Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku

Ve výukovém textu jsou zpracována základní témata obecné a speciální onkologie v rozsahu, který považujeme za dostatečný v rámci pregraduální výuky. V obecné části jsou představeny základy nádorové epidemiologie, biologie, prevence, principy protinádorové léčby, zásady podpůrné a paliativní péče v onkologii. Ve speciální části jsou popsány nejčastější typy solidní ch a dětských nádorů z hlediska incidence, klinického obrazu, diagnostiky a léčby.

 
autor: Rostislav Vyzula, Ondřej Sláma a kol. | sekce: Pedagogická díla | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 19.9.2016 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti

Zánětlivé postižení v oblasti pneumatického systému spánkové kosti, ať už akutní či chronické, patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám především v dětském věku, ale zároveň není nevýznamné také u dospělé populace.

Společně s probíhajícími i budoucími změnami s organizací zdravotnické péče v České republice bude při diagnostice a terapii těchto patologických stavů nesporně stoupat význam praktických lékařů a také otorinolaryngologů v ambulantní sféře. Tato monografie přináší souhrn základních poznatků o klinické embryologii, anatomii, fyziologii, patofyziologii, dostupných vyšetřovacích technikách, diagnostice a terapii nejvýznamnějších patologických stavů v oblasti pneumatického systému spánkové kosti se zaměřením na Eustachovu tubu, jejíž anatomické a funkční vlastnosti považujeme za klíčové pro vznik, průběh a prognózu zánětů v oblasti středouší.

 
autor: Ivo Šlapák, Dalibor Janeček | sekce: Pedagogická díla | obor: Otorinolaryngologie | publikováno: 13.8.2007 | poslední úpravy: 27.10.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 26

Jít na stránku: 1 2 3

Ortopedie - výukové prezentace
..klíčová slova: vrozené vady, osové deformity, končetiny, entezopatie, epifýza, totální náhrady klubů, en.. .. MB kdokoli – Kostní nádory - úvod | 2.8.2016 6.23 MB kdokoli – .. .. MB kdokoli – Onemocnění kostí | 2.8.2016 5.27 MB kdokoli – Záněty k.. .. MB kdokoli – Osové deformity dolní končetiny | 2.8.2016 2.11 MB kdokoli – ..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. třen vybraným tématům: Prolongace (prodlužování) končetin, Ponsetiho metoda léčby pedes equinovari c.. .. Ve výukovém textu „Prolongace dlouhých kostí končetin“ jsou popsány principy a postupy e.. .. (prodlužování) končetin Ve výukovém textu „Prolongace dlouhých ko.. ..klíčová slova: končetin, abreviace, prolongace končetin, Pedes .. .. citlivé [?] Licence Prolongace (prodlužování) končetin | 17.8.2009 4.09 MB uživatel vzdělávací sítě MEFA..

Kapitoly z ortopedie
.. léčení osteoporózy a osteoporotických zlomenin končetin i páteře, včetně režimových opatření. Výukový te.. ..klíčová slova: diagnostické, artroskopické operace, nádory kostí končetin, nádory páteře, úrazy páteře, míšn.. ..klíčová slova: diagnostické, artroskopické operace, nádory kostí končetin, nádory páteře, úrazy páteře, míšní komp.. ..klíčová slova: artroskopické operace, nádory kostí končetin, nádory páteře, úrazy páteře, míšní komprese, def..

Plastická a rekonstrukční chirurgie
.. tématech (rekonstrukce boltce, lymfedém končetin aj.) významně prohlubuje odborné znalosti čt.. ..klíčová slova: chirurgie, rekonstrukční chirurgie, lymfedém končetin, hlava a krční plochy, rozštěp rtu, kýla, repl..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. ucha Choroby vnitřního ucha Nádory ucha v dětském věku Poranění ucha O..

Čelistní anomálie
..klíčová slova: osteotomie, protruze, skus, estetika, čelistní kosti, kraniometrické ..

Postup při provádění sternální punkce
.. punkce je nejčastěji v oblasti sternální kosti a to na úrovní zhruba druhého mezižebří. K vyšet..

Klinická propedeutika pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. uživatel – Lymfoscintigrafie končetin - videoukázka (8 min) - pro rychlejší připojení (..

Katatonní schizofrenie
.. pacientky: demonstrace strnulé chůze bez souhybů končetin, nejistota při plnění pokynů (dojít ke křeslu a p..

Vybrané kapitoly z ortopedie
.. zdraví a život ohrožující stavy, úrazy, záněty, nádory. Léčba kostní nádorové bolesti. Po diagnostice r.. .. dlouhých kostech převažují operace se zachováním končetin. U postižení diafýz indikujeme hřebování, nebo re..