Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

V září 2005 byl veřejně zpřístupněn webový portál, jehož primárním cílem je poskytovat reprezentativní data o incidenci a mortalitě zhoubných nádorů v ČR. Dalším záměrem portálu je poskytování relevantních informací o epidemiologii nádorů v ČR do zahraničí. Prostřednictvím informačních služeb portálu se každý občan ČR může informovat o situaci v regionech, srovnávat česká data se zahraničím nebo zobrazit dlouhodobé trendové křivky pro výskyt a mortalitu nádorových onemocnění.

 
autor: Ladislav Dušek, Jan Mužík, Miroslav Kubásek, Jana Koptíková, Jan Žaloudík, Rostislav Vyzula | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Onkologie, radioterapie | publikováno: 4.6.2012 | poslední úpravy: 6.6.2012
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 13

Jít na stránku: 1 2

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. V obecné části jsou představeny základy nádorové epidemiologie, biologie, prevence, principy protinádorové l.. .. popsány nejčastější typy solidní ch a dětských nádorů z hlediska incidence, klinického obrazu, .. ..klíčová slova: Epidemiologie nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, gradi.. ..klíčová slova: nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, riz..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrd.. .. nabízejí výukově uplatnitelné přehledy popisné epidemiologie zmíněných onemocnění a jsou doplňovány intera.. .. seznamují uživatele s monitoringem zhoubných nádorů v české populaci. Kromě epidemiologického mon..

Kapitoly z ortopedie
.. léčení bolestí v kříži, míšní komprese u nádorů a úrazů páteře, osteoporózu, léčení deformit páte.. .. spondylolistéz, degenerativního postižení, nádorů, přehled diagnostiky a konzervativního a o.. .. sítě MEFANET – Míšní komprese u nádorů a úrazů páteře | 14.4.2009 1.98 MB uživatel vzdě..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. molekulárně genetických změn při vzniku tohoto nádoru a to včetně zevních faktorů, které se na jejich g.. .. patří k poměrně široké skupině dlaždicobuněčných nádorů v oblasti hlavy a krku (head and neck squamous..

Odstranění lipomu na operačním sále
.. postup při odstranění velkého nezhoubného nádoru tukové tkáně (lipomu). Výukový materiál je určen ..

Interní propedeutika – vyšetření dýchacího ústrojí
.. atelektatický, rozšíření průdušek, přítomnosti nádoru. Text je doplněný o obrazovou dokumentaci r..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. plexu). Obecná traumatologie Definice oboru, epidemiologie a klasifikace úrazů, vysvětlení základních pojmů .. .. rozštěpové vady, neonatální operace solidních nádorů. Popáleniny:Etiologie popálenin, nejčastější pří..

Vybrané kapitoly z ortopedie
.. léčbu kostní nádorové bolesti, míšní kompresi u nádorů, operační léčení bolestí v kříži, osteoporózu, sk.. .. kyčle, kolene a ramene. Míšní komprese u nádorů. Indikací operačního léčení je přítomný nebo hroz.. ..klíčová slova: Léčba kostní nádorové bolesti, Míšní komprese u nádorů, Operační léčení bolestí v kříži, Osteoporoza, Sk.. .. MB kdokoli – Mišní komprese u nádorů | 25.4.2016 4.26 MB kdokoli – Léčení bo..

RFA jaterních metastáz otevřeným přístupem
.. metodik indikovanou v terapii neresekabilních nádorů jater. Principem metody je využití v..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v.. .. na rozsahu onemocnění při záchytu a diferenciaci nádoru. Příkladem nejsilnějším nezávislým prognostickým ..