Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Publikace s názvem „Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory" je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU.

 
autor: Natália Beharková, Dana Dolanová, Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Miroslava Kyasová, Edita Pešáková, Andrea Pokorná, Alena Pospíšilová, Simona Saibertová, Dana Soldánová, Marta Šenkyříková, Marie Zítková, Jiří Kratochvíl | sekce: Pedagogická díla | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 29.3.2019 | poslední úpravy: 3.4.2019 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 27

Jít na stránku: 1 2 3

Jak napsat bakalářskou práci
.. svou bakalářskou práci jako součást státní závěrečné zkoušky. Poskytuje metodický návod pro je.. .. metodický návod pro jednotlivé etapy tvorby práce. Zabývá se výběrem a formulací problému, cílů a p.. ..klíčová slova: práce, problém, cíle, hypotézy, práce s literaturou, ci.. .. citlivé [?] Licence Jak napsat bakalářskou práce - studijní opora | 23.6.2008 305.19 KB uživatel v..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. lékařství, kteří si zapisují předmět samostatná práce („Sexuální dysfunkce u mužů léčených antips..

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému
.. práce je koncipována jako přehledný výukový text o tech..

Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU
.. by zohledňoval místní zvláštnosti češtiny a práce s textem v češtině a zlepšoval obecně publikační .. .. typy článků (např. původní článek, přehledová práce, dopis editorovi, apod.). Byl vytvořen podrobný n..

Perioperační ošetřovatelská péče v anesteziologii
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Práce anesteziologického týmu - Příjem pacienta a int..

Podpora výuky - Ošetřovatelské postupy
.. prezentace v kontaktní výuce) na závěr (závěrečné slovo tutora k modulu) diskuse k modulu.. .. aktivity zadané učitelem – samostatná práce, řešení dílčích šetření v rámci ošetřovatelské pé..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. srovnatelné s předními světovými pracovišti. Práce porodní asistentky na ambulanci centra .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Práce porodní asistentky na ambulanci centra ..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. trhání a překrývání jednotlivých částí řezu). Nedostatky způsobené suboptimální kvalitou řezů byly částe..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. dovedností nutných pro úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky z anatomie. Použitá literatura: Karel Žl..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. MB kdokoli – Ukázka práce s kalkulátorem intenzity dávky | 4.1.2008 14.9 M..