Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 10

Imunologie VŠ lékařství

Imunologie VŠ lékařství

Přednášky pro předmět „imunologie“ za zabývají především teoretickými aspekty imunitní odpovědi. Jsou popsány mechanismy specifické i nespecifické imunity, vzájemné vztahy mezi specifickou a nespecifickou imunitou stejně jako regulace imunitní odpovědi. Důležitou součástí přednáškového cyklu jsou i poznatky o regionalizaci imunitní odpovědi, stejně jako zvláštní kapitola o odpovědi imunitního systému na mikrobiální agens.

 
autor: Jiří Litzman | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Imunologie, alergologie | publikováno: 22.9.2006 | poslední úpravy: 3.9.2013 | Creative Commons License

Genetika v zubním lékařství

Genetika v zubním lékařství

Výukový text „Genetika v zubním lékařství“ shrnuje základní pojmy a poznatky z oblasti genetiky a ve speciální části se zaměřením na zubní lékařství. Tato výuková publikace je určena pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně předmětu Genetika v zubním lékařství (ZLGE061p, ZLGE061c).

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků, Lýdie Izakovičová Hollá, Renata Gaillyová | sekce: Pedagogická díla | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | publikováno: 12.3.2015 | poslední úpravy: 12.3.2015 | Creative Commons License

Základní nástroje v zubním lékařství

Základní nástroje v zubním lékařství

Znalost správného názvosloví nástrojů a přístrojů pro budoucí zubní lékaře je důležitá. Protetické ošetření má zvláštnost v tom, že se sestává ze 2 fází, a to ordinační a laboratorní. Přístrojové a nástrojové vybavení se proto rozšiřuje o další preparační a brusné nástroje, otiskovací pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště a nůžky a různé druhy otiskovacích lžíc.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár, Božena Budíková, Milada Nekvapilová, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Zubní lékařství | publikováno: 26.2.2010 | poslední úpravy: 11.5.2011 | Creative Commons License

Základy neurověd v zubním lékařství

Základy neurověd v zubním lékařství

Základy neurověd v zubním lékařství jsou výukový text sloužící jako podklad k přednáškám předmětu neurovědy pro studenty oboru stomatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V úvodní části textu je popsána obecná stavba a vývoj nervové soustavy, základní principy reakce nervové tkáně na poškození a mechanismy regenerace, principy zachování stability vnitřního prostředí centrálního nervového systému. Druhá část skript se věnuje systematickému popisu specifických struktur nervového systému a základní anatomii nervových drah.

 
autor: Radim Jančálek, Petr Dubový | sekce: Pedagogická díla | obor: Anatomie, Neurologie, Zubní lékařství | publikováno: 16.12.2010 | poslední úpravy: 27.10.2011 | Creative Commons License

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství

Učebnice Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství si klade za cíl seznámit studenty se základními rysy interních chorob, jejich úvodními příznaky, s varovnými příznaky závažných komplikací, s diagnostickými metodami a základy diferenciální diagnostiky a terapie. Schopnost orientovat se ve výše uvedených oblastech vidím jako důležitou z pohledu budoucího postavení bakalářsky vzdělaných všeobecných sester, které by měly zastávat místa vedoucích pracovníků ošetřovatelských jednotek, seniorských zařízení apod., a tudíž by měly být schopné rozpoznat počínající závažné zhoršení stavu nemocného a zorganizovat pro něj optimální sled opatření.

 
autor: Hana Kubešová | sekce: Pedagogická díla | obor: Nelékařské zdravotnické vědy, Vnitřní lékařství | publikováno: 8.9.2006 | poslední úpravy: 28.11.2013 | Creative Commons License

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství

Výukový text “Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství “ obsahuje základní informace o nozologických jednotkách (diagnózách) psychických poruch v psychiatrii dospělých dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje diagnostiku a léčbu psychických poruch včetně popisu specifik pro stomatologickou praxi.  Připojeny jsou rovněž kapitoly o specificích komunikace s pacienty s psychickou poruchou i základy psychoterapeutických metod. Učebnice je primárně určena pro posluchače zubního lékařství, základní přehled psychiatrických diagnóz a léčebných postupů v ní najdou i posluchači všeobecného lékařství a nelékařských oborů.
 

 
autor: Eva Češková, Alexandra Žourková | sekce: Pedagogická díla | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Zubní lékařství | publikováno: 26.9.2008 | poslední úpravy: 1.8.2013 | Creative Commons License

Vybrané podklady pro cvičení z imunologie (všeobecné lékařství)

Vybrané podklady pro cvičení z imunologie (všeobecné lékařství)

Soubor obsahuje prezentace pro výuku praktických cvičení z imunologie. Jsou probrány nejdůležitější komponenty imunitního systému, které jsou při imunologických laboratorních metodikách vyšetřovány, běžně používané serologické i buněčné imunologické metodiky jsou obsahem dalších prezentací. Jsou rozebrány i nejdůležitější imunopatologické stavy, stejně jako imunologické aspekty transplantací, krevních transfúzí nebo maligního bujení.

 
autor: Vojtěch Thon, Jiří Litzman, Jindřich Lokaj | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Imunologie, alergologie | publikováno: 21.12.2007 | poslední úpravy: 24.7.2014 | Creative Commons License

Vybrané podklady pro cvičení z imunologie (zubní lékařství)

Vybrané podklady pro cvičení z imunologie (zubní lékařství)

Vybrané podklady pro cvičení z imunologie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
autor: Vojtěch Thon | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Imunologie, alergologie | publikováno: 21.12.2007 | poslední úpravy: 3.11.2011 | Creative Commons License

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Cyklus 25 přednášek nazvaný Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství poskytuje základní přehled o problematice jednotlivých podoborů interny - pneumologie, kardiolgie, angiologie, imunologie, hematologie, revmatologie, gastroenterologie, nefrologie, metabolických chorob, endokrinolgie, interních akutních stavů a základy diferenciální diagnostiky. Pojetí tohoto přehledu je motivováno jednou z předpokládaných rolí vysokoškolsky vzdělané sestry - zachytit vznikající komplikace a adekvátně zareagovat.

 
autor: Hana Kubešová | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Nelékařské zdravotnické vědy, Vnitřní lékařství | publikováno: 14.11.2005 | poslední úpravy: 12.4.2012 | Creative Commons License

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Ve výukovém textu s názvem Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů jsou uvedeny kapitoly zaměřující se na systém hlášení a evidence infekčních chorob (registry), legislativa ve vztahu k očkování a epidemiologické bdělosti, nozokomiální nákazy, profesionální infekce, specifické infekce (ESBL, MRSA), bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce nakažlivou chorobou, biosafety levels, zdravotní rizika spojená s cestováním, pásmová nemoc, cestování těhotných žen, očkování v rámci cestovní medicíny, problematika čistoty vod z pohledu cestování.

 
autor: Jana Straková | sekce: Pedagogická díla | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 27.10.2014 | poslední úpravy: 12.1.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 28

Jít na stránku: 1 2 3

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. podpora pro ošetřovatelskou péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče .. .. pro ošetřovatelskou péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče a na spec.. .. předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství: Specifická bariérová péče a prevent.. .. Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství: Specifická bariérová péče a preventivní opatř.. ..klíčová slova: infekční onemocnění; BSL 1-4; bariérová péč.. .. péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním | 26.5.2018 2.69 M..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. a resuscitace, dětská chirurgie, dětské infekční lékařství, dětská radiologie, dětská neurologie, .. .. a resuscitace, dětská chirurgie, dětské infekční lékařství, dětská radiologie, dětská neurologie, dětské očn.. .. David Starý, Ph.D., MUDr. Jan Škvařil Dětské infekční lékařství Výukový text stručně shrnuje aktuální .. .. Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU (CZ.. ..klíčová slova: chirurgie, infekční lékařství, radiologie, neurologie, oční léka.. ..klíčová slova: chirurgie, infekční lékařství, radiologie, neurologie, oční lékařství, onko..

Praktikum z patologické fyziologie
.. k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou čás..

Kapitoly z lékařské etiky
.. seminářů lékařské etiky pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství. Soubor edukačních textů podá.. .. skupiny studentů a studentek všeobecného lékařství a pro výuku jsou primárně určeny. Jsou tedy stu..

Rozštěpové vady obličeje
.. digitální skripta jsou určena studentům zubního lékařství jako výukový text pro předmět ortodoncie. Zabývá ..

Obecná histologie
.. Atlasu obecné histologie je uvést studující lékařství do studia mikroskopické a submikroskopické s.. .. studia ve studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, a posluchačům bakalářských stu..

Zpracování perioperační biopsie v laboratořích Ústavu patologie FN Brno
.. všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zaměřují se na bioptickou diagnostiku, hi..

Perioperační ošetřovatelská péče v traumatologii
.. všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zaměřují se na problematiku traumatologických op..

Perioperační ošetřovatelská péče v ORL
.. všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zaměřují se na problematiku operací na ORL, pou..

Výukový atlas zubů člověka
.. zdroje v oboru dentální antropologie a zubního lékařství. Atlas je vytvořen tak, aby se student seznámil j.. .. s aspektem dentální antropologie i zubního lékařství. Výukový atlas zubů člověka je tvořen dvěma zákl..