Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Předložená elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v pozadí změn morfologie mozku detekovaných pomocí zobrazovacích metod? Dokážeme změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku využít v klinické praxi?

 
autor: Tomáš Kašpárek, Daniel Schwarz | sekce: Pedagogická díla | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 7.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow

Protéza Omniflow je biosyntetická cévní protéza, která jako jediná mezi umělými tepennými náhradami může odolávat infekci a je možno ji implantovat i pacientům s gangrénou. To umožňuje řešit jinak svízelné situace, kdy pacient s defektem vyžadující revaskularizaci končetiny nemá kvalitní velkou safénu, která je stále považovaná za nejlepší alternativu.

 
autor: Robert Staffa | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 12.12.2005 | poslední úpravy: 7.11.2007 | Creative Commons License

cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center

Česká iktová centra (centra lékařské péče pro pacienty postižené mozkovou mrtvicí) vytvořila síť, jejímž cílem je vzájemná spolupráce, předávání zkušeností a získávání nových poznatků v léčbě o pacienty s cévní mozkovou příhodou. V rámci tohoto projektu vzniká také velké množství edukačních materiálů, které jsou pravidelně vyvěšovány na webu IKTA.CZ. Většina prezentací je určena odborníkům na cévní mozkové příhody, ale poučení zde najdou i zainteresovaní laici.

 
autor: Petr Brabec, Zbyněk Kalita, Stanislava Pánová | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Kardiologie, angiologie, Neurologie | publikováno: 24.1.2012 | poslední úpravy: 3.4.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 45

Jít na stránku: 1 2 3 4 5

Vybrané kapitoly z neurologie
.. systému. Studenti uvidí pacienta po cévní mozkové příhodě, pacienta s lumboischiadickým syn.. .. na „movement disorders“, tj. na onemocnění extrapyramidového systému. Studenti uvidí pa.. .. přenosu, epilepsií, demyelinizačním onemocněním mozku a míchy, s degenerativními onemocněními mozku, dy.. ..klíčová slova: disorders, vyšetření mozku,..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. informace o nejčastějších typech neurologických onemocnění dospělého i dětského věku. Důraz je kladen na kli.. ..klíčová slova: synkopa, tetanie, spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischém.. ..klíčová slova: tetanie, spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemor.. ..klíčová slova: spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bole..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. subdurální krvácení, mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro s.. .. mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chi.. .. Těžké poranění mozku – akutní subdurální hema..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. CNS Mozkomíšní mok Cévní zásobení CNS Zrakové ústrojí Ústr.. .. sluchové   Tepny mozku a jejich hlavní větve Sinusy a žíly moz..

Fissura kalvy
.. možný korelát vlevo (AP snímek C páteře). CT mozku nativně Prokrvácená kontuze frontálně až tempo.. .. nis | 21.11.2018 35.88 KB kdokoli – CT mozku - Axial | 21.11.2018 2.43 MB kdokoli – ..

Genetika pro nutriční terapeuty
.. exprese, různých složek výživy a konkrétních onemocnění.. ..klíčová slova: gen, výživa, polymorfismus, komplexní onemocnění,..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
..klíčová slova: onemocnění srdce, angiologie, hypotenze, revmatologie,.. .. KB registrovaný uživatel – Onemocnění srdce I | 11.1.2006 3.73 MB registrovaný ..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
.. metastatického onemocnění je multimodální, každý pacient s potenciálně rese..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. (RS) je chronické, zánětlivé, demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující m..

Otorinolaryngologie - semináře
.. metody, principy diagnostiky a léčby základních onemocnění v ORL oblasti. Dále jsou demonstrovány f..