Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

poruchy myšlení

Poruchy myšlení

Vyšetření pacienta s akutní psychotickou epizodou. Video bylo natočeno asi po 4 týdnech léčby, kdy se pacientův stav stabilizuje. Z vyšetření pacienta vyplývá: Psychomotorické tempo: Mírně zpomaleno - Pozornost: Hypoprosexie - Emotivita: Oploštělá - Nálada: Nevýrazná - Řeč: Hlasitá, šroubovaná, spisovná - Vnímání: Komentující sluchové halucinace - Myšlení (forma): Šroubované, tangenciální, paranoidní, ulpívavé, pseudofilosofické, paralogie, porucha abstrakce - Myšlení (obsah): Paranoidně-persekuční bludy, autoakuzační bludy, naznačen blud megalomanický (respektive dezaktualizován), hypochondrický blud, religiózní obsah.
 

 
autor: Michaela Vrzalová, Libor Ustohal | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 12.12.2012 | poslední úpravy: 10.2.2014 | Creative Commons License

poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy

Vyšetření pacientky trpící poruchou příjmu potravy, délka 19 min. Úvodní slovo (základní data o pacientce). Znázornění vlastního těla v arteterapii. Rozhovor s pacientkou: (1) počátek onemocnění, snaha ubrat na váze, zvracení, maximální, minimální váha; (2) odklon od zájmů a hobby; (3) kumulace příznaků: celodenní cvičení včetně nočního, během jízdy MHD; (4) abusus laxativ; (5) vztah k alkoholu; (6) lhaní, podvádění, krádeže jídla; (7) zvýšené utrácení za jídlo a dluhy; (8) selhávání v práci; (9) nutkavé myšlenky na jídlo, opakované zvracení; (10) popis aktuálních denních zvyklostí; (11) rodinné a partnerské vztahy.

 
autor: Jan Dufek, Alexandra Žourková, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 4.10.2011 | Creative Commons License

Kvalitativní poruchy myšlení

Kvalitativní poruchy myšlení

Výukový film Kvalitativní poruchy myšlení, délka 12 min. Rozhovor s pacientkou, demonstrace: (1) výkladu přísloví: inkoherentní myšlení, paralogické myšlení. (2) testu verbální fluence: rozvolnění asociací, chybí determinující tendence myšlení. (3) dalších poruch myšlení: symbolického, tangenciálního, pseudofilosofování. (4) obřadnosti v chování, zvýšení sebevědomí až počínajícího charakteru erotomanického bludu, inadekvátní smích, nadměrná gestikulace.

 
autor: Alexandra Žourková, Milan Chmelař, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 31.1.2007 | poslední úpravy: 4.10.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 18

Jít na stránku: 1 2

E-learningový kurz geriatrie
.. vyšetření včetně stanovení míry soběstačnosti, intelektového výkonu, přítomnosti deprese a rizika ma.. ..klíčová slova: polyfarmakoterapie, soběstačnost, intelektové poruchy, deprese, malnutrice, sarkopenie,.. ..klíčová slova: polyfarmakoterapie, soběstačnost, intelektové poruchy, deprese, malnutrice, sarkopenie, osteoporóza, ..

Paranoidní schizofrenie - klinické vyšetření
.. Klinický rozhovor - vyšetření, demonstrace: (1) poruchy vnímání: intrapsychické halucinace (ovládání na d..

Paranoidní schizofrenie
.. Klinický rozhovor-vyšetření, demonstrace: (1) poruchy vnímání: sluchové halucinace, intrapsychické halu..

Obecná a speciální psychiatrie
..klíčová slova: vyšetření, poruchy emotivity,.. .. KB registrovaný uživatel – Poruchy vnímání | 12.1.2006 74 KB registrovaný uži..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. Poranění hrtanu a průdušnice Poruchy inervace hrtanu Diferenciální diagnostika ..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
..klíčová slova: sexuální dysfunkce, sexuálně deviantní chování, poruchy sexuální identifikace a p..

Periodická depresivní porucha
.. látek; (7) nepřítomnost organické psychické poruchy..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. vstřebávat mozkomíšní mok. Při prokázání poruchy vstřebávání je pak pacient indikován k operaci. T.. .. vstřebávat mozkomíšní mok. Při prokázání poruchy vstřebávání je pak pacient indikován k operaci. T..

Ortopedie - výukové prezentace
.. vady | 2.8.2016 9.3 MB kdokoli – Poruchy epifýz | 2.8.2016 2.75 MB kdokoli – ..

Chirurgická propedeutika
.. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Poruchy vnitřního prostředí | 7.1.2009 88.99 KB uživatel ..