Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 6

 

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, neuron, nerv, nervová dráha, sval, mozeček, autonomní ne..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. Statistica 8.12. Asociační pravidla 8.13. Neuronové sítě 8.14. Neuronové sítě v programu Stati..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. funkční neurochirurgie, stereotaxe, neuronavigace. 2. den se navazuje problematikou..

Hydrocephalus - demonstrační kasuistika
.. white matter is observed. Relatively few neuronal lesions are present. Ventricular ependyma..

Neural development and embryonic stem cell-based developmental modelling
..klíčová slova: stem cells, neural rosettes, neural progenitors, neurons, neural development, neural differentiation,..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
.. v neuroonkologii se dále užívá řada přístrojů (neuronavigace, elektrofyziologický monitoring, ..