Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 10

Edukační sborník MEFANET Report 04

Edukační sborník MEFANET Report 04

Konference MEFANET 2010 se vedle obecných aspektů elektronické podpory výuky zabývala také dopadem tohoto fenoménu na morfologické obory medicíny. Jedním z výstupů ze setkání odborníku z oblasti medicínského vzdělávání bylo vydání tištěného postkonferenčního edukačního sborníku MEFANET report 04, který je distribuován na každou českou a slovenskou lékařskou fakultu. Dílo obsahuje výhradně anglicky psané příspěvky a je dostupné také v elektronické podobě.
 

Editoři: Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (IBA LF MU), Mgr. Martin Komenda (IBA LF MU), prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF UK), prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (LF UP), doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (IBA LF MU)

 

 
autor: Daniel Schwarz, Martin Komenda, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál, Ladislav Dušek | sekce: E-learning | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 7.9.2011 | poslední úpravy: 21.11.2011 | Creative Commons License

Edukační sborník MEFANET Report 02

Edukační sborník MEFANET Report 02

U příležitosti červnového zasedání Koordinační rady projektu MEFANET byla zástupcům zapojených lékařských fakult distribuována tištěná verze edukačního sborníku rozšířených příspěvků z konference MEFANET 2008. Sborník byl vydán v nákladu 1000 ks a je neprodejný; na každou lékařskou fakultu v České republice a na Slovensku bylo odesláno 60-100 ks. Sborník v elektronické podobě si můžete stáhnout zde.

Editoři: Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (IBA LF MU), doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (IBA LF MU), prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF UK), prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (LF UP), Dr. Chris Paton (National Institute of Health Innovation, University of Auckland, New Zealand)

 
autor: Daniel Schwarz, Lenka Šnajdrová | sekce: E-learning | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 9.6.2009 | poslední úpravy: 7.9.2011 | Creative Commons License

Edukační sborník MEFANET Report 03

Edukační sborník MEFANET Report 03

V rámci konání konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů MEFANET 2010 byla účastníkům a zástupcům zapojených lékařských fakult distribuována tištěná verze edukačního sborníku rozšířených příspěvků z konference MEFANET 2009. Sborník byl vydán v nákladu 1000 ks a je neprodejný; na každou lékařskou fakultu v České republice a na Slovensku bylo odesláno 60-100 ks. Sborník v elektronické podobě je dostupný níže.

Editoři: Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (IBA LF MU), Mgr. Martin Komenda (IBA LF MU), prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF UK), prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (LF UP), doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (IBA LF MU)

 
autor: Daniel Schwarz, Martin Komenda, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál, Ladislav Dušek | sekce: E-learning | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 7.12.2010 | poslední úpravy: 7.9.2011 | Creative Commons License

Proceedings of the conference MEFANET 2008 published

Proceedings of the conference MEFANET 2008 published

At the occasion of Coordinating Council meeting in June 2009, the representatives of medical faculties involved in the MEFANET project obtained the printed version of proceedings from the conference MEFANET 2008. The print of this proceedings is 1,000 copies; the proceedings is not for sale and was distributed to all Czech and Slovak medical faculties, each of them having obtained 60-100 copies. The electronic version of MEFANET 2008 proceedings is available for download here.

Editors: Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (IBA LF MU), doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (IBA LF MU), prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF UK), prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (LF UP), Dr. Chris Paton (National Institute of Health Innovation, University of Auckland, New Zealand)

 
autor: Daniel Schwarz, Lenka Šnajdrová | sekce: E-learning | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 9.6.2009 | poslední úpravy: 15.6.2009 | Creative Commons License

Proceedings of the conference MEFANET 2009 published

Proceedings of the conference MEFANET 2009 published

At 4th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines MEFANET 2010, the participants and the representatives of medical faculties involved in the MEFANET project obtained the printed version of proceedings from the conference MEFANET 2009. The print of this proceedings is 1,000 copies; the proceedings is not for sale and was distributed to all Czech and Slovak medical faculties, each of them having obtained 60-100 copies. The electronic version of MEFANET 2009 proceedings is available for download below.

 
autor: Daniel Schwarz, Martin Komenda, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál, Ladislav Dušek | sekce: E-learning | obor: Lékařská informatika a informační věda, Zubní lékařství | publikováno: 7.12.2010 | poslední úpravy: 15.9.2011 | Creative Commons License

MEFANET 2008 představil moderní metody výuky a studia na lékařských fakultách

MEFANET 2008 představil moderní metody výuky a studia na lékařských fakultách

Ve dnech 20.-21. listopadu 2008 se v brněnském hotelu Voroněž konal již druhý ročník konference MEFANET, zaměřené na e-learning a zdravotnickou informatiku ve výuce lékařských oborů. Kromě obecných témat souvisejících s moderními metodami výuky se letošní ročník konference soustředil zejména na obory zubní lékařství, stomatologie a maxilofaciální traumatologie.

 
autor: Daniel Schwarz, Lenka Šnajdrová | sekce: E-learning | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 12.12.2008 | poslední úpravy: 11.4.2013 | Creative Commons License

MEFANET 2008 introduced modern teaching methods applied at medical faculties

MEFANET 2008 introduced modern teaching methods applied at medical faculties

The second conference MEFANET, which was focused on e-learning and health informatics in the education of medical disciplines, took place in Hotel Voronez (Brno, Czech Republic) on 20-21 November 2008. Apart from general topics related to modern methods of education, the last year's conference (MEFANET 2008) concentrated on the specialties of dentistry, stomatology and maxillofacial traumatology.

 
autor: Daniel Schwarz, Lenka Šnajdrová | sekce: E-learning | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 2.1.2009 | poslední úpravy: 3.11.2011 | Creative Commons License

Konference MEFANET 2007: informační techologie pro vzdělávací síť lékařských fakult

Konference MEFANET 2007: informační techologie pro vzdělávací síť lékařských fakult

21.-22. listopadu 2007 se v prostorách brněnského hotelu Voroněž konala konference MEFANET 2007, která se zabývala využitím moderních informačních a komunikačních technologií a zdravotnické informatiky ve výuce lékařských oborů. Na první celostátní konferenci tohoto druhu se sjelo do Brna přes 160 účastníků - převážně vysokoškolských pedagogů z lékařských fakult, ale zastoupeni byli i studenti medicíny a specialisté z oblasti zdravotnické informatiky.

 
autor: Daniel Schwarz, Lenka Šnajdrová | sekce: E-learning | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 8.1.2008 | poslední úpravy: 3.11.2011 | Creative Commons License

6th year of the MEFANET conference brought new ideas for the education of future health professionals

6th year of the MEFANET conference brought new ideas for the education of future health professionals

The 6th year of the MEFANET conference was held in Brno, Czech Republic, from Tuesday 27th to Wednesday 28th November 2012. This conference provides a regular opportunity for teachers and students from medical faculties from all over the Czech Republic and Slovakia to meet experts in health care informatics and providers of electronical support in the education. Apart from methodical and educational aspects of e-learning at medical faculties in general, this year's conference has again dealt with the impact of this phenomenon on a specific medical specialty: a thematically focused symposium addressed the fields of orthopaedics, rheumatology and physiotherapy.

 
autor: Daniel Schwarz, Lenka Šnajdrová, Jakub Gregor | sekce: E-learning | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 12.4.2013 | poslední úpravy: 12.4.2013 | Creative Commons License

Síť lékařských fakult MEFANET uspořádala 6. ročník své tradiční a prestižní konference s mezinárodní účastí

Síť lékařských fakult MEFANET uspořádala 6. ročník své tradiční a prestižní konference s mezinárodní účastí

V brněnském hotelu International se ve dnech 27.–28. listopadu 2012 konal již 6. ročník konference MEFANET, na které se pravidelně potkávají pedagogové a studenti všech lékařských fakult z České republiky a ze Slovenska spolu s odborníky v oblasti zdravotnické informatiky a elektronické podpory výuky. Vedle metodických a pedagogických aspektů e-learningu na lékařských fakultách se letošní konference opět zabývala i dopadem tohoto fenoménu na konkrétní obor medicíny – tematicky zaměřené sympozium tentokrát směřovalo do oblasti ortopedie, revmatologie a fyzioterapie.

 
autor: Daniel Schwarz, Lenka Šnajdrová, Jakub Gregor | sekce: E-learning | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 5.12.2012 | poslední úpravy: 12.4.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 75

Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8

Immunology for student of general medicine
.. I - Introduction | 10.10.2013 1.66 MB MEFANET user – II - Non specific..

Chirurgická propedeutika
.. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Chirurgická infekce - chirurgická p..

Vybrané podklady pro cvičení z imunologie (všeobecné lékařství)
.. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Imunodeficitní stavy | 3.9.2013 5.02 ..

Klinická imunologie pro zdravotní laboranty
.. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Buněčná podstata imunitního sys..

Dětská oftalmologie - 1.díl
.. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Dětská oftalmologie I - kap2: C..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. F.V. 1930 | 6.3.2017 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Kazuistika - Dystonie | 8.3.2017 uživatel ..

Imunologie VŠ lékařství
.. MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Imunologické mechanismy obrany proti ..

Výuková videa – urologie
.. MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Cystoskopie uretroskopie u..

Protein preparation
.. [?] Licence Pull down | 19.6.2012 185.89 KB MEFANET user – Yeast..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. z lékařské biochemie a patobiochemie v síti MEFANET. .. .. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Měření pH.pdf | 6.11.2009 71.1 KB uživatel v..