapy, Medical Informatics and Information Science | published on: 3.1.2008 | last modified on: 8.3.2011 | Creative Commons License

DIOS - Dose Intensity as oncology Standard

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard

The DIOS project was launched in 2006 with the primary objective to enhance the oncologists' awareness of the significance of dose intensity monitoring in anticancer chemotherapy. Another objective was to develop a fully electronic version of chemotherapy regimens which could complement the Principles of Cytostatic Therapy in Malignant Tumours, published by the Czech Oncological Society of CMA JEP. The advantages of the electronic version include easy updates, as well as the possibility of direct use for clinical practice and/or educational purposes. The electronic standards can also be used as templates for hospital information system databases.

 
author: Daniel Klimeš, Ladislav Dušek, Jindřich Fínek, Miroslav Kubásek, Jana Koptíková, Lenka Šnajdrová, Petr Brabec, Jan Novotný Rostislav Vyzula, Jitka Abrahámová, Luboš Petruželka | section: Educational works | discipline: Oncology, Radiation Therapy | published on: 4.1.2008 | last modified on: 31.8.2010 | Creative Commons License
SEARCHED IN CONTRIBUTION FULLTEXT: number of found contributions: 2

 

Hypertext atlas of Rare Lymphomas
.. information please refer to Rare and cutaneous pediatric non–Hodgkin lymphoma registry (project of.. .. registry (project of the Institute of Pediatric Oncology, Masaryk University, Brno), which is presented..

Selected chapters from paediatric surgery
.. thoracic surgery, plastic surgery, surgical oncology and congenital malformations of the.. .. and surgical treatment of burns. Surgical oncology Predominantly images of some types of.. ..keywords: disorders, plastic surgery, burns, surgical oncology, congenital malformations of GIT, battered child.. .. KB MEFANET user – Surgical oncology in children | 26.10.2018 13.81 MB MEFANET..