Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 3

 

Kapitoly z ortopedie
.. rozvoje nervového postižení. Výukový text Osteoporóza obsahuje příčiny, diagnostiku, léčení osteo.. ..klíčová slova: deformity páteře, patologie bederní páteře, osteoporóza, diagnostika, léčení konzervativní, léčení opera.. .. MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Osteoporóza | 14.4.2009 9.28 MB uživatel vzdělávací sítě MEFA..

Vybrané kapitoly z ortopedie
.. nebo bez ní, případně stabilizaci dynamickou. Osteoporoza. Popsána je etiologie, diagnostika a léčení. Pri.. ..klíčová slova: u nádorů, Operační léčení bolestí v kříži, Osteoporoza, Skoliózy a deformity páteře, Trauma pá.. .. v kříži | 25.4.2016 15.74 MB kdokoli – Osteoporóza | 25.4.2016 8.49 MB kdokoli – Scoliozy..

E-learningový kurz geriatrie
..klíčová slova: poruchy, deprese, malnutrice, sarkopenie, osteoporóza, instabilita, pády, inkontinence, komplexní g..