Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 15

91. fyziologické dny - sborník souhrnů

91. Fyziologické dny - sborník souhrnů

Nerecenzovaný konferenční sborník ze společné konference České fyziologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Slovenské fyziologické společnosti Slovenské lékařské společnosti. Sborník obsahuje souhrny příspěvků z oblasti fyziologie a patofyziologie především kardiovaskulární, neurofyziologie, celulární fyziologie a metabolismu s vazbou na příbuzné obory, zejména biochemii, biologii, farmakologii, neurologii, kardiologii a další klinické obory.

 

Perioperační ošetřovatelská péče v ORL

Perioperační ošetřovatelská péče v ORL

Připravené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zaměřují se na problematiku operací na ORL, použití zdravotnických přístrojů na operačních sálech a přibližují pracoviště, provoz a povinnosti perioperační sestry v roli instrumentářky i obíhající sestry.

 
autor: Jaroslava Jedličková, Alena Odehnalová, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Otorinolaryngologie | publikováno: 29.2.2016 | poslední úpravy: 1.3.2016 | Creative Commons License

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Text Praktikum z patologické fyziologie je souborem návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie; kromě detailních postupů jednotlivých experimentálních praktických cvičení obsahuje i stručný úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skript, která jsou členěna do několika tematicky ucelených částí.

 
autor: Julie Bienertová Vašků, Dana Bučková, Lydie Izakovičová Hollá, Michal Jurajda, Kateřina Kaňková, Šárka Kuchtíčková, Lukáš Pácal, Anna Vašků, Vladimír Znojil | sekce: Pedagogická díla | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | publikováno: 16.2.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie je učební text, který bude sloužit k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům. Druhá část popisuje experimenty prováděné bez použití laboratorních zvířat.

 
autor: Michal Jurajda, Julie Bienertová Vašků, Lydie Izakovičová Hollá, Kateřina Kaňková, Michal Masařík, Lukáš Pácal, Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | sekce: Pedagogická díla | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | publikováno: 18.1.2013 | poslední úpravy: 8.7.2013 | Creative Commons License

Postup při provádění trepanobiopsie

Postup při provádění trepanobiopsie

Postup při provádění trepanobiopsie, délka videa 12 min. Trepanobiopsie je vyšetření, jehož hlavním cílem je odebrat přímo kousek kostní tkáně s trámčinou a kostní dření na histologickou analýzu. Na rozdíl od cytologického vyšetření lze histologie kostní dřeně posoudit buněčnost, přítomnost fibrózy, infiltrace dřeně chorobným procesem, apod.

 
autor: Andrea Janíková, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Hematologie, Onkologie, radioterapie | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 15.11.2007 | Creative Commons License

Postup při provádění sternální punkce

Postup při provádění sternální punkce

Postup při provádění sternální punkce, délka 4 min. Sternální punkce je jednoduchý diagnostický výkon, jehož cílem je získání dostatečného množství aspirátu dřeňové krve. Přístup sternální punkce je nejčastěji v oblasti sternální kosti a to na úrovní zhruba druhého mezižebří. K vyšetření se využívá speciálního nástroje – jehly na sternální punkci.

 
autor: Andrea Janíková, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Hematologie, Onkologie, radioterapie, Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 23.3.2012 | Creative Commons License

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výuková publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro studenty Lékařské fakulty předmětu Patologické fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c, BVPF0321p), Nové trendy v Patologické fyziologii (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní medicíny.

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | sekce: Pedagogická díla | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | publikováno: 25.9.2013 | poslední úpravy: 18.10.2013 | Creative Commons License

Postup při zařazení obrazové studie do PaCS na podporu výuky a výzkumu

Postup při zařazení obrazové studie do PACS na podporu výuky a výzkumu

Seriál popisuje jednotlivé kroky, které je nutné provést pro uložení obrazové studie do výukového PACSu. Je tedy určen zejména uživatelům-autorům, kteří do systému data vkládají a dále pro odborné garanty jednotlivých sekcí, kteří obrazová data a strukturované popisy schvalují pro výuku. Jádrem výukového systému je vyhrazený PACS (Picture Archiving and Communication System) vyvíjený a provozovaný na Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v rámci projektu MeDiMed.

 
autor: Otto Dostál, Michal Javorník, Vladimír Zatloukal | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Lékařská informatika a informační věda, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 4.1.2006 | poslední úpravy: 4.10.2011 | Creative Commons License

Paranoidní schizofrenie - klinické vyšetření

Paranoidní schizofrenie - klinické vyšetření

Vyšetření pacienta trpícího paranoidní schizofrenií, délka videa 29:50 minut. Příchod pacienta, navázání kontaktu, vlastní klinické vyšetření. Klinický rozhovor - vyšetření, demonstrace: (1) poruchy vnímání: intrapsychické halucinace (ovládání na dálku, telepatické ovlivňování, manipulace s pacientem, sluchové a viscerální halucinace). (2) poruchy myšlení : paranoidní percepce a interpretace, bludné vnímání, stereotypie v myšlení, ulpívavost, paralogie. (3) poruchy emotivity : oploštění emotivity. (4) totální anosognose. Další anamnestické údaje, studijní a pracovní anamnéza, dosavadní léčba, cílená klinická vyšetření.

 
autor: Radovan Přikryl, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 8.11.2007 | poslední úpravy: 16.1.2008 | Creative Commons License

vyšetření moče diagnostickými proužky

Vyšetření moče diagnostickými proužky

Chemické vyšetření moče, založené na důkazu tzv. patologických složek moče, patří mezi základní biochemické analýzy. Výuková videa poskytují základní informace o správném způsobu provedení chemického vyšetření moče pomocí diagnostických proužků. Videa také obsahují animace, která vysvětlující princip některých stanovení a upozorňují na možné příčiny falešně pozitivních nebo falešně negativních výsledků. Videa slouží k doplnění praktických cvičení předmětu biochemie.

 
autor: Jiří Slanina, Ondřej Peš, Martina Čarnecká, Hana Paulová | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Lékařská chemie a biochemie | publikováno: 29.5.2012 | poslední úpravy: 29.8.2012 | Creative Commons License

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému

Invazivní elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému. Film představuje základy invazívního elektrofyziologického vyšetření srdečního převodního systému. Kromě ukázky základní techniky katetrizačního vyšetření dává divákovi možnost blíže pochopit způsob záznamu a analýzu intrakardiálních EKG signálů. Film je určen pro výuku studentů LF a středního zdravotnického personálu.

 
autor: Lubomír Křivan, Milan Kozák, Jitka Vlašínová, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Kardiologie, angiologie | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 15.11.2007 | Creative Commons License

Laboratorní cytologické vyšetření mozkomíšního moku

Laboratorní cytologické vyšetření mozkomíšního moku

Analýza mozkomíšního moku je důležitou součástí diagnostiky onemocnění centrálního nervového systému. Vždy se provádí cytologické a základní biochemické vyšetření. Pro stanovení cytologického závěru je nutno spočítat buňky ve Fuchs Rosenthalově komůrce, připravit trvalý cytologický preparát pomocí cytocentrifugace a obarvit základním barvením.

 
autor: Milan Dastych, Zdeňka Čermáková, Jana Gottwaldová | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Laboratorní diagnostika | publikováno: 13.9.2014 | poslední úpravy: 16.9.2014 | Creative Commons License

Interní propedeutikavyšetření dýchacího ústrojí

Interní propedeutika – vyšetření dýchacího ústrojí

Interní propedeutika je základ medicíny a zasahuje do všech klinických oborů. Vyšetření dýchacího ústrojí je důležitá součást propedeutiky. Všeobecná část je věnována jednotlivým vyšetřovacím metodám s algoritmem zahrnujícím čtyři P - pohled, pohmat, poklep a poslech. Další část je věnována jednotlivým plicních syndromům - syndrom bronchiální obstrukce, pneumonický, pleuritický, přítomnosti vzduchu v pohrudniční dutině, dutinový, plicní venostázy, atelektatický, rozšíření průdušek, přítomnosti nádoru. Text je doplněný o obrazovou dokumentaci radiologických nálezů.

 

vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody

Vyšetření karyotypu  plodu z buněk plodové vody

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody na pracovišti prenatální laboratoře oddělení lékařské genetiky. Prenatální diagnostika zaujímá významné místo mezi preventivními obory. Význam této disciplíny je nejen zdravotnický, ale i psychologický a ekonomický. Důležitou součástí prenatální diagnostiky je cytogenetické vyšetření. V případě nalezení chromozomální aberace, která vede k vážnému poškození plodu, může být těhotenství se souhlasem rodičů ukončeno.

 
autor: Eva Makaturová, Lenka Nastoupilová, Jaroslava Križanová, Marta Hanáková, Zdeněk Kalina, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Lékařská genetika, Porodnictví a gynekologie | publikováno: 14.5.2008 | poslední úpravy: 27.10.2011 | Creative Commons License

vyšetření pacienta trpícího rekurentní depresivní poruchou

Vyšetření pacienta trpícího rekurentní depresivní poruchou

Videozáznam popisuje vyšetření pacienta trpícího rekurentní depresivní poruchou. Obsahuje příchod pacienta, navázání kontaktu, vlastní vyšetření. Dále jeho příznaky – depresivní, obtížně odklonitelná nálada, hypohedonie, snížené sebehodnocení, pesimismus, obavy z budoucna, tenze, zpomalené psychomotorické tempo, snížená emoční reakce na okolí, snížení zájmu o sex, dyssomnie, hypoorexie s váhovým úbytkem, hypoprosexie, zvýšená autoobservace, taedium vitae, dříve i suicidální myšlenky. Předchozí epizody, trvání současné epizody, heredita. Délka videa je 15:44 minut.

 
autor: Libor Ustohal, Radovan Přikryl | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 8.9.2008 | poslední úpravy: 4.10.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 136

Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Otorinolaryngologie - semináře
.. prezentacích jsou uvedeny základní anatomicko-fyziologické poznámky, vyšetřovací metody, principy dia.. .. výukových prezentacích jsou uvedeny základní an.. .. Dále jsou demonstrovány fyziologické a některé patologické nálezy onemocnění ORL. Výuková pomůcka je rozčl.. .. demonstrovány fyziologické a některé patologické nálezy onemocnění ORL. Výuková pomůcka je rozčleněna do .. .. poznámky, vyšetřovací metody, principy diagnostiky a léčby základních onemocnění v .. .. diagnostiky a léčby základních onemocnění v ORL oblasti. Dále jsou demonstrovány fyziologické a n.. .. dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích metod LF MU a .. ..klíčová slova: orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a patologické nálezy při vyšetření orgánů ORL.. ..klíčová slova: anatomie a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, v.. ..klíčová slova: diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a patologické nálezy při vyšetření orgánů ORL.. ..klíčová slova: vyšetřovací metody, fyziologické a patologické nálezy při vyšetření orgánů ORL.. ..klíčová slova: metody, fyziologické a patologické nálezy při vyšetření orgánů ORL.. ..klíčová slova: metody, fyziologické a patologické nálezy při vyšetření orgánů O.. ..klíčová slova: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fy.. ..klíčová slova: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a .. .. Pavel Smilek, Ph.D., MUDr. Radan Havlík Přílohy: P.. .. Pavel Smilek, Ph.D., MUDr. Radan Havlík Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?]..

46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. Sborník abstrakt
.. skupiny Komise experimentální kardiologie České fyziologické společnosti při České lékařské společnosti J. E. .. .. ze společné konference pracovní skupiny Komise experimentální kardiologie Če.. .. kardiologie České fyziologické společnosti při České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Sloven.. ..klíčová slova: ardiovaskulární systém, experimentální kard.. .. Tibor Stračina Přílohy: Příloha Dat.. .. Tibor Stračina Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?]..

Čtyřicet let komise experimentální kardiologie: Odkud jsme vyšli a kam směřujeme
.. Kardiologie, pracovní skupiny České fyziologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Pu.. ..á se o postkonferenční sborník z pravidelného pra.. ..klíčová slova: cévy, regulace kardiovaskulárního systému, vápník, iontové kan.. .. experimentální kardiologie při České a Slovenské fyziologické společnosti ČLS JEP | 11.12.2012 385.17 K.. .. MUDr. Marie Nováková, Ph.D., Pavel Bravený, Tibor St.. .. Nováková, Ph.D., Pavel Bravený, Tibor Stračina Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?]..

Perimetrie
.. je důležitou vyšetřovací metodou nejen v oftalmologii, ale i neurologii .. .. pro časnou diagnostiku glaukomu a také typické nálezy v zorném poli u různých očních onem.. .. správně indikovat, provést a interpretovat je přitom rozhodující pro maximální využití všech inform.. .. ale i neurologii či neurochirurgii. Schopnost vyšetření správně indikovat, provést a interpretovat je př.. .. Karolína Skorkovská, Ph.D. Přílohy: Příloha Datu.. .. Karolína Skorkovská, Ph.D. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?]..

Operační korekce prolapsu pochvy implantátem Nuvia
..aps pánevních orgánů (POP) představuje závažný zdra.. .. pánevních orgánů (POP) představuje závažný zdravotní problém snižu.. ..klíčová slova: aps pánevních orgánů, chirurgická léčba, polypr.. ..klíčová slova: pánevních orgánů, chirurgická léčba, polypropylenová síťka, techn.. ..klíčová slova: organ prolapse, Surgical treatment, Polypropylene.. .. Martin Huser, Zdeněk Adamík, Marcela Pastorčáková Od.. .. Marcela Pastorčáková Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

43. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. Konferenční sborník.
.. experimentální kardiologie České a Slovenské fyziologické společnosti při České lékařské společnosti J. E. .. .. ze společné konference pracovní skupiny Komise experimentální kardiologie Če.. .. České a Slovenské fyziologické společnosti při České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Sloven.. ..klíčová slova: ardiovaskulární systém, kardiologie, fyziologie, pa.. .. MUDr. Marie Nováková, Ph.D., MVDr. Veronika Olejníčková Př.. .. Nováková, Ph.D., MVDr. Veronika Olejníčková Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?]..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství si kl.. .. rysy interních chorob, jejich úvodními příznaky, s varovnými příznaky závažných komplikací, .. .. samotným skriptům zde přikládáme ještě multim.. .. pro žilní systém, jsou zařazeny typické nálezy pro jednotlivé druhy diagnóz žilních postižení, j.. .. samotným skriptům zde přikládáme ještě multimediální obsah. Tvoří jej 5 vid.. .. Bronchoskopie Vysvětluje indikace k vyšetření, zobrazuje přípravu nemocného a vlastní pro.. ..klíčová slova: atelství, pneumologie, hematologie, imunologie, .. .. MUDr. Hana Kubešová, CSc. Přílohy: Příloha Datu.. .. MUDr. Hana Kubešová, CSc. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?]..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. prezentace dokumentují postupy při poskytování první pomo.. .. prezentace dokumentují postupy při poskytování první pomoci u nejčastějších akutní.. ..klíčová slova: alergie, epilepsie, gynekologie, kóma, krvácení, po.. .. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. Přílohy: Příloha Da.. .. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?].. .. citlivé [?] Licence Akutní stavy - ORL | 23.9.2014 98.06 KB kdokoli – ..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. elektronických výukových materiálů pro studenty lékařské fakulty se zájmem o .. .. důsledku se tyto změny podílejí na zdárném-fyziologickém rozvoji pohybového a duševního vývoje dítěte. Na.. ..á učebnice dětské medicíny byla vytvořena v rámci O.. .. jednotlivých ORL orgánů, jejich vyšetření, možné patologické stavy a zásady terapie. Texty uvádějí potřebné zn.. .. anestezie u dětských pacinetů, včetně popisu přípravy pacienta, vedení anestezie a pooperační pé.. .. základní popisy jednotlivých ORL orgánů, jejich vyšetření, možné patologické stavy a zásady terapie. Texty .. .. text prezentuje základní popisy jednotlivých ORL orgánů, jejich vyšetření, možné patologické stavy a zása.. .. text prezentuje základní popisy jednotlivých ORL orgánů, jejich vyšetření, možné patologické stavy.. ..klíčová slova: anesteziologie, chirurgie, infekční lékařství, radi.. .. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., Rudolf Autrata, Zdeněk Doležel, Michal .. .. Jaroslav Štěrba a kol. Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. karyotypu je jedním ze základních vyšetření, která j.. .. přítomnost vrozené chromosomové aberace (VCA), patologické chromosomové změny v karyotypu pacienta či pl.. .. lékařské genetiky. Vyšetření je doporučeno v případě podezření na přítomnost vrozené chromosomové .. ..Vyšetření karyotypu je jedním ze základních vyšetření, kter.. ..atální vyšetření karyotypu Kolektiv autor: Mgr. Ha.. .. Pavlína, MUDr. Gaillyová Renata, Ph.D. Při stanovení karyotypu z periferní krve je p.. .. vyšetření karyotypu Kolektiv autor: Mgr. Hanáková Marta, K.. ..klíčová slova: a, postnatální vyšetření karyotypu, karyotyp, chro.. ..klíčová slova: postnatální vyšetření karyotypu, karyotyp, chromosomy, periferní krev, .. .. Marta Hanáková, Eva Makaturová, Renata Gaillyová a k.. .. Eva Makaturová, Renata Gaillyová a kol. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?].. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Postnatální vyšetření karyotypu | 1.3.2012 76.08 MB uživatel ..