Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 5

 

Klasifikace snímků ve výukovém archivu klinické obrazové dokumentace
.. slovníček kódů MKN (ICD10) spolu s názvy klasifikací pomůže při zařa.. ..klíčová slova: MKN, ICD, ICD10,..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
.. dospělých dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje diagnostiku a léčbu ..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. diagnóz dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje jak projevy p..

Fissura kalvy
.. krvácení Fissura kalvy Diagnóza dle MKN klasifikace: S0690 Kontuze mozku ..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. dle klasifikace WHO s českým překladem dle MKN. Strom umožňuje libovolně hluboké substruktury a ..