Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Anatomická pitva hlavy

Anatomická pitva hlavy

Film je určen studentům všeobecného a zubního lékařství pro přípravu na pitvu hlavy v rámci předmětu Anatomie III – pitvy. Film se zaměřuje na preparaci obličejových krajin i krajin mozkové části hlavy tak, jak je postupováno při pitvě hlavy na Anatomickém ústavu LF MU v Brně. První část zahrnuje preparaci těchto krajin: regio parotideomasseterica, přední obličejová krajina, očnicová krajina, regio temporalis, regio occipitofrontalis a lební dutina. Druhá část obsahuje: řez na farynx, preparaci prevertebrálních svalů, faryngu a parafaryngového prostoru, pitvu měkkého patra, infratemporální jámy, ústní dutiny, hrtanu, nosní dutiny a očnice.

 
autor: Ivana Svíženská, Marie Kalabusová, Jana Maňáková, Ondřej Růžička, Tomáš Ninger, Tomáš Hlaváček, Václav Žižlavský a Bhavin Rajendra Doshi | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Anatomie | publikováno: 6.4.2012 | poslední úpravy: 20.8.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 11

Jít na stránku: 1 2

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální n.. ..klíčová slova: mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální nádor, ..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. p53, jeho struktuře, funkci a významu pro nádory hlavy a krku. Poslední kapitola dává studentům vizi o t.. .. skupině dlaždicobuněčných nádorů v oblasti hlavy a krku (head and neck squamous cell carcinoma.. ..klíčová slova: dutiny ústní, karcinom hlavy a krku, karcinogeneze, patogeneze karcinomu..

Fissura kalvy
.. orientačně neurologicky v normě, jen mírné bolesti v místě hematomu. Nálezy na zobrazovacích met.. .. při chůzí vertigo, kolaps, pád, úraz hlavy. Okcipitálně hematom 5x3cm. Pacient při vědomí, z.. ..klíčová slova: kolaps, pád, úraz hlavy..

Základy anesteziologie
.. zabývá znecitlivěním. V širším kontextu i léčbou bolesti. V současné době je nejvíce rozšířena metoda cel..

Zajištění tepelné pohody pacienta na operačním sále v průběhu operačního výkonu
.. jednorázových netkaných přikrývek celého těla, hlavy nebo dolních končetin. Následně pacienta vyh..

Klinická propedeutika pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. KB registrovaný uživatel – Vyšetření hlavy a krku | 10.4.2006 3.57 MB registrovaný ..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
..klíčová slova: záchrana,podchlazení,dopravní nehoda,poranění hlavy,kraniocerebrální trauma,centrální žilní katét.. .. Léčba akutní pooperační bolesti | 12.5.2012 kdokoli – .. .. Vážné poranění hlavy – invazivní př..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. paronychie, zánět, serom, pokousání psem, úrazy hlavy u batolat, spolknutí cizího tělesa. Chirurgie no..

Hematoonkologie a elektronické testy
.. (budoucích lékařů) než informace natlačené do hlavy jen pro jeden den zkoušky. Informace získané při ..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. současné struktury pro příklad vyšetření hlavy ukazuje tabulka 1. Tabulka 1. Příklad struktury ..