Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 4

Plastická a rekonstrukční chirurgie

Plastická a rekonstrukční chirurgie

Výpravná kniha prezentuje dlouholeté výsledky a zkušenosti brněnské plastické školy, na jejímž formování se zásadně podílel prof. L. Bařinka. Hlavním pilířem publikace je obrovské množství velmi pečlivě dokumentovaných kazuistik pacientů, které zaujímají prakticky celý rozsah oboru plastické chirurgie. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol podle jednotlivých oblastí zájmu oboru a ve vymezených tématech (rekonstrukce boltce, lymfedém končetin aj.) významně prohlubuje odborné znalosti čtenářů. Jedná se o největší monografii v oboru plastické chirurgie, která dosud byla u nás vydána.

 
autor: Ladislav Bařinka | sekce: Pedagogická díla | publikováno: 26.9.2016 | poslední úpravy: 28.5.2019 | Creative Commons License

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie

Tento soubor výukových materiálů je věnován vybraným tématům z oblasti dětské chirurgie. Jedná se o malou chirurgii, chirurgii novorozence, obecnou traumatologii, viscerální traumatologii, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgii, plastickou chirurgii, onkochirurgii, vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu a zmíněn je i syndrom týraného dítěte.

 
autor: Ladislav Plánka, Jana Bartošková, Štěpánka Bibrová, Robert Doušek, Matej Husár, Yvona Kaloudová, Břetislav Lipový, Robert Macháček, Jan Škvařil, Jitka Vokurková | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Pediatrie, neonatologie | publikováno: 25.10.2018 | poslední úpravy: 4.12.2018 | Creative Commons License

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů

Tento edukační materiál poskytuje formou videozáznamů a doplňujících textů ucelený pohled do vybraných kapitol z miniinvazivní chirurgie. Podrobněji se zaobírá problematikou detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu, detekce sentinelové uzliny u karcinomu rekta a mini-invazivní radiačně navigovanou parathyreoidektomie (MIRP).

 

 
autor: Jiří Gatěk, Bohumil Dudešek, Jiří Duben Jiří Bakala, Miroslav Adámek | sekce: Pedagogická díla | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Nukleární medicína | publikováno: 27.10.2010 | poslední úpravy: 6.6.2011 | Creative Commons License

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Management retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoalveolární i maxillofaciální chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením retence třetích molárů je extrakce, u ostatních retinovaných zubů potom fenestrace (s nebo bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo extrakce.

 
autor: Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Milan Machálka, Oliver Bulik, Daniel Schwarz | sekce: Multimediální pomůcky, Pedagogická díla | obor: Zubní lékařství | publikováno: 19.2.2009 | poslední úpravy: 19.2.2009 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 15

Jít na stránku: 1 2

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. uvedený výkon mohl provést člověk sám. V rámci chirurgie platí tato skutečnost ještě více, proto je nezb.. ..klíčová slova: video, dětská chirurgie,..

Chirurgická propedeutika
..klíčová slova: propedeutika, chirurgie, dětská traumatologie, rány, krevní tra.. .. Fyzikální vyšetření - specifika dětské chirurgie | 7.1.2009 107.4 KB uživatel vzdělávací sítě MEFA..

Akutní stavy v neurochirurgii
.. předmětů studia na lékařské fakultě - například chirurgie, neurologie a akutní medicína. Toto platí i pro p.. ..klíčová slova: neurochirurgie, Neurotraumatologie, Cerebrovaskulární n..

Algoritmy ošetření závažných úrazů
.. už dávno není neoddělitelnou součástí obecné chirurgie, ve výuce na lékařských fakultách v České republ.. ..klíčová slova: chirurgie..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. diagnostika chorob ucha Základy chirurgie ucha Poznámky k embryologii nosu ..

Artroskopie zápěstí
.. se operační technika, která má v oboru chirurgie ruky nezastupitelnou funkci. Cílem tohoto videa ..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
.. Je pak možné využít celého spektra metod jaterní chirurgie a intervenční radiologie. ..

Rozštěpové vady obličeje
.. čerpali z archivu Kliniky plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně. Jiné jsme převzali z in..

Ortopedie - výukové prezentace
.. na LF MU v Brně. Jsou též určeny pro SRZ v oboru chirurgie v 6. ročníku všeobecného směru. Prezentace vych..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. dětská anesteziologie a resuscitace, dětská chirurgie, dětské infekční lékařství, dětská radiologie, dě.. .. Petr Dominik, MUDr. Peter Košut, Ph.D Dětská chirurgie, ortopedie a traumatologie Dětská chirurgie v.. ..klíčová slova: chirurgie, infekční lékařství, radiologie, neurologie, oční..