Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 4

interní propedeutika – vyšetření dýchacího ústrojí

Interní propedeutika – vyšetření dýchacího ústrojí

Interní propedeutika je základ medicíny a zasahuje do všech klinických oborů. Vyšetření dýchacího ústrojí je důležitá součást propedeutiky. Všeobecná část je věnována jednotlivým vyšetřovacím metodám s algoritmem zahrnujícím čtyři P - pohled, pohmat, poklep a poslech. Další část je věnována jednotlivým plicních syndromům - syndrom bronchiální obstrukce, pneumonický, pleuritický, přítomnosti vzduchu v pohrudniční dutině, dutinový, plicní venostázy, atelektatický, rozšíření průdušek, přítomnosti nádoru. Text je doplněný o obrazovou dokumentaci radiologických nálezů.

 

Chirurgická propedeutika

Chirurgická propedeutika

V jednotlivých prezentacích jsou zpracována všechna základní témata chirurgické propedeutiky, jak jsou vyučována na KDCHOT FN Brno. Slouží studenům jako příprava na stáže a dále pro opakování v přípravě ke zkoušce.

 
autor: Ladislav Plánka, David Starý, Vladimír Bartl | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 7.1.2009 | poslední úpravy: 20.1.2009 | Creative Commons License

Psychiatrická propedeutika

Psychiatrická propedeutika

Tato hypertextová skritpa jsou věnována praktickým cvičením z psychiatrie. Účelem textu je poskytnout povšechný přehled o základních konceptech, které psychiatrie používá, a současně přiblížit psychiatrickou praxi tak, aby se mohl student medicíny smysluplně podílet na vyšetřování pacientů, aby rozuměl dění na psychiatrickém oddělení. Text má tvořit užitečný doplněk standardních psychiatrických učebnic.

 
autor: Tomáš Kašpárek | sekce: Pedagogická díla | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 23.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License

Klinická propedeutika pro bakalářské studium ošetřovatelství

Klinická propedeutika pro bakalářské studium ošetřovatelství

Edukační příspěvek obsahuje výukové prezentace (celkem 14 přednášek ve formátu MS PowerPoint) a výukové videozáznamy (celkem 14 záznamů ve dvou rozlišeních - pro pomalé a rychlé internetové připojení) z oblasti klinické propedeutiky. Cílovou skupinou jsou studenti bakalářského studia oboru ošetřovatelství.

 
autor: Hana Kubešová | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 1.1.2006 | poslední úpravy: 22.9.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 5

 

Klinická imunologie a alergologie
.. KB registrovaný uživatel – Propedeutika klinické imunologie | 22.2.2010 220.5 ..

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část
.. (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní..

Vybrané kapitoly z ortopedie
.. nutné vyšetření MR. Laboratorní, neurologické, interní vyšetření je důležité při klidových a nočních bol..

Hematoonkologie a elektronické testy
.. vedením pana prof. MUDr. Z. Adama CSc. z Interní hematoonkologické kliniky vznikla databáze t..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. anatomie, fyziologie, biofyziky, chirurgických i interních klinických oborů apod., protože teprve po ze.. .. anatomie, fyziologie, biofyziky, chirurgických i interních klinických oborů apod., protože teprve po ze..