Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Bibliografická citace elektronického dokumentu

Bibliografická citace elektronického dokumentu

Intelektuální vlastnictví v ČR je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb., který stanovuje v jakých případech je možné použít výňatky z cizích děl, zároveň zdůrazňuje, že je autor práce povinen dodržovat citační etiku. Tato etika vyžaduje zveřejňování veškerých informačních pramenů, které byly pro danou práci použity. Obsahem tohoto příspěvku je přesná forma citace díla zveřejněného na tomto portálu.

 
autor: Daniel Schwarz | obor: Lékařská etika a právo, Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 17.1.2006 | poslední úpravy: 22.9.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 6

 

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
..klíčová slova: závěrečné práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky z.. ..klíčová slova: práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky závěreč..

Metodika tvorby bibliografických citací
..klíčová slova: bibliografické citace, citování, citační styly, citační etika, p.. ..klíčová slova: citace, citování, citační styly, citační etika, publi..

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF
..klíčová slova: bibliografické, lékařská in..

Jak napsat bakalářskou práci
..klíčová slova: problém, cíle, hypotézy, práce s literaturou, citace, harmonogram, forma a obsah práce, hodnocení, o..

Autorský zákon v e-learningu aneb „publikuji, a tedy budu okraden(a)“
.. děl. Je zcela na místě otázka, v jakém formátu citace uvádět. Zákon žádnou specifickou formu citace nes..

Jak na elektronické pedagogické publikace
.. dílo publikované na portálu LF MU bude mít v bibliografické citaci uvedeno ISSN xxxx-xxxx, které bylo .. .. komentáři autora. Nezbytností je uvedení citace aktuální literatury, ze které byly čerpány info..