Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Vzdělávací síť lékařských fakult MEFANET

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 6

Perioperační ošetřovatelská péče v ORL

Perioperační ošetřovatelská péče v ORL

Připravené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zaměřují se na problematiku operací na ORL, použití zdravotnických přístrojů na operačních sálech a přibližují pracoviště, provoz a povinnosti perioperační sestry v roli instrumentářky i obíhající sestry.

 
autor: Jaroslava Jedličková, Alena Odehnalová, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Otorinolaryngologie | publikováno: 29.2.2016 | poslední úpravy: 1.3.2016 | Creative Commons License

Mikroskopická anatomie

Mikroskopická anatomie

Učební text a atlas mikroskopické anatomie v nové verzi aplikace MedAtlas 2.0. Elektronická podoba skript má sloužit studentům magisterských i bakalářských oborů pro přípravu na praktická cvičení z histologie a embryologie a je hlavním studijním materiálem pro studenty nového bakalářského oboru: zdravotní laborant. Tento hypertextový atlas je součástí projektu MedAtlas.

 
autor: Miroslava Sedláčková, Ladislav Ilkovics | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 17.5.2006 | poslední úpravy: 3.11.2011 | Creative Commons License

Telekonference ve výuce předmětů radiologie a klinická anatomie

Telekonference ve výuce předmětů radiologie a klinická anatomie

V tomto příspěvku je popsán projekt, který zajišťuje metodologické a technické zázemí pro praktické využití telekonferencí v pregraduální a postgraduální výuce. Několik testovacích konferencí telemostem mezi klinikami v České republice přes ISDN linky již proběhlo. Rutinní zahrnutí této formy výuky začína od prosince 2005.

 
autor: Vlastimil Válek, Marek Mechl | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 3.1.2006 | poslední úpravy: 4.10.2011 | Creative Commons License

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Text Praktikum z patologické fyziologie je souborem návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie; kromě detailních postupů jednotlivých experimentálních praktických cvičení obsahuje i stručný úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skript, která jsou členěna do několika tematicky ucelených částí.

 
autor: Julie Bienertová Vašků, Dana Bučková, Lydie Izakovičová Hollá, Michal Jurajda, Kateřina Kaňková, Šárka Kuchtíčková, Lukáš Pácal, Anna Vašků, Vladimír Znojil | sekce: Pedagogická díla | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | publikováno: 16.2.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie je učební text, který bude sloužit k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům. Druhá část popisuje experimenty prováděné bez použití laboratorních zvířat.

 
autor: Michal Jurajda, Julie Bienertová Vašků, Lydie Izakovičová Hollá, Kateřina Kaňková, Michal Masařík, Lukáš Pácal, Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | sekce: Pedagogická díla | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | publikováno: 18.1.2013 | poslední úpravy: 8.7.2013 | Creative Commons License

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výuková publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro studenty Lékařské fakulty předmětu Patologické fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c, BVPF0321p), Nové trendy v Patologické fyziologii (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní medicíny.

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | sekce: Pedagogická díla | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | publikováno: 25.9.2013 | poslední úpravy: 18.10.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 29

Jít na stránku: 1 2 3

Otorinolaryngologie - semináře
.. výukových prezentacích jsou uvedeny základní an.. .. diagnostiky a léčby základních onemocnění v ORL oblasti. Dále jsou demonstrovány fyziologické a n.. .. dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích metod LF MU a .. ..klíčová slova: anatomie a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, v.. ..klíčová slova: anatomie a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, v.. ..klíčová slova: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyzi.. ..klíčová slova: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fy.. ..klíčová slova: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a .. .. Pavel Smilek, Ph.D., MUDr. Radan Havlík Přílohy: P..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. text Základy dětské otorinolaryngologie obsahuje i.. .. Poznámky k embryologii ucha Klinická anatomie ucha Vyšetřovací metody ucha Vr.. .. obsahu: Ucho Nos .. .. k embryologii nosu Klinická anatomie a fyziologie nosu Vyšetřovací metody nosu Vr.. .. Řeč Úvod Anatomie mluvních orgánů Fyziologie a vývoj řeči Lo.. ..klíčová slova: dětská otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené výv.. ..klíčová slova: aryngologie, dětská otolaryngologie, klinická an.. ..klíčová slova: dětská otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terap.. ..autor: prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., MUDr. Dalibor ..

91. Fyziologické dny - sborník souhrnů
..aný konferenční sborník ze společné konference Česk.. .. Sborník obsahuje souhrny příspěvků z oblasti fyziologie a patofyziologie především kardiovaskulární, neur.. ..klíčová slova: kardiovaskulární systém, neurofyziologie, me.. ..klíčová slova: fyziologie, kardiovaskulární systém, neurofyziologie, me.. .. Tibor Stračina, Marie Nováková Přílohy: Příloha Datum..

Operační korekce prolapsu pochvy implantátem Nuvia
..aps pánevních orgánů (POP) představuje závažný zdra.. .. pánevních orgánů (POP) představuje závažný zdravotní problém snižu.. ..klíčová slova: aps pánevních orgánů, chirurgická léčba, polypr.. ..klíčová slova: pánevních orgánů, chirurgická léčba, polypropylenová síťka, techn.. ..klíčová slova: organ prolapse, Surgical treatment, Polypropylene.. .. Martin Huser, Zdeněk Adamík, Marcela Pastorčáková Od..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. pitva je neoddělitelnou součástí studia anatomie. Je důležitá zejména proto, aby si student uja.. ..Anatomická pitva je neoddělitelnou součástí studia .. .. aby si student ujasnil topografická vztahy orgánů a struktur, o nichž se dozvěděl při studiu sys.. .. určen studentům lékařské fakulty v rámci studia anatomie k získání technických informací nutných pro správ.. ..a začátku filmu dostává student informace o nás.. ..klíčová slova: anatomická pitva, skalpel, pinzeta, kožní řezy, pre.. .. Ivana Svíženská, CSc., MUDr. Eva Ondroušková, Monika ..

Pediatric otorhinolaryngology
..al text Pediatric otorhinolaryngology is the basic.. .. and physiology, investigations practice by the ORL diseases for study of otorhinolaryngology. Text.. .. Speech Anatomie mluvních orgánů Physiology and de.. ..ar Ear embryology .. .. Speech Anatomie mluvních orgánů Physiology and development of speech .. ..klíčová slova: atric otorhinolaryngology, otorhinolaryngology,.. ..autor: prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., MUDr. Dalibor ..

43. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. Konferenční sborník.
.. ze společné konference pracovní skupiny Komise experimentální kardiologie Če.. .. Sborník obsahuje souhrny příspěvků z oblasti fyziologie, patofyziologie a farmakologie.. ..klíčová slova: ardiovaskulární systém, kardiologie, fyziologie, pa.. ..klíčová slova: systém, kardiologie, fyziologie, patofyziologie,.. .. MUDr. Marie Nováková, Ph.D., MVDr. Veronika Olejníčková Př..

46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. Sborník abstrakt
.. ze společné konference pracovní skupiny Komise experimentální kardiologie Če.. .. Sborník obsahuje souhrny příspěvků z oblasti fyziologie, patofyziologie a farmakologie.. ..klíčová slova: ardiovaskulární systém, experimentální kard.. ..klíčová slova: systém, experimentální kardiologie, kardiologie, fyziologie, patofyziologie,.. .. Tibor Stračina Přílohy: Příloha Dat..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. na multimediální výukové texty Mikroskopická anatomie na Internetu a Obecná histologie na Internetu, .. ..ace inovovaného učebního textu „Histologická .. .. praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů“ (kolektiv autorů, 1998) pro výuku v p.. ..Autoři projektu: I. Lauschová, M. Sedláčková, L. Kr.. ..klíčová slova: tkáň, metoidy .. .. Irena Lauschová, Ph.D., M. Sedláčková, L. Krejčířová, S..

Histologický atlas LF MU
.. k výuce kurzů obecné histologie a mikroskopické anatomie na Ústavu histologie a embryologie LF MU. Není z.. .. Histologický atlas představuje anotovaný soubor mikrofotografií .. ..klíčová slova: mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty, mi.. ..klíčová slova: mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty, mi.. .. Petr Vaňhara, Ph.D., Miroslava Sedláčková, Irena Lau..