Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Periodická depresivní porucha

Periodická depresivní porucha

Vyšetření pacienky trpící periodickou depresivní poruchou, délka 13 min. Neverbální projev pacientky: skleslé držení těla, depresivní vizáž, snížené psychomotorické tempo, monotónní řeč. Rozhovor s pacientkou: (1) počátek onemocnění, délka trvání stávající epizody (4 měsíce); (2) předchozí ambulantní léčba; (3) precipitující faktory: viróza, úmrtí matky; (3) příznaky: trvalá neodklonitelná depresivní nálada, ztráta energie, zvýšená únavnost, bradypsychismus, ranní pessima, anhedonie, zanedbávání zevnějšku a sociálních kontaktů, hypersomnie, snížená chuť k jídlu, váhový úbytek, ztráta zájmu o sex, narušení intimních vztahů, taedium vitae, vágní suicidální myšlenky bez tendence k realizaci, pocity psychosomatické insufficience, hypoprosexie; (4) předchozí epizoda zvládnuta ambulantní léčbou; (5) nepřítomnost hypomanické či manické epizody; (6) nepřítomnost užívání psychoaktivních látek; (7) nepřítomnost organické psychické poruchy.

 
autor: Alexandra Žourková, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 4.10.2011 | Creative Commons License

Obsedantně kompulzivní porucha

Obsedantně kompulzivní porucha

Video obsahuje navázání kontaktu s pacientem a vlastní vyšetření. Příznaky onemocnění: obsese - vtíravé myšlenky, obavy ze špíny, ze znečištění a dále ze zapomenutí důležitých věcí; kompulze- nutkavé akty, opakované umývání, kontrolování. Pacientem vnímané jako myšlenky a činy, které koná sám, ale jsou obtěžující, neopodstatněné, nadbytečné, nemůže je však vůlí jednoduše překonat. V případě, že se o to snaží, dochází u něj ke vzrůstání napčtí.Obsese a následné kompulze mu zabírají denně několik hodin. Dále je na videu popsán počátek potíží, jejich vývoj a efekt léčby.
 

 
autor: Libor Ustohal, Michaela Vrzalová | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 12.12.2012 | poslední úpravy: 10.2.2014 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 9

 

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: motorický systém, paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex, ř.. ..klíčová slova: systém, paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex,..

Poruchy myšlení
.. ulpívavé, pseudofilosofické, paralogie, porucha abstrakce - Myšlení (obsah): P..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
..klíčová slova: porucha, diagnostika, etiopatogeneze, psychofarmaka,..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. text “Sexualita u nemocných s psychickými poruchami“ obsahuje základní informace o s.. ..klíčová slova: porucha, diagnostika, psychofarmaka, sexuální dysfunkce, .. .. Sexualita u nemocných s psychickými poruchami | 18.12.2008 přístup řízen na externím úlož..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, prot.. .. u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, prot..

Obecná a speciální psychiatrie
.. KB registrovaný uživatel – Vědomí a jeho poruchy | 12.1.2006 63.5 KB registrovaný ..

Fissura kalvy
.. hlavy. Okcipitálně hematom 5x3cm. Pacient při vědomí, zcela orientovaný, orientačně neurologicky v no..

Transnazální exstirpace adenomu hypofýzy
.. na chiasma opticum, kdy bývá typickým nálezem porucha zraku charakteru bitemporální hemianopsie. K o..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
..klíčová slova: porucha řeči, kognitivní fu..