Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 17

Jít na stránku: 1 2

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. do skript implikovali tyto výsledky z oblasti molekulární genetiky a mikrobiologie či behaviorální in.. .. výsledky z oblasti molekulární genetiky a mikrobiologie či behaviorální intervence. Poukazujeme tímto na .. ..klíčová slova: zubní kaz, bakterie, slina, molekulární biologie, behaviorální i.. ..klíčová slova: zubní kaz, bakterie, slina, molekulární biologie, behaviorální i..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“, který si klade za cíl inovovat náplň a pr.. ..klíčová slova: biologie, vědecké v..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. jsou představeny základy nádorové epidemiologie, biologie, prevence, principy protinádorové léčby, zásady p.. ..klíčová slova: nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, rizikové fakt..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. spinocelulárního karcinomu, zejména poznatky na molekulární úrovni, poskytují základ pro vývoj nových metod s.. .. novém století. Pokroky v porozumění molekulární biologie spinocelulárního karcinomu umožnil pokrok v te..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. znalosti (například v oboru "Matematická biologie", případně dalších studijních oborů a progra.. .. „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“, který si klade za cíl inovovat náplň a pr..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. k zvýšení odbornosti studentů matematické biologie i dalších přírodovědných oborů. Příprava a vydán.. ..klíčová slova: biologie, vícerozměrné statistické met..

Environmentální informační systémy
.. „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“, který si klade za cíl inovovat náplň a pr..

Biostatistika
.. čtenáři této publikace jsou studenti matematické biologie, kterým chceme tímto učebním textem podat sro.. .. „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“, který je zaměřen na zkvalitnění a rozš..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. shrnuty technologie a jejich aplikace do oblasti biologie a biomedicíny. Ve čtvrté kapitole je stručně obja.. .. vědeckých výpočtů dostupných pro oblasti biologie a biomedicíny na internetu a vyzkoušet si, jak a..

Rozhodovací stromy a lesy
.. a je určen především studentům oboru matematické biologie a dalším zájemcům z přírodovědných oborů. Nejde o..