Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat

Za celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody analýzy a klasifikace dat, dostala tato disciplina mnohá jména. Tyto různé názvy ani tak nesouvisí s vlastní podstatou tohoto způsobu práce s daty, jako spíše s účelem zpracování. Asi nejobecnější název zní „rozpoznávání obrazů“, v angličtině „pattern recognition“. Ve skutečnosti ale nejde o žádné obrazy ve smyslu děl Leonarda da Vinci či jiných velikánů výtvarného umění (jak by bylo možné vyvozovat z českého překladu), nýbrž o pouhý matematický popis vlastností reálného objektu, jehož stav chceme hodnotit, nějakým abstraktním způsobem – např. vektorem hodnot, grafem, apod.

 
autor: Jiří Holčík | sekce: Pedagogická díla | obor: Ostatní | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012 | Creative Commons License

klasifikace snímků ve výukovém archivu klinické obrazové dokumentace

Klasifikace snímků ve výukovém archivu klinické obrazové dokumentace

Interaktivní slovníček kódů MKN (ICD10) spolu s názvy klasifikací pomůže při zařazování studií do archivu. K dispozici je ve slovníku i výběr radiologické klasifikace dle Daehnert et. al. Klasifikace je v anglickém jazyce. Do vyhledávacího okénka napište kousek řetězce (např. fract) a chvilku počkejte, v zápětí se vám objeví seznam nalezených klasifikací - slovník pracuje v režimu našeptávače.

 
autor: Daniel Schwarz, Ivo Šnábl | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 26.10.2007 | poslední úpravy: 3.11.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 12

Jít na stránku: 1 2

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
..klíčová slova: faktory, prediktivní faktory, nádorové markery, TNM klasifikace, léčebná odpověď, chemoterapie, cíle.. ..klíčová slova: prediktivní faktory, nádorové markery, TNM klasifikace, léčebná odpověď, chemoterapie, cílená onkolo..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. u jednotlivých diagnóz pak odrážejí vývoj TNM klasifikace zhoubných novotvarů a její postupné z.. .. u jednotlivých diagnóz pak odrážejí vývoj TNM klasifikace zhoubných novotvarů a její postupné zavádění do N..

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem
.. zlomeniny distálního radia typu C podle AO klasifikace dlahovou technikou volárním přístupem. Při oper..

Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic
.. diagnoses reflect the developments in TNM Classification of Malignant Tumours and their..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
.. poruch v psychiatrii dospělých dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje di..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. dle jednotlivých diagnóz dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje jak pr..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. novorozence Za stručným úvodem do klasifikace vrozených vývojových vad (VVV) následuje textový ..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. kapitoly obsahu: Klasifikace novorozence Patologie nezralosti Porodní ..

Fissura kalvy
.. krvácení Fissura kalvy Diagnóza dle MKN klasifikace: S0690 Kontuze mozku S0660 Úrazové s..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. Modelování, klasifikace a predikce 8.1.  Principy regresního ..