Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 5

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Jedná se o učební text určený jednak studentům LF, dále lékařům v postgraduálním vzdělávání i lékařům, kteří se chtějí podrobněji seznámit s problematikou roztroušené sklerózy. Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické, zánětlivé, demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující mozek, míchu a optické nervy. Poprve byla popsána již v roce 1868 Jean-Martin Charcotem v patologických studiích pod názvem sclérose en plagues. Typickou známkou RS je opakující se demyelinizace CNS, diseminovaná v prostoru a čase. V současnosti postihuje celosvětově asi 2,5 miliónu lidí a je hlavní příčinou neurologické invalidity mladých dospělých osob. Navíc incidence a prevalence této choroby v posledních letech stále mírně stoupá. V posledních desetiletích došlo na základě intenzivního výzkumu k výraznému posunu v diagnostice a léčbě tohoto invalidizujícího onemocnění. Původní diagnostická kritéria se opírala především o klinický obraz a vyšetření mozkomíšního moku. Další vývoj laboratorních a zejména zobrazovacích metod významně napomámá diagnostikovat onemocnění již ve velmi časném stadiu a podstatně se uplatňuje také v diferenciální diagnostice. Magnetická rezonance (MR) a její pokročilé metody zobrazení, například magnetizační transfer, difuzně vážený obraz, spektroskopie, funkční MR, pulzní sekvence, relaxometrie a další umožňují hodnotit stupeň poškození tkáně, její reparaci, mozkovou atrofii a také účinnost imunomodulační terapie. Cílem této práce, která vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, je shrnutí současných vědomostí, které se týkají diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby této choroby. Vývoj nové, ještě účinnější, specifické farmakoterapie může podstatně zlepšit prognózu tohoto závažného onemocnění.

 
autor: Yvonne Benešová | sekce: Pedagogická díla | obor: Neurologie | publikováno: 13.1.2014 | poslední úpravy: 28.5.2014 | Creative Commons License

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze - nás seznamuje s hlavními prvky laboratorního preanalytického procesu v manuálním provedení. Ve videoukázce jsou zachyceny hlavní prvky tohoto procesu v manuálním provedení: Příjem a identifikce biologického materiálu. Zadávání požadavků do LIS (manuálně, v rámci oboustranné komunikace NIS/LIS). Centrifugace – příprava analytických vzorků. Označení primárních a sekundárních zkumavek čarovým kódem (labeling). Rozpipetování (aliquoting). Roztřídení (sorting).

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011 | Creative Commons License

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Obsahem tohoto výukového filmu je stručný úvod do problematiky vzniku akutního infarktu myokardu, dále je ukázán postup koronarografického vyšetření a v poslední části filmu je ukázána léčba infarktu myokardu pomocí přímé koronární angioplastiky.

 
autor: Ladislav Groch | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Kardiologie, angiologie | publikováno: 17.3.2006 | poslední úpravy: 7.6.2011 | Creative Commons License

diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl

Výukový text zpracovává problematiku diagnostiky a terminologie ortodontických anomálií. Jeho cílem je usnadnit praktický nácvik rozpoznávání ortodontických odchylek. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popisu jsou používány názvy odpovídající odborné ortodontické terminologii. Klinické případy byly vybrány tak, aby ukázaly rozsáhlé spektrum ortodontických anomálií a jejich výskyt ve vzájemných kombinacích. Uvedený text klade důraz na komplexní pohled na stav chrupu z hlediska ortodontických vad, u nichž upozorňuje na jejich možné funkční a estetické důsledky.

 
autor: Pavlína Černochová | sekce: Multimediální pomůcky, Pedagogická díla | obor: Zubní lékařství | publikováno: 8.9.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License

diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl

Výukový text (druhý díl) zpracovává problematiku diagnostiky a terminologie ortodontických anomálií. Jeho cílem je usnadnit praktický nácvik rozpoznávání ortodontických odchylek. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popisu jsou používány názvy odpovídající odborné ortodontické terminologii. Klinické případy byly vybrány tak, aby ukázaly rozsáhlé spektrum ortodontických anomálií a jejich výskyt ve vzájemných kombinacích. Uvedený text klade důraz na komplexní pohled na stav chrupu z hlediska ortodontických vad, u nichž upozorňuje na jejich možné funkční a estetické důsledky.

 
autor: Pavlína Černochová | sekce: Multimediální pomůcky, Pedagogická díla | obor: Zubní lékařství | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 23

Jít na stránku: 1 2 3

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. ucha Otogenní zánětlivé komplikace Diferenciální diagnostika chorob ucha Základy chirurgie .. .. zánětlivé komplikace Diferenciální diagnostika chorob ucha Základy chirurgie ucha .. ..klíčová slova: vrozené vývojové vady, terapeutické metody, diferenciální.. ..klíčová slova: vady, terapeutické metody, diferenciální diagnostika..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, protože řada nemocí může .. .. příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, protože řada nemocí může mít podobné .. .. pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, protože řada nemocí může .. .. příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, protože řada nemocí může mít podobné ..

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody
.. lékařské genetiky. Prenatální diagnostika zaujímá významné místo mezi preventivními obory. .. ..klíčová slova: chromozóm, cytogenetika, prenatální diagnostika,..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. interních akutních stavů a základy diferenciální diagnostiky. Pojetí tohoto přehledu je m.. .. KB registrovaný uživatel – Diferenciální diagnostika | 11.1.2006 157 KB registrovaný .. .. uživatel – Diferenciální diagnostika | 11.1.2006 157 KB registrovaný ..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. V hematoonkologii slouží zejména k diagnostice a diferenciální diagnostice leukemií a lymfomů a je n..

Psychiatrická propedeutika
..klíčová slova: etiologie, vysetreni, anamneza, psychopatologie, diagnostika..

Klinická imunologie a alergologie
.. uživatel – Patofyziologie, diagnostika a terapie alergických stavů | 22.2.2010 283.5 K..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
..klíčová slova: porucha, diagnostika, etiopatogeneze, psychofarmaka, psychoterapie,..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
..klíčová slova: porucha, diagnostika, psychofarmaka, sexuální dysfunkce, sexuálně dev..

Moderní přístupy k hojení ran
.. do několika celků. Zahrnuje definici rány, diferenciální diagnostiku bércových ulcerací, komplexní shr..