Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 5

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Jedná se o učební text určený jednak studentům LF, dále lékařům v postgraduálním vzdělávání i lékařům, kteří se chtějí podrobněji seznámit s problematikou roztroušené sklerózy. Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické, zánětlivé, demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující mozek, míchu a optické nervy. Poprve byla popsána již v roce 1868 Jean-Martin Charcotem v patologických studiích pod názvem sclérose en plagues. Typickou známkou RS je opakující se demyelinizace CNS, diseminovaná v prostoru a čase. V současnosti postihuje celosvětově asi 2,5 miliónu lidí a je hlavní příčinou neurologické invalidity mladých dospělých osob. Navíc incidence a prevalence této choroby v posledních letech stále mírně stoupá. V posledních desetiletích došlo na základě intenzivního výzkumu k výraznému posunu v diagnostice a léčbě tohoto invalidizujícího onemocnění. Původní diagnostická kritéria se opírala především o klinický obraz a vyšetření mozkomíšního moku. Další vývoj laboratorních a zejména zobrazovacích metod významně napomámá diagnostikovat onemocnění již ve velmi časném stadiu a podstatně se uplatňuje také v diferenciální diagnostice. Magnetická rezonance (MR) a její pokročilé metody zobrazení, například magnetizační transfer, difuzně vážený obraz, spektroskopie, funkční MR, pulzní sekvence, relaxometrie a další umožňují hodnotit stupeň poškození tkáně, její reparaci, mozkovou atrofii a také účinnost imunomodulační terapie. Cílem této práce, která vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, je shrnutí současných vědomostí, které se týkají diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby této choroby. Vývoj nové, ještě účinnější, specifické farmakoterapie může podstatně zlepšit prognózu tohoto závažného onemocnění.

 
autor: Yvonne Benešová | sekce: Pedagogická díla | obor: Neurologie | publikováno: 13.1.2014 | poslední úpravy: 28.5.2014 | Creative Commons License

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze - nás seznamuje s hlavními prvky laboratorního preanalytického procesu v manuálním provedení. Ve videoukázce jsou zachyceny hlavní prvky tohoto procesu v manuálním provedení: Příjem a identifikce biologického materiálu. Zadávání požadavků do LIS (manuálně, v rámci oboustranné komunikace NIS/LIS). Centrifugace – příprava analytických vzorků. Označení primárních a sekundárních zkumavek čarovým kódem (labeling). Rozpipetování (aliquoting). Roztřídení (sorting).

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011 | Creative Commons License

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Obsahem tohoto výukového filmu je stručný úvod do problematiky vzniku akutního infarktu myokardu, dále je ukázán postup koronarografického vyšetření a v poslední části filmu je ukázána léčba infarktu myokardu pomocí přímé koronární angioplastiky.

 
autor: Ladislav Groch | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Kardiologie, angiologie | publikováno: 17.3.2006 | poslední úpravy: 7.6.2011 | Creative Commons License

diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl

Výukový text zpracovává problematiku diagnostiky a terminologie ortodontických anomálií. Jeho cílem je usnadnit praktický nácvik rozpoznávání ortodontických odchylek. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popisu jsou používány názvy odpovídající odborné ortodontické terminologii. Klinické případy byly vybrány tak, aby ukázaly rozsáhlé spektrum ortodontických anomálií a jejich výskyt ve vzájemných kombinacích. Uvedený text klade důraz na komplexní pohled na stav chrupu z hlediska ortodontických vad, u nichž upozorňuje na jejich možné funkční a estetické důsledky.

 
autor: Pavlína Černochová | sekce: Multimediální pomůcky, Pedagogická díla | obor: Zubní lékařství | publikováno: 8.9.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License

diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl

Výukový text (druhý díl) zpracovává problematiku diagnostiky a terminologie ortodontických anomálií. Jeho cílem je usnadnit praktický nácvik rozpoznávání ortodontických odchylek. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popisu jsou používány názvy odpovídající odborné ortodontické terminologii. Klinické případy byly vybrány tak, aby ukázaly rozsáhlé spektrum ortodontických anomálií a jejich výskyt ve vzájemných kombinacích. Uvedený text klade důraz na komplexní pohled na stav chrupu z hlediska ortodontických vad, u nichž upozorňuje na jejich možné funkční a estetické důsledky.

 
autor: Pavlína Černochová | sekce: Multimediální pomůcky, Pedagogická díla | obor: Zubní lékařství | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 22

Jít na stránku: 1 2 3

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. ucha Otogenní zánětlivé komplikace Diferenciální diagnostika chorob ucha Základy chirurgie .. .. zánětlivé komplikace Diferenciální diagnostika chorob ucha Základy chirurgie ucha .. ..klíčová slova: vrozené vývojové vady, terapeutické metody, diferenciální.. ..klíčová slova: vady, terapeutické metody, diferenciální diagnostika..

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody
.. lékařské genetiky. Prenatální diagnostika zaujímá významné místo mezi preventivními obory. .. ..klíčová slova: chromozóm, cytogenetika, prenatální diagnostika,..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. interních akutních stavů a základy diferenciální diagnostiky. Pojetí tohoto přehledu je m.. .. KB registrovaný uživatel – Diferenciální diagnostika | 11.1.2006 157 KB registrovaný .. .. uživatel – Diferenciální diagnostika | 11.1.2006 157 KB registrovaný ..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. V hematoonkologii slouží zejména k diagnostice a diferenciální diagnostice leukemií a lymfomů a je n..

Psychiatrická propedeutika
..klíčová slova: etiologie, vysetreni, anamneza, psychopatologie, diagnostika..

Klinická imunologie a alergologie
.. uživatel – Patofyziologie, diagnostika a terapie alergických stavů | 22.2.2010 283.5 K..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
..klíčová slova: porucha, diagnostika, etiopatogeneze, psychofarmaka, psychoterapie,..

Moderní přístupy k hojení ran
.. do několika celků. Zahrnuje definici rány, diferenciální diagnostiku bércových ulcerací, komplexní shr..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
..klíčová slova: porucha, diagnostika, psychofarmaka, sexuální dysfunkce, sexuálně dev..

Hydrocephalus - demonstrační kasuistika
.. strukturu (Vyšetření, Anamnéza, Diagnóza, Diferenciální diagnóza, Laboratorní výsledky, Histologie, Zo.. .. obstructive hydrocefalus Diferenciální diagnóza: Brainstem ..