Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 10

 

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická te.. ..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická ..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická te.. ..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická ..

Základní nástroje v zubním lékařství
.. správného názvosloví nástrojů a přístrojů pro budoucí zubní lékaře je ..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. operace jsou přehledně vypreparovány všechny anatomické struktury a prevesikálně implantována síťka. Při ..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
.. kosti se zaměřením na Eustachovu tubu, jejíž anatomické a funkční vlastnosti považujeme za klíčové pro vz..

Výukový atlas zubů člověka
.. atlasu, cílem bylo, aby student na základě anatomické normy a nabízené škály variet byl schopen určit t.. .. zubů) a recentní zuby jsou také někdy odlišné od anatomického ideálního popisu (zubní kámen, stopy po ext..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. informací nutných pro správný postup při anatomické pitvě. Po shlédnutí filmu a nastudování přís..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. modely je možno využít z pohledu klinicko-anatomické rozvahy při interaktivní výuce (vztahy je.. .. disponuje zcela jinou vypovídající schopností o anatomickém uspořádání a jeho vztahu k patologii. Obr. 3 ..

Přínos telekonferenční techniky na neurochirurgickém operačním sále pro výuku neurověd
.. poskytuje zcela jinou vypovídající schopnost o anatomickém uspořádání a jeho vztahu k patologii. Tato dat..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. oblastí obecně, případně na cílené menší anatomické struktury či oblasti. Archiv obsahuje prostor ..