Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 6

operační technika, základní výkony v neurochirurgii

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii

Operační technika v neurochirugii má svá specifika, která vychází z anatomických a fyziologických podmínek nervového systému. Na počátku operace je nutno překonat jeho ochranné kostěnné a vazivové obaly, dále následuje vlastní výkon na mozku či míše a konec operace je věnován rekonstrukci s vodotěsným uzávěrem původních obalů nervového systému. Kromě základních operačních výkonů se většina operaci provádí mikrochirurgickou operační technikou. Nezbytnou podmínkou, kromě zvládnutí mikrochirurgické operační techniky, je nutnost adekvátního technického vybavení operačního sálu. Především v neuroonkologii se dále užívá řada přístrojů (neuronavigace, elektrofyziologický monitoring, peroperační zobrazovací metody), které pomáhají zvýšit radikalitu a bezpečnost resekčních výkonů.

 
autor: Marek Sova, Pavel Fadrus, Václav Vybíhal, Martin Smrčka | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Neurochirurgie | publikováno: 21.6.2019 | poslední úpravy: 22.6.2019 | Creative Commons License

operační korekce prolapsu pochvy implantátem Nuvia

Operační korekce prolapsu pochvy implantátem Nuvia

Prolaps pánevních orgánů (POP) představuje závažný zdravotní problém snižující kvalitu života ženy. Moderní chirurgická léčba POP využívá k podpoře struktur pánevního dna polypropylénové (PP) implantáty snižující riziko recidivy. Obsahem videa je komentovaný sestříhaný záznam operačního výkonu v délce jedenácti minut.
 

 
autor: Martin Huser, Zdeněk Adamík, Marcela Pastorčáková | sekce: Multimediální pomůcky, Pedagogická díla | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Porodnictví a gynekologie, Urologie | publikováno: 8.11.2012 | poslední úpravy: 14.9.2016 | Creative Commons License

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

Vizuální zážitek a osobní zkušenost je jedna z nejlepších forem výuky. Je to vlastně poslední předstupeň před tím, aby uvedený výkon mohl provést člověk sám. V rámci chirurgie platí tato skutečnost ještě více, proto je nezbytně nutné, aby v dnešní moderní době existovala k základní chirurgické problematice výuková videa. Vedení dětské chirurgie a neurochirurgie se rozhodlo zpracovat první výukové materiály tohoto formátu (v rámci hlavních specializací) a navázat je na systém OPTIMED, který je jakousi databází toho, co se studenti mají naučit v průběhu svého studia. Jedná se o základní operace v dětské chirurgii (apendektomie), traumatologii (zlomenina lokte, zlomenina předloktí), urologii (operace hydronefrózy) a hrudní chirurgie (operace vpáčeného hrudníku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chirurgie I a II ve 4. ročníku. Dále se jedná o specializované neurochirurgické výkony (operace krční páteře, kraniektomie, subdurální krvácení, mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chirurgie III v 5. ročníku.

 
autor: Ladislav Plánka, Martin Smrčka | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Neurochirurgie, Pediatrie, neonatologie | publikováno: 2.12.2015 | poslední úpravy: 2.12.2015

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia patří mezi nejčastější zlomeniny v traumatologii. Většina těchto zlomenin se v posledních desetiletích léčí operačně. Předkládáme prezentaci ošetření zlomeniny distálního radia typu C podle AO klasifikace dlahovou technikou volárním přístupem. Při operaci byla použita dlaha Aptus s možností využití výkyvných a úhlově stabilních šroubů.

 
autor: Radek Veselý, Jan Trávník, Radomír Suchomel, Jaroslav Winkler, Radim Herůfek, Libor Paša | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 13.7.2016 | poslední úpravy: 13.7.2016 | Creative Commons License

operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Za rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v přepočtu na 100.000 žen) činila 15,4. Incidence i mortalita vykazují v posledních letech jednoznačně klesající tendenci. Nejvyšší incidence byla ve věkové skupině 40 - 44 let. Nejčastěji je onemocnění diagnostikováno v I. stádiu (47 % v roce 2014), následují stádia III. (20 %), II. a IV. (shodně 13 %). U 7 % nově hlášených případů v roce 2014 nebylo stadium v době diagnózy určeno. Podle nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Karcinom ovaria se vyskytuje ve všech věkových skupinách žen. Incidence karcinomu ovaria dle NOR (Národní onkologický registr) v České republice 20,2/100000 žen. Téměř 70 % případů je stále diagnostikovaných v pokročilých stádiích FIGO III – IV. Pacientky v I. klinickém stádiu dosahují 5-letého přežití v 80 - 90 %, 60 % pacientek ve II. klinickém stádiu přežije 5 let, ve III. stádiu se jedná o 23 % a ve IV. stádiu o méně než 15 % pacientek.

Cílem souboru obsahujícího pět samostatných videí je názorně demonstrovat problematiku chirurgické léčby karcinomu děložního hrdla, těla a ovaria.

 
autor: Vít Weinberger, Luboš Minář, Petra Vinklerová | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Onkologie, radioterapie, Porodnictví a gynekologie | publikováno: 4.10.2017 | poslední úpravy: 28.5.2019 | Creative Commons License

Perioperační ošetřovatelská péče – edukace studentů MU Brno, edukace pacientů podstupující operační zákrok na COS I FN Brno

Perioperační ošetřovatelská péče – edukace studentů MU Brno, edukace pacientů podstupující operační zákrok na COS I FN Brno

Videozáznam pro studenty, stážisty a návštěvníky Centrálních operačních sálů ve |FN Brno je vytvořen pro jednodušší a snadnější pochopení průchodu operačním traktem, tak aby byl ve všech prostorech operačních sálů dodržen aseptický provoz dle hygienicko-epidemiologického řádu. Připravený videozáznam s doplněným textem slouží jako edukační materiál pro pacienty podstupující operační zákrok na Centrálních operačních sálech ve FN Brno. Pacienti jsou seznámeni s prostředím operačních sálů, s přijetím a kontrolou identifikace pacienta, možnou polohou při operaci a celkovou péčí operačního i anesteziologického týmu v průběhu operace až po ukončení a předání zpět na oddělení.

 
autor: Jaroslava Jedličková, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 2.9.2015 | poslední úpravy: 29.2.2016 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 21

Jít na stránku: 1 2 3

Kapitoly z ortopedie
.. o artroskopii, poperační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti, LBP - Low Back Pain - bo.. .. z ortopedie. Konkrétně se jedná o artroskopii, poperační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bole.. .. text Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti obsahuje postupy u po.. .. artroskopií, indikace a možnosti. Výukový text Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bole.. ..klíčová slova: bederní páteře, osteoporóza, diagnostika, léčení konzervativní, léčení ope.. ..klíčová slova: diagnostika, léčení konzervativní, léčení operační.. .. Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti | 14.4.2009 1.94 MB.. .. MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bole..

Vybrané kapitoly z ortopedie
.. bolesti, míšní kompresi u nádorů, operační léčení bolestí v kříži, osteoporózu, skoliózy a defor.. .. nádorové bolesti, míšní kompresi u nádorů, operační léčení bolestí v kříži, osteoporózu, skoliózy a d.. .. komprese u nádorů. Indikací operačního léčení je přítomný nebo hrozící nervový deficit, příto.. .. a ramene. Míšní komprese u nádorů. Indikací operačního léčení je přítomný nebo hrozící nervový deficit.. ..klíčová slova: bolesti, Míšní komprese u nádorů, Operační léčení bolestí v kříži, Osteoporoza, Skoliózy a defo.. ..klíčová slova: nádorové bolesti, Míšní komprese u nádorů, Operační léčení bolestí v kříži, Osteoporoza, Skoliózy a d.. .. u nádorů | 25.4.2016 4.26 MB kdokoli – Léčení bolesti v kříži | 25.4.2016 15.74 MB..

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo
.. obsahuje operační úpravu hypermobility a hypotonie uretry. ..

Perioperační ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví
.. slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné se.. ..klíčová slova: operační péče, operační tým, pacient, perioperační sestra.. .. Schulzeho aparát | 3.9.2015 kdokoli – Operační nástroje pro malé gynekologické zá..

Rozštěpové vady obličeje
.. oblasti obličeje. Pacienti s těmito vadami jsou léčeni na specializovaných pracovištích. Cílem těchto sk..

Odstranění lipomu na operačním sále
.. zobrazuje operační postup při odstranění velkého nezhoubného nádoru .. .. citlivé [?] Licence Odstranění lipomu na operačním..

Perioperační ošetřovatelská péče v traumatologii
.. slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné se.. ..klíčová slova: operační péče, operační tým, pacient, perioperační sestra..

Perioperační ošetřovatelská péče v ORL
.. slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné se.. ..klíčová slova: operační péče, operační tým, pacient, perioperační sestra..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. postup vytvoření zvířecího modelu aterosklerózy, operační postup a instrumentárium a následné zpracování ma..

Artroskopie zápěstí
.. zápěstí je progresivně rozvíjející se operační technika, která má v oboru chirurgie ruky n..