Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Atlas bude sloužit k pre- i postgraduální výuce. Cílovou skupinou jsou především studenti lékařské fakulty a medicínsky orientovaných směrů bakalářského studia (ošetřovatelství, rehabilitace aj.), ale i lékaři a další pracovníci řady medicínských oborů: neurologie, psychiatrie, rehabilitace, geriatrie aj. Atlas však může najít uplatnění i mezi pregraduálními studenty a specialisty některých dalších oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou kognitivních poruch, zejména logopedie a psychologie. Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru projektu se na jeho tvorbě podílejí kliničtí neurologové, logoped a radiolog za technické spolupráce pracovníků Institutu biostatistiky a analýz.

 
autor: Milena Košťálová, Josef Bednařík, Marek Mechl, Stanislav Voháňka, Ivo Šnábl | sekce: Pedagogická díla | obor: Neurologie | publikováno: 14.12.2005 | poslední úpravy: 22.11.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 24

Jít na stránku: 1 2 3

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
..klíčová slova: péče, sebepéče a soběstačnost, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického mate.. ..klíčová slova: péče, sebepéče a soběstačnost, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, .. ..klíčová slova: sebepéče a soběstačnost, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání l.. ..klíčová slova: a soběstačnost, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve ..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
..klíčová slova: polohy a polohování, kompresivní terapie, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického mate.. ..klíčová slova: a polohování, kompresivní terapie, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, .. ..klíčová slova: kompresivní terapie, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání l.. ..klíčová slova: terapie, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve ..

Random acces analyzátor (HITACHI 917)
.. se o spektrofotometrické metody, využívající měření absorbance reakční směsi v kyvetě při různých vln..

Základy anesteziologie
.. cestou periferní či centrální, zajištění neinvazivního či invazivního sledování vitálních funkcí pacie.. .. neinvazivního či invazivního sledování vitálních funkcí pacienta a z toho vyplývající schopnost vy.. .. neinvazivního či invazivního sledování vitálních funkcí pacienta a z toho vyplývající schopnost vy..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
.. provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán jednoúčelový analyzátor na stanovení glyké..

Imunochemický analyzátor Elecsys
.. provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán imunochemický analyzátor Ele..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
.. provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán analyzátor Cobas Mi..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
.. provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán automatický programovatelný autosampler at..

Automatický analyzátor Advia Centaur
.. provázejícím ukázky funkce. Je popsán a při funkci ukázán alyzátor Advia Centaur. Délka videa 2 min..

Automatický analyzátor AxSYM
.. provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán analyzátor Ax..