Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Vzdělávací síť lékařských fakult MEFANET

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 13

Jít na stránku: 1 2

Základy kardiotokografie pro porodní asistentky
..klíčová slova: kardiotokograf, sonda, ultrazvuk, CTG, oxytocinový zátěžový test, intrapartální monitoring, porod.. ..klíčová slova: sonda, ultrazvuk, CTG, oxytocinový zátěžový test, intrapartální monitoring, p.. ..klíčová slova: sonda, ultrazvuk, CTG, oxytocinový zátěžový test, intrapartální monitoring, p..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
..klíčová slova: asistované reprodukce, spermie, oocyt, ICSI, AH, oxytocinový zátěžový test, oxytocin, epidurál, analgezie, pum.. ..klíčová slova: spermie, oocyt, ICSI, AH, oxytocinový zátěžový test, oxytocin, epidurál, analgezie, pumpa, .. ..klíčová slova: spermie, oocyt, ICSI, AH, oxytocinový zátěžový test, oxytocin, epidurál, analgezie, pumpa, ..

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny
.. ověřit své znalosti v oblasti akutní medicíny. Testová agenda je součástí bohaté nabídky různých druh.. .. anesteziologie - Weill Cornell. Elektronické testy ze všech oblastí jsou koncipovány podobně. Zák.. ..klíčová slova: medicína, elektronický test.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Testová část výukového portálu AKUTN..

Medical English
.. angličtiny je následující: 1. lekce: Gramatický test - prověrka znalostí. 2. lekce: Gramatika: Člen, ..

Paranoidní schizofrenie
.. autoakuzací). Cílená klinická vyšetření: (a) test verbální fluence, (b) výklad př..

Automatic urinalysis
.. One millilitre of urine is imbibed from a test-tube and pipetted out into ten indication zones..

Hematoonkologie a elektronické testy
.. Masarykovy univerzity je využití elektronických testů pro závěrečné hodnocení studentů po stážích. Cvi.. .. hematoonkologické kliniky vznikla databáze testových otázek, která nyní slouží jako zdroj při gen.. ..klíčová slova: testování, h..

Analýza dat pro Neurovědy
..klíčová slova: dat, statistika, testování hypotéz, medicínská data, obrazová data, pop..

Testovací agenda na LF MU
.. rozmáhá využívání informačních technologií pro testování znalostí studentů jak v průběhu semestru, ta.. .. RNDr. Eva Táborská, CSc. - Biochemický ústav Testování znalostí studentů pomocí odpovědníků IS MUNI.. ..klíčová slova: testování, hodnocení, IS MU, zk..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. Průkaz infekce Helicobacter pylori ureázovým testem.pdf | 6.11.2009 139.39 KB uživatel vzdělávací s..