Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 8

 

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. bdělosti, nozokomiální nákazy, profesionální infekce, specifické infekce (ESBL, MRSA), bariérová oš..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. v souvislosti s inhalačním traumatem je udávaná infekce v oblasti dolních dýchacích cest, zejména ven.. ..klíčová slova: trauma, bronchoskopie, komplikace, infekce..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. asfyktický syndrom) Porodní poranění Infekce v perinatálním období Mrtvorozenost a pe..

Chirurgická propedeutika
.. vzdělávací sítě MEFANET Chirurgická infekce - chirurgická propedeutika | 7.1.2009 90.74 ..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. charakterizovány nejčastější teratogeny, vrozené infekce a chromozomální aberace. Další kapitoly jsou věn..

Základy intenzivní medicíny
..klíčová slova: medicína, koma, infekce,..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Průkaz infekce Helicobacter pylori ureázovým t..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. [?] Licence Nejnižší ochrana před běžnými infekcemi – BSL 1 (ústenka a em..