Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Vzdělávací síť lékařských fakult MEFANET

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

Čelistní anomálie

Čelistní anomálie

Přednáška podává přehled o léčbě čelistních anomálií a slouží k doplnění praktické přednášky, ve které jsou jednotlivé kroky podrobně rozvedené. Na obrázcích je uvedený diagnostický a vyšetřovací postup a schémata ortognátních operací. Na závěr jsou prezentováni pacienti před a po chirurgické léčbě.

 
autor: Oliver Bulik | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Zubní lékařství | publikováno: 3.7.2009 | poslední úpravy: 3.11.2011 | Creative Commons License

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka si klade za cíl rozšířit studijní materiály v oblasti morfonologie zubů člověka a její variability studentům oborů, ať již bakalářských či magisterských - primárně Antropologie na Přírodovědecké fakultě a také lékařských oborů na Lékařské fakultě – a obohatit tak výukové zdroje v oboru dentální antropologie a zubního lékařství. Atlas je vytvořen tak, aby se student seznámil jednak s anatomickou normou každého zubu a jednak se seznámil s možnými varietami dílčích zubů. Přestože je variabilita morfologie zubů člověka velmi pestrá a nelze ji zcela postihnout v rozsahu předkládaného atlasu, cílem bylo, aby student na základě anatomické normy a nabízené škály variet byl schopen určit typově lidský zub v praxi, ať již antropologické, či stomatologické, a měl tak prohloubenější a ucelenější znalosti v oblasti morfologie.

 
autor: Jan Huták | sekce: Pedagogická díla | obor: Zubní lékařství | publikováno: 8.12.2011 | poslední úpravy: 29.4.2014 | Creative Commons License

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Management retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoalveolární i maxillofaciální chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením retence třetích molárů je extrakce, u ostatních retinovaných zubů potom fenestrace (s nebo bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo extrakce.

 
autor: Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Milan Machálka, Oliver Bulik, Daniel Schwarz | sekce: Multimediální pomůcky, Pedagogická díla | obor: Zubní lékařství | publikováno: 19.2.2009 | poslední úpravy: 19.2.2009 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 6

 

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl
.. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popi.. ..klíčová slova: anomálie, diagnostika ortodontických anomálií, vztah zu.. ..klíčová slova: anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zub..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl
.. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popi.. ..klíčová slova: anomálie, diagnostika ortodontických anomálií, vztah zu.. ..klíčová slova: anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zub..

Rozštěpové vady obličeje
..klíčová slova: patra, ortodontická léčba, vývoj čelistí, anomálie zubů, fixní ortodontický aparát, snímatelný ortod.. ..klíčová slova: ortodontická léčba, vývoj čelistí, anomálie zubů, fixní ortodontický aparát, snímatelný orto..

Základy receptury léčivých přípravků
.. léčivých přípravků určených k ošetřování zubů, parodontu a sliznice dutiny..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. mikrozávity. Případ chybění jednotlivých zubů ve spojitosti s uzavřeným vyplněním čelistní duti..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. pahýlu. V další časti je rozebrána preparace zubů jak v distálním tak ve frontálním úseku chrupu. &..