Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 4

 

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
.. komisí. Při využití nejmodernějších režimů chemoterapie v kombinaci s cílenou léčbou přesahuje medián pře.. ..klíčová slova: chemoterapie, cílená léčba, metastatický kolorektální karcin.. ..klíčová slova: chemoterapie, cílená léčba, metastatický kolorektální karcin..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
..klíčová slova: markery, TNM klasifikace, léčebná odpověď, chemoterapie, cílená onkologická léčba, imunoterapie, horm..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. významem sledování intenzity dávky protinádorové chemoterapie. Dalším cílem bylo zpracovaní plně elektronické v.. .. a nástroje týkající se problematiky toxicity chemoterapie. V současné době databáze obsahuje na 200 def.. ..klíčová slova: chemoterapie, chemoterapeutické režimy, digitální knihovna, in.. .. MB kdokoli – Ukázka práce s plánovačem chemoterapie | 4.1.2008 20.9 MB kdokoli – Projekt..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. může být indikována adjuvantně či paliativně chemoterapie, radioterapie, konkomitantní chemoradioterapie ..