Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

Environmentální informační systémy

Environmentální informační systémy

Předkládaná monografie je orientována do oblasti monitoringu životního prostředí, detailního objasnění environmentálních dat a informací a aktuálního přehledu environmentálních informačních systémů, mapových portálů a databází v rezortu životního prostředí. Studentům, kteří mají větší znalosti v biologii a menší v oblasti informatiky, bude pomáhat jak v pochopení terminologie potřebné pro environmentální informační systémy, tak v tom, jak vyhledávat a používat zdroje informací o životním prostředí v České republice, Evropské unii i ve světě. K tomu jim budou sloužit všechny kapitoly publikace. U studentů s většími informatickými vědomostmi nebude třeba studovat druhou kapitolu seznamující studenty s používanou terminologií. Bude jim stačit nastudovat poslední tři kapitoly k lepšímu pochopení environmentálních informačních systémů a jejich používání ve studiu.

 
autor: Jiří Hřebíček, Miroslav Kubásek | sekce: Pedagogická díla | obor: Ostatní | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012 | Creative Commons License

Signály, časové řady a lineární systémy

Signály, časové řady a lineární systémy

Zpracování signálů je klasická technická, nebo možná ještě lépe elektrotechnická disciplína. Ukazuje se však čím dál tím více, že pojmy a teoretické nástroje používané v tomto oboru mohou být užitečnou alternativou a doplňkem statistických postupů používaných při analýze časových řad v medicíně, epidemiologii, analýze procesů probíhajících v našem životním prostředí i ekonomice, a mnoha dalších odborných oblastech.

 
autor: Jiří Holčík | sekce: Pedagogická díla | obor: Ostatní | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012 | Creative Commons License

Konference MEFANET 2007: informační techologie pro vzdělávací síť lékařských fakult

Konference MEFANET 2007: informační techologie pro vzdělávací síť lékařských fakult

21.-22. listopadu 2007 se v prostorách brněnského hotelu Voroněž konala konference MEFANET 2007, která se zabývala využitím moderních informačních a komunikačních technologií a zdravotnické informatiky ve výuce lékařských oborů. Na první celostátní konferenci tohoto druhu se sjelo do Brna přes 160 účastníků - převážně vysokoškolských pedagogů z lékařských fakult, ale zastoupeni byli i studenti medicíny a specialisté z oblasti zdravotnické informatiky.

 
autor: Daniel Schwarz, Lenka Šnajdrová | sekce: E-learning | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 8.1.2008 | poslední úpravy: 3.11.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 15

Jít na stránku: 1 2

Metodika tvorby bibliografických citací
.. Získávání vědeckých informací, VSIV021 Informační výchova, BAIV031 Kurz informačního vzdělávání, BP..

RITM Report II
..Informační technologie a telemedicína ve výuce lékařských ob..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. Kromě epidemiologického monitoringu zahrnuje informační podpora screeningových programů také hodnocení kv..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. nechť využijí jiné dostupné literární prameny. Systémy nebo také filtry, o nichž je napříč tímto textem ..

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF
..klíčová slova: informační zdroje, multioborové databáze, oborové databáze, ..

Projekt MeDiMed
.. zpracování obrazových informací, obrazových informačních systémů, možnostech a omezeních v připojování j.. .. tak, aby splňovalo požadavky kompatibility se systémy pracujícími v reálném provozu s cílem vytvořit pr..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. matematického hlediska vyrůstá pojem diverzita z informační teorie a zjednodušeně ji můžeme popsat jako míru ..

Přínos telekonferenční techniky na neurochirurgickém operačním sále pro výuku neurověd
.. připojení na PACS FN u sv. Anny v Brně a na informační systémy FN. Současně z důvodu rychlosti a objemů .. .. na PACS FN u sv. Anny v Brně a na informační systémy FN. Současně z důvodu rychlosti a objemů pře..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. této práce bylo porovnat jednotlivé keramické systémy z hlediska materiálového složení, estetiky, typu ..

Seminář RITM 2006: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny
.. Brno konal 2. ročník semináře RITM (Rady pro informační technologie v medicíně) - letos i s aktivní úč.. .. MU a jeho vývoj: význam standardů při aplikacích informačních technologií ve výuce lékařských oborů .. .. MU a jeho vývoj: význam standardů při aplikacích informačních technologií ve výuce lékařských obor..