Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Text Praktikum z patologické fyziologie je souborem návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie; kromě detailních postupů jednotlivých experimentálních praktických cvičení obsahuje i stručný úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skript, která jsou členěna do několika tematicky ucelených částí.

 
autor: Julie Bienertová Vašků, Dana Bučková, Lydie Izakovičová Hollá, Michal Jurajda, Kateřina Kaňková, Šárka Kuchtíčková, Lukáš Pácal, Anna Vašků, Vladimír Znojil | sekce: Pedagogická díla | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | publikováno: 16.2.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie je učební text, který bude sloužit k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům. Druhá část popisuje experimenty prováděné bez použití laboratorních zvířat.

 
autor: Michal Jurajda, Julie Bienertová Vašků, Lydie Izakovičová Hollá, Kateřina Kaňková, Michal Masařík, Lukáš Pácal, Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | sekce: Pedagogická díla | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | publikováno: 18.1.2013 | poslední úpravy: 8.7.2013 | Creative Commons License

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výuková publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro studenty Lékařské fakulty předmětu Patologické fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c, BVPF0321p), Nové trendy v Patologické fyziologii (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní medicíny.

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | sekce: Pedagogická díla | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | publikováno: 25.9.2013 | poslední úpravy: 18.10.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 15

Jít na stránku: 1 2

91. Fyziologické dny - sborník souhrnů
.. Sborník obsahuje souhrny příspěvků z oblasti fyziologie a patofyziologie především kardiovaskulární, neur.. ..klíčová slova: fyziologie, kardiovaskulární systém, neurofyziologie, me..

43. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. Konferenční sborník.
.. Sborník obsahuje souhrny příspěvků z oblasti fyziologie, patofyziologie a farmakologie.. ..klíčová slova: systém, kardiologie, fyziologie, patofyziologie,..

46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. Sborník abstrakt
.. Sborník obsahuje souhrny příspěvků z oblasti fyziologie, patofyziologie a farmakologie.. ..klíčová slova: systém, experimentální kardiologie, kardiologie, fyziologie, patofyziologie,..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. a studentům praktických cvičení z patologické fyziologie Všeobecného (VL) a Zubního lékařství (ZL). Přehl.. ..klíčová slova: patofyziologie, pokusná zvířata, etiologie, pa..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. k embryologii nosu Klinická anatomie a fyziologie nosu Vyšetřovací metody nosu Vr.. ..klíčová slova: dětská otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terap..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. Obsahuje stručný úvod do dan.. ..klíčová slova: fyziologie, etiologie, patogeneze, experimentální m..

Izolované srdce podle Langendorffa
..klíčová slova: fyziologie, experimentální kardiologie, izolované srdce, po..

Čtyřicet let komise experimentální kardiologie: Odkud jsme vyšli a kam směřujeme
.. na konferenci, z oblasti kardiovaskulární fyziologie, patofyziologie, biochemie, kardiologie a..

Otorinolaryngologie - semináře
..klíčová slova: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyzi..

Semináře na téma zpracování digitálního videa
.. patologické fyziologie ve spolupráci s CVT uspořádal v letním semestru š.. .. videa. V této prezentaci byly vysvětleny základy fyziologie vnímání pohyblivého obrazu a jejich využití při t..