Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou

TVT („tension-free vaginal tape“), je metoda založena na experimentálním výzkumu uzavíracího mechanizmu ženské močové trubice. Tato operace nekoriguje patologickou hypermobilitu uretry a neelevuje hrdlo močového měchýře, ale pooperační kontinenci zajišťuje mimo jiné i pomocí kolénkového zalomení na uretře, v místě implantované pásky, které nastává při stresovém manévru. Operace se řadí mezi minimálně invazivní chirurgické výkony a je prováděna ambulantně nebo v rámci krátkodobé hospitalizace.

 
autor: Gabriel Varga, Kamila Karmašová, Martin Hajný | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Porodnictví a gynekologie, Urologie | publikováno: 8.9.2008 | poslední úpravy: 14.5.2012 | Creative Commons License

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem

Inhalační trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způsobené inhalací produktu hoření nebo páry. I když se inhalační trauma může vyskytnou i izolovaně, velmi často je asociováno s termickým traumatem, tedy popáleninami. Pravděpodobnost jeho výskytu poté narůstá se zvyšujícím se rozsahem popálené plochy. Fyzikálně-chemická povaha inhalované partikule následně rozhoduje, kde bude lokalizováno maximální množství patologických změn. V případě hydrofilnějších a větších částic je maximum postižení v oblasti orální (dutina ústní, dutina nosní), u inhalace hydrofobrnějších a menších částic se postižení posouvá aborálním směrem. Mezi nejvýznamnější komplikace v souvislosti s inhalačním traumatem je udávaná infekce v oblasti dolních dýchacích cest, zejména ventilátorová pneumonie (VAP). Tato komplikace se může vyvinout u 50-80 % pacientů s inhalačním traumatem. Bronchoskopie je dnes nezastupitelnou metodikou, která má u pacientů s inhalačním traumatem významný diagnostický a terapeutický potenciál.

 
autor: Břetislav Lipový, Jakub Holoubek, Filip Raška, Pavel Brychta | sekce: Pedagogická díla | obor: Akutní medicína, Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Pneumologie | publikováno: 13.6.2017 | poslední úpravy: 28.5.2019 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 23

Jít na stránku: 1 2 3

Metody celulárních separací
.. pokrokem v aplikacích celulární terapie v nejrůznějších oborech medicíny roste nu.. .. pokrokem v aplikacích celulární terapie v nejrůznějších oborech medicíny roste nutnost iz.. ..klíčová slova: separace, celulární.. ..klíčová slova: separace, celulární terapie.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Metody celulárních..

91. Fyziologické dny - sborník souhrnů
.. především kardiovaskulární, neurofyziologie, celulární fyziologie a metabolismu s vazbou na příbuzné ob.. ..klíčová slova: systém, neurofyziologie, metabolismus, celulární..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. jsou popsány principy a postupy Ponsetiho terapie od přikládání sádrových obvazů až po perkutánní t.. ..klíčová slova: Pedes equinovari congenitales, Ponsetiho terapie, sádrové obvazy, Perthesova choroba, pánevní ost..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. mozkovou atrofii a také účinnost imunomodulační terapie. Cílem této práce, která vychází z nejnovějších v.. ..klíčová slova: diagnostika, magnetická rezonance, léčba, DMD terapie, difererenciální diagnostika, akutní di..

Klinická imunologie a alergologie
.. Patofyziologie, diagnostika a terapie alergických stavů | 22.2.2010 283.5 K..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
..klíčová slova: markery, TNM klasifikace, léčebná odpověď, chemoterapie, cílená onkologická léčba, imunoterapie, horm..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
..klíčová slova: léčebné polohy a polohování, kompresivní terapie, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biol..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. feochromocytom, hepatoblastom, hepatocelulární karcinom, lymfom mediastina, rabdomyosarkom.. .. a rekonstrukční péče. Konzervativní terapie, chirurgická terapie. Hojení a komplikace po p.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Lokální terapie popálenin | 26.10.2018 3.7 MB uživatel v..

E-learningový kurz geriatrie
.. rysů chorob vyššího věku, jejich diagnostiky a terapie s ohledem na hlavní cíl geriatrické medicíny &nd.. ..klíčová slova: oligosymptomatologie, polyfarmakoterapie, soběstačnost, intelektové poruchy, deprese, ma..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. EEG). Součástí je diagnostická rozvaha a návrh terapie. Cílem nebylo obsáhnout celou neurologii, ale s..