Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow

Protéza Omniflow je biosyntetická cévní protéza, která jako jediná mezi umělými tepennými náhradami může odolávat infekci a je možno ji implantovat i pacientům s gangrénou. To umožňuje řešit jinak svízelné situace, kdy pacient s defektem vyžadující revaskularizaci končetiny nemá kvalitní velkou safénu, která je stále považovaná za nejlepší alternativu.

 
autor: Robert Staffa | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 12.12.2005 | poslední úpravy: 7.11.2007 | Creative Commons License

cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center

Česká iktová centra (centra lékařské péče pro pacienty postižené mozkovou mrtvicí) vytvořila síť, jejímž cílem je vzájemná spolupráce, předávání zkušeností a získávání nových poznatků v léčbě o pacienty s cévní mozkovou příhodou. V rámci tohoto projektu vzniká také velké množství edukačních materiálů, které jsou pravidelně vyvěšovány na webu IKTA.CZ. Většina prezentací je určena odborníkům na cévní mozkové příhody, ale poučení zde najdou i zainteresovaní laici.

 
autor: Petr Brabec, Zbyněk Kalita, Stanislava Pánová | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Kardiologie, angiologie, Neurologie | publikováno: 24.1.2012 | poslední úpravy: 3.4.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 10

 

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: synkopa, tetanie, spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischém.. ..klíčová slova: parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, mi.. ..klíčová slova: cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, n..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. CNS Mozkomíšní mok Cévní zásobení CNS Zrakové ústrojí Ústr.. .. Obaly CNS Dura mater (tvrdá plena mozková) Arachnoidea (pavučnice) Pia mater ..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. systému. Studenti uvidí pacienta po cévní mozkové příhodě, pacienta s lumboischiadickým syn..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. subdurální krvácení, mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro s..

Fissura kalvy
.. krvácení v sousedství. Atrofie mozková. Splývavé hypodenzity bílé hmoty při postr. komo..

Základy anesteziologie
.. MB registrovaný uživatel – Anestezie v cévní chirurgii | 5.12.2007 196 KB registrovaný ..

Aneuryzma abdominální aorty
.. a terapeutickou výzvou pro generace cévních chirurgů. Jeho nejčastější a nejzávažnější komp.. .. metodou je klasická resekce AAA a náhrada umělou cévní protézou. Tuto metodu zavedl v roce 1964 De ..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. svaly za účelem zpřístupnění hlubokých struktur. Cévní a nervové větve zpravidla vstupují do svalu na vn..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. vady rukou, vrozené ptózy víček (BPES syndrom), cévní malformace (malformace s nízkým průtokem, ma..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. z hlediska medicínského a celospolečenského. Cévní mozkové příhody jako nejčastější příčina jednoráz..