Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 42

Jít na stránku: 1 2 3 4 5

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. a doplněná verze multimediálního elektronického materiálu „Základy ošetřovatelských postupů a inte.. ..klíčová slova: terapie, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravo.. ..klíčová slova: neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zaříze.. ..klíčová slova: měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, tran..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
..klíčová slova: neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravo.. ..klíčová slova: neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zaříze.. ..klíčová slova: měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxyg..

Automatizace - robotizace laboratorní preanalytické fáze
.. GENESIS FE500). Záznam obsahuje identifikaci biologického materiálu, centrifugaci, ověření kvality séra neb.. .. Záznam obsahuje identifikaci biologického materiálu, centrifugaci, ověření kvality séra nebo plazmy, ..

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze
.. v manuálním provedení: Příjem a identifikce biologického materiálu. Zadávání požadavků do LIS (manuálně, v.. .. provedení: Příjem a identifikce biologického materiálu. Zadávání požadavků do LIS (manuálně, v rámci obo..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. metod se tak stala potřebnou součástí biologického.. .. analýze dat. Dostupnost nových studijních materiálů, kterých je v současné době stále nedostatek, by ..

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny
.. a dalších elektronicky publikovaných výukových materiálů. Zárukou kvality a rozvoje algoritmů jsou d.. .. snaží prostřednictvím videozáznamů a obrazového materiálu uživateli poskytnout názorný pohled na danou pr..

Zpracování perioperační biopsie v laboratořích Ústavu patologie FN Brno
.. diagnostiku, zpracování bioptického materiálu a zpracování perioperační bio..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. postup a instrumentárium a následné zpracování materiálu. Je koncipován jako úvod k vlastní praktické prá..

Mechanická preindukce porodu pomocí osmotického dilatátoru Dilapan-S v klinické praxi
.. dilatátor Dilapan-S. Účelem tohoto výukového materiálu je představení základních principů mechanické pre..

Výukové materiály - první pomoci
.. několika e –learningových materiálů, jejichž cílem je podpora výuky první pomoci (re..