Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

behaviorální metody v neuropsychofarmakologii

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii

Ve výukovém textu „Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii“ jsou popsány principy a protokoly behaviorálních testů zkoumajících fenotyp vyvolaný v modelech deprese, schizofrenie a Parkinsonovy choroby a postupy vyvolání modelů příslušných onemocnění u hlodavců. Behaviorální testy se zaměřují na zhodnocení depresi podobného fenotypu, lokomotorické aktivity, paměti a poruch motoriky.

 
autor: Jana Rudá, Petra Amchová, Zuzana Babinská, Amit Suresh Khairnar, Vincenzo Micale, Jaroslav Nádeníček, Alexandra Šulcová, Tibor Štark | sekce: Pedagogická díla | obor: Farmakologie | publikováno: 6.4.2016 | poslední úpravy: 23.5.2016 | Creative Commons License

farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU

Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU

Skripta jsou určena studentům bakalářských oborů pro studium farmakologie na Farmakologickém ústavu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Učební text se zabývá obecnými principy vzájemného působení organismu a léčivých látek a speciální farmakologií v rozsahu nezbytném pro jednotlivé bakalářské studijní obory. Obecná farmakologie je doplněna kapitolami shrnujícími základní charakteristiky životního cyklu léčiv a aktuální legislativní normy závazné pro předepisování, uchovávání a vydávání léčivých přípravků.

Ilustrační obrázek: adamr (FreeDigitalPhotos.net)

 
autor: Alena Máchalová, Zuzana Babinská, Gabriela Dovrtělová, Jan Juřica, Hana Kostková, Leoš Landa, Jana Merhautová, Kristýna Nosková, Jana Pistovčáková, Tibor Štark, Kateřina Tabiová, Ondřej Zendulka | sekce: Pedagogická díla | obor: Farmakologie | publikováno: 11.11.2015 | poslední úpravy: 15.9.2016 | Creative Commons License

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU

Učební text je zaměřen na problematiku vybraných kapitol z obecné farmakologie. Soustředí se především na objasnění základních poznatků o farmakodynamice a farmakokinetice. Dále přináší přehled lékových forem. V textu jsou klasiPkovány a popsány nežádoucí účinky léčiv a v neposlední řadě shrnuty poznatky a lékových interakcích.

 
autor: Leoš Landa, Jan Juřica, Kristýna Nosková, Ondřej Zendulka | sekce: Pedagogická díla | obor: Farmakologie | publikováno: 1.2.2019 | poslední úpravy: 1.2.2019 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 10

 

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. oblasti molekulární genetiky a mikrobiologie či behaviorální intervence. Poukazujeme tímto na nutnost a .. ..klíčová slova: kaz, bakterie, slina, molekulární biologie, behaviorální..

Základy speciální receptury léčivých přípravků
.. receptury v rámci praktických cvičení v předmětu Farmakologie – cvičení I a Farmakologie – cvičení .. ..klíčová slova: IPLP, farmakologie,..

43. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. Konferenční sborník.
.. příspěvků z oblasti fyziologie, patofyziologie a farmakologie kardiovaskulárního systému s vazbou na kl.. ..klíčová slova: systém, kardiologie, fyziologie, patofyziologie, farmakologie..

46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. Sborník abstrakt
.. příspěvků z oblasti fyziologie, patofyziologie a farmakologie kardiovaskulárního s.. ..klíčová slova: kardiologie, fyziologie, patofyziologie, farmakologie..

Emoce a učení
.. uvědomit si určitou analogii v chování člověka (behaviorální, vegetativní, hormonální a emoční odpověď) v podo..

Farmakovigilance a propagace léčiv
.. text “Farmakologie a propagace léčiv“ shrnuje nejdůležitější i..

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci
.. citlivé [?] Licence Elektronická skripta Farmakologie | 6.4.2006 516.17..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
..klíčová slova: bakterie, slina, multiplexová PCR, behaviorální..

Practicals in Pharmacology
.. (Praktická cvičení z farmakologie, Masarykova univerzita, 2006, ISBN..

Testovací agenda na LF MU
.. znalostí studentů po přípravě ke zkoušce z farmakologie se nám jednoznačně osvědčilo. Díky vstřícné pomoc..