Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní

Výukový text „Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní“ zpracovává současné informace o vývoji molekulárně genetických změn při vzniku tohoto nádoru a to včetně zevních faktorů, které se na jejich genezi podílí; vše toto je dáno do kontextu změn histologických. V samostatné kapitole jsou pak rozebrány změny, které se podílí na progresi růstu tumoru a jeho metastazování. Zvláštní kapitola je věnována p53, jeho struktuře, funkci a významu pro nádory hlavy a krku. Poslední kapitola dává studentům vizi o tom, jak všechny tyto poznatky mohou být využity pro klinickou praxi v péči o nemocné s takovými to tumory; to znamená zpřesnění diagnostického procesu, možnost predikce prognózy pacienta a jeho odpovědi na léčbu, k rozvoji terapeutických možností a potenciálně i k prevenci.

Výukový text je určený pro postgraduální přípravu v oboru maxilofaciální chirurgie a pro ostatní obory, které se zabývají léčbou karcinomů v oblasti hlavy a krku. Text je rovněž určený pro posluchače magisterského studia k výuce onkologické problematiky v oborech onkologie, otorinolaryngologie a zubní lékařství.

 
autor: Oliver Bulik | sekce: Multimediální pomůcky, Pedagogická díla | obor: Onkologie, radioterapie, Otorinolaryngologie, Zubní lékařství | publikováno: 4.2.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 20

Jít na stránku: 1 2

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. nosu Choroby zevního nosu Choroby dutiny nosní a PND Nádory nosu v dětském věku .. .. Ucho Nos Dutina ústní a hltan Hrtan a průdušnice ..

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů
.. problematikou detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu, detekce sentinelové uzliny u karcinomu .. .. výukovém filmu Detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu jsou zobrazeny a v komentáři popsány pr.. .. [?] Licence Detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu | 3.11.2010 113.89 KB uživatel vzdělávací sí..

Základy receptury léčivých přípravků
.. určených k ošetřování zubů, parodontu a sliznice dutiny.. .. k ošetřování zubů, parodontu a sliznice dutiny ústní..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Karcinom o.. .. u karcinomu děložního hrdla připadá v úvahu do stádia, kdy ne.. .. ovariálního karcinomu spočívá v provedení laváže dutiny břišní s provedením extrafasciální hysterektomie ..

Anatomická pitva hlavy
.. pitvu měkkého patra, infratemporální jámy, ústní dutiny, hrtanu, nosní dutiny a .. .. pitvu měkkého patra, infratemporální jámy, ústní dutiny, hrtanu, nosní dutiny a ..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
..klíčová slova: patofyziologie, pokusná zvířata, etiologie, patogeneze..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
..klíčová slova: etiologie, patogeneze, experimentální m..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Primární l..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. zakládání kapnoperitonea a založení vstupů do dutiny břišní při laparoskopických výkonech. U pacienta ..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. je maximum postižení v oblasti orální (dutina ústní, dutina nosní), u inhalace hydrofobrnějších a men..