Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 10

 

Sádra v zubní laboratoři
.. vhodná pro daný model? Praktická ukázka výroby modelu nás seznámí se správným výběrem druhu sádry pro k.. ..klíčová slova: laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování sá.. ..klíčová slova: laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování s..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. a metody pro řešení vybraných biologických modelů. Je možné ji využívat ve studiu matematického mod.. .. více do oblasti praktického řešení biologických modelů pomocí systému počítačové algebry Maple, včetně ř..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. experimentální postup vytvoření zvířecího modelu aterosklerózy, operační postup a instrumentárium ..

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
.. a Parkinsonovy choroby a postupy vyvolání modelů příslušných onemocnění u hlodavců. Behaviorální t..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. kovů a jejich vlastnosti a na technologii jejich odlévání. Součástí práce jsou i fotografie, které jsou umí..

Telekonference ve výuce předmětů radiologie a klinická anatomie
.. zúčastněných. Využití virtuálních tréninkových modelů a fantomů bude jistě dalším krokem ke zkv..

Přínos telekonferenční techniky na neurochirurgickém operačním sále pro výuku neurověd
.. výuky. Cílem je vytvoření počítačových modelů postihující topografickou anatomii uvedených ob..

Seminář RITM 2006: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny
.. demonstroval přínos 3D pracoviště, počítačových modelů a videokonferencí pro výuku plánování neur..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. materiálů založených na vytvoření počítačových modelů postihujících topografickou anatomii různých čás..

Konference MEFANET 2007: informační techologie pro vzdělávací síť lékařských fakult
.. úchvatné animace trojrozměrných anatomických modelů, vše samozřejmě s využitím nejmodernějších inform..