Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Kvalitativní poruchy myšlení

Kvalitativní poruchy myšlení

Výukový film Kvalitativní poruchy myšlení, délka 12 min. Rozhovor s pacientkou, demonstrace: (1) výkladu přísloví: inkoherentní myšlení, paralogické myšlení. (2) testu verbální fluence: rozvolnění asociací, chybí determinující tendence myšlení. (3) dalších poruch myšlení: symbolického, tangenciálního, pseudofilosofování. (4) obřadnosti v chování, zvýšení sebevědomí až počínajícího charakteru erotomanického bludu, inadekvátní smích, nadměrná gestikulace.

 
autor: Alexandra Žourková, Milan Chmelař, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 31.1.2007 | poslední úpravy: 4.10.2011 | Creative Commons License

Poruchy myšlení

Poruchy myšlení

Vyšetření pacienta s akutní psychotickou epizodou. Video bylo natočeno asi po 4 týdnech léčby, kdy se pacientův stav stabilizuje. Z vyšetření pacienta vyplývá: Psychomotorické tempo: Mírně zpomaleno - Pozornost: Hypoprosexie - Emotivita: Oploštělá - Nálada: Nevýrazná - Řeč: Hlasitá, šroubovaná, spisovná - Vnímání: Komentující sluchové halucinace - Myšlení (forma): Šroubované, tangenciální, paranoidní, ulpívavé, pseudofilosofické, paralogie, porucha abstrakce - Myšlení (obsah): Paranoidně-persekuční bludy, autoakuzační bludy, naznačen blud megalomanický (respektive dezaktualizován), hypochondrický blud, religiózní obsah.
 

 
autor: Michaela Vrzalová, Libor Ustohal | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 12.12.2012 | poslední úpravy: 10.2.2014 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 14

Jít na stránku: 1 2

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
..klíčová slova: Parkinsonova choroba, chování, potkan, myš..

Paranoidní schizofrenie
.. (vypálení rohovky, jiné vidění). (2) poruchy myšlení: paranoidní percepce a interpretace, s..

Periodická depresivní porucha
.. vztahů, taedium vitae, vágní suicidální myšlenky bez tendence k realizaci, pocity..

Poruchy příjmu potravy
.. a dluhy; (8) selhávání v práci; (9) nutkavé myšlenky na jídlo, opakované zvracení; (10) popis ak..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. stává hitem současnosti. Je zřejmé, že procesně myslící lékař dokáže na náhle vzniklé situace, jimiž .. .. myšlení Algoritmizace myšlení u akutního pacienta by..

Obecná a speciální psychiatrie
.. stahovat jednoduchým kliknutím levým tlačítkem myši na názvu prezentace. Pokud jste již naše se.. .. KB registrovaný uživatel – Myšlení a jeho poruchy | 12.1.2006 144 ..

Algoritmy ošetření závažných úrazů
.. souvislosti s klinickou praxí. Tak se rodila myšlenka nabídnout vám k rychlé asimilaci látky tra..

Paranoidní schizofrenie - klinické vyšetření
.. sluchové a viscerální halucinace). (2) poruchy myšlení : paranoidní percepce a interpretace, bludné ..

Konference MEFANET 2007: informační techologie pro vzdělávací síť lékařských fakult
.. k výukovým materiálům nejen z mateřské fakulty. Myšlenka sdílení znalostí a výukových materiálů tak b..

Vyšetření pacienta trpícího rekurentní depresivní poruchou
.. autoobservace, taedium vitae, dříve i suicidální myšlenky. Předchozí epizody, trvání současné epizo..