Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Ve výukovém textu s názvem Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů jsou uvedeny kapitoly zaměřující se na systém hlášení a evidence infekčních chorob (registry), legislativa ve vztahu k očkování a epidemiologické bdělosti, nozokomiální nákazy, profesionální infekce, specifické infekce (ESBL, MRSA), bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce nakažlivou chorobou, biosafety levels, zdravotní rizika spojená s cestováním, pásmová nemoc, cestování těhotných žen, očkování v rámci cestovní medicíny, problematika čistoty vod z pohledu cestování.

 
autor: Jana Straková | sekce: Pedagogická díla | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 27.10.2014 | poslední úpravy: 12.1.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 23

Jít na stránku: 1 2 3

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. text s názvem „Základy ošetřovatelských postupů a inte.. ..klíčová slova: vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxyge.. ..klíčová slova: funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxygenoterapie, zaj.. ..klíčová slova: odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxygenoterapie, zaj.. ..klíčová slova: odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxygenoterapie, zajištění perif.. ..klíčová slova: materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxygenoterapie, zajištění periferního žilního vs.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Základy ošetřovatelských postupů a..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. a doplněná verze multimediálního elektronického materiálu &bd.. ..klíčová slova: vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, trans.. ..klíčová slova: funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, tra.. ..klíčová slova: odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, tra.. ..klíčová slova: odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, tr.. ..klíčová slova: materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních,.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Základy ošetřovatelských postupů a..

Řešení podpory výuky v oblasti zpracování medicínské obrazové informace v rámci projektu MeDiMed
.. [1][2]. Od roku 1999 spolupracuje Masarykova univerzita s brněnskými nemocnicemi při zavádění infor.. .. studentů medicíny a začínajících radiologů ve zdravotnických zařízeních. Výukový systém je určen pro studenty .. .. a začínajících radiologů ve zdravotnických zařízeních. Výukový systém je určen pro studenty lékařských ..

Organizace a činnost lékařské posudkové služby v ČR
.. posudkové služby v sociálním zabezpečení je podávání posudků o zdravotním stavu a o některých důs.. .. se nuje úloze lékařské posudkové služby v systému soc.. .. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., MUDr. Rostislav Čevela, PhD., MUDr. Markéta Petrovová, MUDr. Alena Z..

Základy farmakoekonomiky
.. výukom textu „Základy farmakoekonomiky“ je .. ..klíčová slova: analýza nákladů, nákladová efektivita, hodnocení zdravotnických.. .. Rudá, Regina Demlová Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Perioperační ošetřovatelská péče v traumatologii
..vené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edu.. .. problematiku traumatologických operací, použití zdravotnických přístrojů na operačních sálech a přibližují praco.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence ..

Perioperační ošetřovatelská péče v ORL
..vené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edu.. .. se na problematiku operací na ORL, použití zdravotnických přístrojů na operačních sálech a přibližují praco.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Flexibilní intubace ..

Perioperační ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví
..vené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edu.. .. gynekologické a porodnické problematiky, použití zdravotnických přístrojů na operačních sálech a přibližují praco.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence ..

Perioperační ošetřovatelská péče v rekonstrukční a plastické chirurgii a v léčbě popálenin
..vené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edu.. .. plastické chirurgii a v léčbě popálenin, použití zdravotnických přístrojů na operačních sálech a přibližují praco.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Autrotransplantace meshování š..

Perioperační ošetřovatelská péče v anesteziologii
..vené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edu.. .. anestezie během operačního výkonu, použití zdravotnických přístrojů na operačních sálech a přibližují praco.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Práce anesteziologického týmu - Př..