Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Histologie

Histologie

Předložená skripta Histologie jsou moderním učebnicovým textem pro studenty lékařských fakult. Text členěný do sedmi kapitol pojednává o stavbě buňky a všech typů tkání, které tvoří tělo člověka. Zároveň se jedná o publikaci, která byla tvořena s cílem umožnit studium této základní medicínské disciplíny neslyšícím studentům. Tato adaptace zahrnuje úpravy struktury textu, grafické úpravy, použití schémat a zejména interaktivních ilustrací. Součástí textu jsou rovněž testové otázky s možností okamžitého vyhodnocení výsledků.

 
autor: Petr Čížek, Pavel Hurník, Milan Urík, Tomáš Pruša, Lenka Krejčířová | sekce: E-learning, Multimediální pomůcky | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 4.5.2015 | poslední úpravy: 1.10.2015 | Creative Commons License

Obecná histologie

Obecná histologie

Úkolem hypertextového Atlasu obecné histologie je uvést studující lékařství do studia mikroskopické a submikroskopické stavby buněk a tkání lidského těla, včetně krevních tělísek a seznámit je s vyšetřovacími postupy, jež jsou k tomuto účelu používány v praxi. Atlas sestává z textové a obrazové části, která zahrnuje 95 originálních elektronově mikroskopických snímků a barevných mikrofotografií s podrobnými vysvětlujícími popisy. Vystavený multimediální text lze používat ve dvou základních modech: a to režimu standardní učebnice s obrázky a režimu atlasu, jehož rozsah a kvalita odpovídají jiným histologickým atlasům, které jsou dostupné fyzicky nebo v on line verzích od různých vydavatelů.

 
autor: Svatopluk Čech, Drahomír Horký, Ladislav Ilkovics, Irena Lauschová | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 17.5.2006 | poslední úpravy: 27.9.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 12

Jít na stránku: 1 2

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
.. a orgánů je obrazovým doplněním učebních textů histologie. Elektronově mikroskopické snímky jsou zcela pů.. ..klíčová slova: mikroskopie, ultrastruktura, buňka, tkáně, histologie..

Histologický atlas LF MU
.. a elektronogramů určených k výuce kurzů obecné histologie a mikroskopické anatomie na Ústavu histologie a e.. ..klíčová slova: histologie, mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty, mik..

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)
.. Pomůcka je určena zejména pro výuku LF:ZLHE0221c Histologie a embryologie I – cvičení, LF:VSHE0322c H..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. oborů pro přípravu na praktická cvičení z histologie a embryologie a je hlavním studijním materiálem p.. ..klíčová slova: histologie, tkáň, metoidy v..

Postup při provádění trepanobiopsie
.. Na rozdíl od cytologického vyšetření lze histologie kostní dřeně posoudit buněčnost, přítomnost fibró..

Mikroskopická anatomie
.. oborů pro přípravu na praktická cvičení z histologie a embryologie a je hlavním studijním materiálem p..

Hydrocephalus - demonstrační kasuistika
.. Diferenciální diagnóza, Laboratorní výsledky, Histologie, Zobrazovací metody, Terapie, Komentář), přičemž .. .. malformations and hematomas of the brain Histologie: Thinning and stretching of the cortical..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. atlas histologie vzácných hematologických malignit dětského věku o..

Obrazové kasuistiky
.. diagnóza, laboratorní výsledky, histologie, zobrazovací metody, terapie, ..

Fissura kalvy
.. Diferenciální diagnóza, Laboratorní výsledky, Histologie, Zobrazovací metody, Terapie, Komentář), přičemž ..