Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody

Vyšetření karyotypu  plodu z buněk plodové vody

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody na pracovišti prenatální laboratoře oddělení lékařské genetiky. Prenatální diagnostika zaujímá významné místo mezi preventivními obory. Význam této disciplíny je nejen zdravotnický, ale i psychologický a ekonomický. Důležitou součástí prenatální diagnostiky je cytogenetické vyšetření. V případě nalezení chromozomální aberace, která vede k vážnému poškození plodu, může být těhotenství se souhlasem rodičů ukončeno.

 
autor: Eva Makaturová, Lenka Nastoupilová, Jaroslava Križanová, Marta Hanáková, Zdeněk Kalina, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Lékařská genetika, Porodnictví a gynekologie | publikováno: 14.5.2008 | poslední úpravy: 27.10.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 17

Jít na stránku: 1 2

Laboratorní cytologické vyšetření mozkomíšního moku
..klíčová slova: mok, cytologie, počet buněk, kvalitativní c.. ..klíčová slova: mok, cytologie, počet buněk, kvalitativní ..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. nejrůznějších znaků na povrchu nebo uvnitř buněk či sledovat jejich funkce. Dnes je nedílnou s..

Metoda analýzy komet
.. umožňuje detekovat poškození DNA jednotlivých buněk. K široce využívaným aplikacím kometové analýzy p.. ..klíčová slova: oxidativní stres, elektroforéza jednotlivých buněk..

Metody celulárních separací
.. technologie lze využít rovněž k fyzické izolaci buněk. Ve filmu jsou popsány metody imunomagnetické s..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. a laboratorní postupy asistované reprodukce Počet dětí narozených po mimotělním oplození v někte.. .. při odběru a vyšetření lidských zárodečných buněk, in vitro fertilizaci (IVF),..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. analýza chromosomů jednotlivých T-lymfocytů, buněk, které jsou v krvi obsaženy. Je ověřována přít..

Obecná histologie
.. studia mikroskopické a submikroskopické stavby buněk a tkání lidského těla, včetně krevních tělísek a ..

E-kurz Ošetřovatelství v primární péči
.. studenty kombinované formy studia, u kterých je počet kontaktních hodin redukovaný na 1/3, proti s..

Testovací agenda na LF MU
.. jak co se týče vlastního zkoušení (během hodiny počet osob omezený v zásadě jen kapacitou místnosti), t..

Hematoonkologie a elektronické testy
.. nebude podmínkou pro udělení zápočtu. Průměrný počet dobře zodpovězených otázek z oblasti hematologie ..