Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 5

Hypertextový atlas patologie

Hypertextový atlas patologie

Atlas vychází ze staršího Hypertextového atlasu dermatopatologie, který je postupně budován od roku 1998, kdy byla na Internet uploadována první verze. S tímto atlasem sdílí základní vlastnosti: XML formát zdrojových textů, programové vybavení pro konverzi zdrojových textů do HTML formátu a uživatelské rozhraní umožňující přístup uživatele k obrazům o vysokém rozlišení. Na rozdíl od atlasu dermatopatologického je Atlas patologie cílený na pregraduální výuku patologie. Atlas je budovaný v rámci e-learningového projektu a v rámci tohoto projektu bylo doplněno i počítačové vybavení učebny Ústavu patologie ve FN Brno.

 
autor: Josef Feit, Věra Feitová, Karel Dvořák, Eva Hladká, Luděk Matyska | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Patologie a soudní lékařství | publikováno: 14.11.2005 | poslední úpravy: 2.2.2010 | Creative Commons License

Hypertextový atlas fetální patologie

Hypertextový atlas fetální patologie

Atlas fetální a novorozenecké patologie je dílem kolektivu autorů Ústavu patologie LF MU a FN Brno pod vedením MUDr. Marty Ježové. Pro přístup k velkým histologickým obrazům využívá rozhraní virtuálního mikroskopu. Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem vývojových poruch. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
autor: Marta Ježová, Sylva Hotárková, Katarína Múčková, Ondřej Souček, Pavel Vlašín, Josef Feit | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Anatomie, Patologie a soudní lékařství, Pediatrie, neonatologie | publikováno: 17.4.2008 | poslední úpravy: 2.2.2010 | Creative Commons License

Hypertextový atlas novorozenecké patologie

Hypertextový atlas novorozenecké patologie

Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem patologie novorozence. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Patologie novorozence je odvětví patologie, které se věnuje časnému postnatálnímu vývoji.  Toto dílo je od roku 2009 vytvářeno kolektivem autorů z Ústavu patologie FN Brno. Přístup k atlasu je chráněn registračním formulářem. Po registraci, která je zdarma, je atlas veřejně přístupný. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
autor: Marta Ježová, Sylva Hotárková, Katarína Múčková, Ondřej Souček, Pavel Vlašín, Josef Feit | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Anatomie, Patologie a soudní lékařství, Pediatrie, neonatologie | publikováno: 27.1.2010 | poslední úpravy: 27.9.2011 | Creative Commons License

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně

Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem patologie kostní dřeně. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Cílem tohoto atlasu je přispět k rozšíření nabídky výukových materiálů, které se zabývají poměrně specifickou oblastí hematopatologie. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
autor: Josef Feit, Mojmír Moulis | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Patologie a soudní lékařství | publikováno: 21.1.2010 | poslední úpravy: 2.2.2010 | Creative Commons License

Zpracování perioperační biopsie v laboratořích Ústavu patologie FN Brno

Zpracování perioperační biopsie v laboratořích Ústavu patologie FN Brno

Videozáznam slouží jako edukační materiál nejen pro pracovníky histopatologických laboratoří, ale i pro perioperační sestry na operačních sálech, pro všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zaměřují se na bioptickou diagnostiku, histopatologickou diagnostiku, zpracování bioptického materiálu a zpracování perioperační biopsie.

 
autor: Kudličková Martina, Jaroslav Winkler, Helena Fölklová | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Histologie, embryologie, Mikrobiologie, Patologie a soudní lékařství | publikováno: 29.2.2016 | poslední úpravy: 21.3.2016 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 12

Jít na stránku: 1 2

Kapitoly z ortopedie
.. bolestí v kříži, míšní komprese u nádorů a úrazů páteře, osteoporózu, léčení deformit páteře a traum.. .. diagnostiku, u patologických stavů v oblasti bederní páteře. Je uveden nález u vrozených vad, úrazů, z.. .. bolesti obsahuje postupy u postižení končení a páteře – diagnostiku a léčbu. Výukové texty týk.. ..klíčová slova: úrazy páteře, míšní komprese, deformity páteře, patologie bederní páteře, osteoporóza, diagnostika, léčení .. ..klíčová slova: míšní komprese, deformity páteře, patologie bederní páteře, osteoporóza, diagnostika, léčení konze.. ..klíčová slova: operace, nádory kostí končetin, nádory páteře, úrazy páteře, míšní komprese, deformity páteře, .. .. Míšní komprese u nádorů a úrazů páteře | 14.4.2009 1.98 MB uživatel vzdělávací sítě MEFA..

Virtuální mikroskop
.. atlasy budované na Ústavu patologie jsou k dispozici již od roku 1998. Obsahují s.. .. to včetně spolupráce mezioborové. Atlas dermatopatologie je z atlasů nejstarší. Skládá se z 4787 obrazů kl.. ..klíčová slova: patologie, fetální patologie, novorozenecká patologie, hy..

Vybrané kapitoly z ortopedie
.. v kříži, osteoporózu, skoliózy a deformity páteře, a trauma páteře. Prezentace jsou dostupné ve fo.. .. nebo hrozící kolaps obratle, nestabilita páteře. Progredující nervový deficit je jasnou indikací .. ..klíčová slova: v kříži, Osteoporoza, Skoliózy a deformity páteře, Trauma.. .. MB kdokoli – Scoliozy a deformity páteře | 25.4.2016 22.43 MB kdokoli – Trauma..

Fissura kalvy
.. na zobrazovacích metodách RTG lebky a C páteře V bočné projekci atypická linie projasnění susp..

Ortopedie - výukové prezentace
.. MB kdokoli – Deformity páteře | 2.8.2016 3.98 MB kdokoli – ..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. MB kdokoli – Poranění páteře a míchy | 23.9.2014 720.19 ..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. neurochirurgické výkony (operace krční páteře, kraniektomie, subdurální krvácení, mozkový a míš..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
..klíčová slova: patologie,..

Multimediální učební pomůcky
.. atlas novorozenecké patologie, Sexualita u nemocných s psychickými p..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. neuroonkologie, degenerativní postižení páteře. 3. den je vyhrazen pro témata - poranění páteře ..