Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Vzdělávací síť lékařských fakult MEFANET

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Anatomická pitva hlavy

Anatomická pitva hlavy

Film je určen studentům všeobecného a zubního lékařství pro přípravu na pitvu hlavy v rámci předmětu Anatomie III – pitvy. Film se zaměřuje na preparaci obličejových krajin i krajin mozkové části hlavy tak, jak je postupováno při pitvě hlavy na Anatomickém ústavu LF MU v Brně. První část zahrnuje preparaci těchto krajin: regio parotideomasseterica, přední obličejová krajina, očnicová krajina, regio temporalis, regio occipitofrontalis a lební dutina. Druhá část obsahuje: řez na farynx, preparaci prevertebrálních svalů, faryngu a parafaryngového prostoru, pitvu měkkého patra, infratemporální jámy, ústní dutiny, hrtanu, nosní dutiny a očnice.

 
autor: Ivana Svíženská, Marie Kalabusová, Jana Maňáková, Ondřej Růžička, Tomáš Ninger, Tomáš Hlaváček, Václav Žižlavský a Bhavin Rajendra Doshi | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Anatomie | publikováno: 6.4.2012 | poslední úpravy: 20.8.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 13

Jít na stránku: 1 2

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální n.. ..klíčová slova: mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální nádor, ..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. p53, jeho struktuře, funkci a významu pro nádory hlavy a krku. Poslední kapitola dává studentům vizi o t.. .. skupině dlaždicobuněčných nádorů v oblasti hlavy a krku (head and neck squamous cell carcinoma.. ..klíčová slova: dutiny ústní, karcinom hlavy a krku, karcinogeneze, patogeneze karcinomu..

Fissura kalvy
.. orientačně neurologicky v normě, jen mírné bolesti v místě hematomu. Nálezy na zobrazovacích met.. .. při chůzí vertigo, kolaps, pád, úraz hlavy. Okcipitálně hematom 5x3cm. Pacient při vědomí, z.. ..klíčová slova: kolaps, pád, úraz hlavy..

Chronický subdurální hematom – trepanace
.. se objevují první klinické potíže, například bolesti hlavy, zmatenost, hemiparéza apod. Důvodem je, ž.. .. první klinické potíže, například bolesti hlavy, zmatenost, hemiparéza apod. Důvodem je, že do.. .. se objevují první klinické potíže, například bolesti hlavy, zmatenost, hemiparéza apod. Důvodem je, ž.. .. první klinické potíže, například bolesti hlavy, zmatenost, hemiparéza apod. Důvodem je, že do..

Základy anesteziologie
.. zabývá znecitlivěním. V širším kontextu i léčbou bolesti. V současné době je nejvíce rozšířena metoda cel..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
.. Na prvním z nich je dobře zobrazena fixace hlavy pacienta do Mayfieldovy hlavové svorky. Druhé v..

Zajištění tepelné pohody pacienta na operačním sále v průběhu operačního výkonu
.. jednorázových netkaných přikrývek celého těla, hlavy nebo dolních končetin. Následně pacienta vyh..

Klinická propedeutika pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. KB registrovaný uživatel – Vyšetření hlavy a krku | 10.4.2006 3.57 MB registrovaný ..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
..klíčová slova: záchrana,podchlazení,dopravní nehoda,poranění hlavy,kraniocerebrální trauma,centrální žilní katét.. .. Léčba akutní pooperační bolesti | 12.5.2012 kdokoli – .. .. Vážné poranění hlavy – invazivní př..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. paronychie, zánět, serom, pokousání psem, úrazy hlavy u batolat, spolknutí cizího tělesa. Chirurgie no..