Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 4

anatomická pitva hlavy

Anatomická pitva hlavy

Film je určen studentům všeobecného a zubního lékařství pro přípravu na pitvu hlavy v rámci předmětu Anatomie III – pitvy. Film se zaměřuje na preparaci obličejových krajin i krajin mozkové části hlavy tak, jak je postupováno při pitvě hlavy na Anatomickém ústavu LF MU v Brně. První část zahrnuje preparaci těchto krajin: regio parotideomasseterica, přední obličejová krajina, očnicová krajina, regio temporalis, regio occipitofrontalis a lební dutina. Druhá část obsahuje: řez na farynx, preparaci prevertebrálních svalů, faryngu a parafaryngového prostoru, pitvu měkkého patra, infratemporální jámy, ústní dutiny, hrtanu, nosní dutiny a očnice.

 
autor: Ivana Svíženská, Marie Kalabusová, Jana Maňáková, Ondřej Růžička, Tomáš Ninger, Tomáš Hlaváček, Václav Žižlavský a Bhavin Rajendra Doshi | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Anatomie | publikováno: 6.4.2012 | poslední úpravy: 20.8.2013 | Creative Commons License

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise

Léčba metastatického onemocnění je multimodální, každý pacient s potenciálně resekabilními metastázami by měl být projednán multidisiplinární komisí.

Při využití nejmodernějších režimů chemoterapie v kombinaci s cílenou léčbou přesahuje medián přežívání nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem dvouletou hranici. V případě chirurgického odstranění metastáz více než 50% nemocných přežívá 5 let. Léčba metastatického onemocnění je multimodální, každý pacient s potenciálně resekabilními metastázami by měl být projednán multidisiplinární komisí. Je pak možné využít celého spektra metod jaterní chirurgie a intervenční radiologie.
 

 
autor: Jiří Tomášek, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Onkologie, radioterapie | publikováno: 26.7.2011 | poslední úpravy: 16.9.2011 | Creative Commons License

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla

Podle nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Primární léčebnou modalitou karcinomu děložního těla je chirurgická léčba. V pokročilých stádiích či u high-risk tumorů může být indikována adjuvantně či paliativně chemoterapie, radioterapie, konkomitantní chemoradioterapie či hormonoterapie. Standardní stagingová operace karcinomu děložního těla spočívá v hysterektomii radikality typu A, oboustranné adnexektomii, u high risk karcinomů se doplňuje stagingově systematická pánevní a paraaortální lymfadenektomie.

 
autor: Vít Weinberger | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Onkologie, radioterapie, Porodnictví a gynekologie | publikováno: 27.10.2017 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Za rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v přepočtu na 100.000 žen) činila 15,4. Incidence i mortalita vykazují v posledních letech jednoznačně klesající tendenci. Nejvyšší incidence byla ve věkové skupině 40 - 44 let. Nejčastěji je onemocnění diagnostikováno v I. stádiu (47 % v roce 2014), následují stádia III. (20 %), II. a IV. (shodně 13 %). U 7 % nově hlášených případů v roce 2014 nebylo stadium v době diagnózy určeno. Podle nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Karcinom ovaria se vyskytuje ve všech věkových skupinách žen. Incidence karcinomu ovaria dle NOR (Národní onkologický registr) v České republice 20,2/100000 žen. Téměř 70 % případů je stále diagnostikovaných v pokročilých stádiích FIGO III – IV. Pacientky v I. klinickém stádiu dosahují 5-letého přežití v 80 - 90 %, 60 % pacientek ve II. klinickém stádiu přežije 5 let, ve III. stádiu se jedná o 23 % a ve IV. stádiu o méně než 15 % pacientek.

Cílem souboru obsahujícího pět samostatných videí je názorně demonstrovat problematiku chirurgické léčby karcinomu děložního hrdla, těla a ovaria.

 
autor: Vít Weinberger, Luboš Minář, Petra Vinklerová | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Onkologie, radioterapie, Porodnictví a gynekologie | publikováno: 4.10.2017 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 14

Jít na stránku: 1 2

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní“ zpracovává současné infor.. .. p53, jeho struktuře, funkci a významu pro nádory hlavy a krku. Poslední kapitola dává studentům vizi o t.. .. text „Současný pohled na patogenezi spinocelulárního ka.. .. struktuře, funkci a významu pro nádory hlavy a krku. Poslední kapitola dává studentům vizi o tom, jak.. .. karcinom dutiny ústní patří k poměrně široké skupině dlažd.. .. skupině dlaždicobuněčných nádorů v oblasti hlavy a krku (head and neck squamous cell carcinoma.. ..ární karcinom dutiny ústní patří k poměrně široké s.. .. dlaždicobuněčných nádorů v oblasti hlavy a krku (head and neck squamous cell carcinoma –.. ..klíčová slova: karcinom dutiny ústní, karcinom hlavy a krku, k.. ..klíčová slova: dutiny ústní, karcinom hlavy a krku, karcinogeneze, patogeneze karcinomu.. ..klíčová slova: arcinom dutiny ústní, karcinom hlavy a krku, k.. ..klíčová slova: dutiny ústní, karcinom hlavy a krku, karcinogeneze, patogeneze karcinomu dutiny.. .. Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní | 4.2.2009 988.41 KB uživatel vz.. .. Oliver Bulik, Ph.D. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c..

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů
.. problematikou detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu, detekce sentinelové uzliny u karcinomu .. .. edukační materiál poskytuje formou videozáznamů a dopl.. .. výukovém filmu Detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu jsou zobrazeny a v komentáři popsány pr.. .. výukovém filmu Detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu jsou zobrazeny a v komentáři popsány .. ..klíčová slova: sentinelové uzliny,karcinom prsu, karcinom rekta, chirurgický výkon, p.. ..klíčová slova: sentinelové uzliny,karcinom prsu, karcinom rekta, chirurgický výkon, p.. .. [?] Licence Detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu | 3.11.2010 113.89 KB uživatel vzdělávací s.. .. Jiří Gatěk, Ph.D., MUDr. Bohumil Dudešek, MUDr. Jiří Dub..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. text Základy dětské otorinolaryngologie obsahuje i.. .. obsahu: Ucho Nos .. .. polykání Poznámky k embryologii zevního krku Klinická anatomie zevního krku V.. ..klíčová slova: aryngologie, dětská otolaryngologie, klinická an.. ..autor: prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., MUDr. Dalibor ..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
..amy prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého stř.. ..ály nabízejí výukově uplatnitelné přehledy popisné .. ..klíčová slova: publikační portály, lékařské vzdělávání, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom hrdla d.. ..klíčová slova: anizované screeningové programy, publikační por.. .. Ondřej Májek, prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. ..

Klinická propedeutika pro bakalářské studium ošetřovatelství
..ační příspěvek obsahuje výukové prezentace (celkem .. ..klíčová slova: a.. .. KB registrovaný uživatel – Vyšetření hlavy a krku | 10.4.2006 3.57 MB registrovaný .. .. MUDr. Hana Kubešová, CSc. Přílohy: Příloha Datu.. .. uživatel – Vyšetření hlavy a krku | 10.4.2006 3.57 MB registrovaný ..

Otorinolaryngologie - semináře
.. výukových prezentacích jsou uvedeny základní an.. .. dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích metod LF MU a .. ..klíčová slova: anatomie a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, v.. .. Pavel Smilek, Ph.D., MUDr. Radan Havlík Přílohy: P.. .. Výuková prezentace věnovaná problematice krku | 18.11.2009 6.49 MB uživatel vzdělávací sítě MEF..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. soubor výukových materiálů je věnován vybraným tématům z oblasti děts.. .. pneumothorax, hemothorax, bronchogenní karcinom plic, kongenitální cystická adenomatoidní mal.. .. paronychie, zánět, serom, pokousání psem, úrazy hlavy u batolat, spolknutí cizího tělesa. Chirurgie no.. ..alá chirurgie Převážně obrazový materiál k různým .. ..klíčová slova: alá chirurgie, chirurgie novorozence, obecná t.. .. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., Jana Bartošková, Štěpánka Bi..

Fissura kalvy
.. nové verzi portálové platformy bude nabídnuta možnost publikace no.. .. při chůzí vertigo, kolaps, pád, úraz hlavy. Okcipitálně hematom 5x3cm. Pacient při vědomí, z.. ..acient Věk: 60 let Pohlaví: muž Anamnéza Dnes p.. ..klíčová slova: kolaps, pád, úraz hlavy.. ..klíčová slova: kolaps, pád, úraz h.. .. Jakub Foukal Přílohy: Příloha Da..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. text je zaměřen na základy speciální neurologie v rozsahu ur.. .. byla vytvořena ve spolupráci všech brněnských neur.. ..klíčová slova: mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální nádor, .. ..klíčová slova: epileptický záchvat, synkopa, tetanie, spánek, insomnie, .. .. Vlčková Eva, Ph.D., Blanka Adamová, Josef Bednařík, Yv..

Zajištění tepelné pohody pacienta na operačním sále v průběhu operačního výkonu
.. jednorázových netkaných přikrývek celého těla, hlavy nebo dolních končetin. Následně pacienta vyh.. .. dobrému průběhu léčby operovaných pacientů je velmi důležité zajistit tělesnou .. .. si prohlédnout buď celé video (trvající necelých 13 minut), nebo jeho jednotlivé díl.. ..klíčová slova: vyhřívací jednotky, vyhřívání pacienta, krevní deriváty, .. .. Jaroslava Jedličková, Jaroslav Winkler Odkazy: ..