Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Atlas bude sloužit k pre- i postgraduální výuce. Cílovou skupinou jsou především studenti lékařské fakulty a medicínsky orientovaných směrů bakalářského studia (ošetřovatelství, rehabilitace aj.), ale i lékaři a další pracovníci řady medicínských oborů: neurologie, psychiatrie, rehabilitace, geriatrie aj. Atlas však může najít uplatnění i mezi pregraduálními studenty a specialisty některých dalších oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou kognitivních poruch, zejména logopedie a psychologie. Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru projektu se na jeho tvorbě podílejí kliničtí neurologové, logoped a radiolog za technické spolupráce pracovníků Institutu biostatistiky a analýz.

 
autor: Milena Košťálová, Josef Bednařík, Marek Mechl, Stanislav Voháňka, Ivo Šnábl | sekce: Pedagogická díla | obor: Neurologie | publikováno: 14.12.2005 | poslední úpravy: 22.11.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 13

Jít na stránku: 1 2

Poruchy myšlení
.. - Emotivita: Oploštělá - Nálada: Nevýrazná - Řeč: Hlasitá, šroubovaná, spisovná - Vnímání: Koment..

Periodická depresivní porucha
.. vizáž, snížené psychomotorické tempo, monotónní řeč. Rozhovor s pacientkou: (1) počátek onemocnění, d..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex, řeč..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. o nichž je napříč tímto textem zhusta vedena řeč, si tak může student – díky zaměření výhra..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. dětského věku a také problematice hlasu a řeč.. .. Řeč Úvod Anatomie mluvních orgánů ..

Implantace venózního portu
.. a dlouhodobého vstupu do centrálního žilního řečiště. K implantaci venozního portu se používá impl..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. normálního a stenotického průtoku karotickým řečištěm, vzhled signálu v porovnání s obrazem nale..

Seminář RITM 2006: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny
.. CSc. představil dílo Multimediální atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí, které je v sou..

Implantace venózního portu alternativním přístupem
.. a dlouhodobého vstupu do centrálního žilního řečiště. Alternativním vstupem do centrálního žiln..

Konference MEFANET 2007: informační techologie pro vzdělávací síť lékařských fakult
.. on-line výuky v bakalářských i magisterských oborech a webových archívů obrazové dokumentace z kli..